Valtionsyyttäjä Anu Mantila ja aluesyyttäjä Maija Päivinen ovat tänään 29.4.2022 jättäneet Helsingin hovioikeudelle jatkokäsittelylupahakemuksen ja valituksen käräjäoikeuden antamasta vapauttavasta tuomiosta niin kutsutuilla raamattukäräjillä. Syyttäjät vaativat käräjäoikeuden päätöksen kumoamista ja Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan tuomitsemista kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja yhteisösakon määräämista Suomen Luther-säätiölle.

Syytteessä on kyse syyttäjän näkemyksestä, että Päivi Räsäsen kirjoitus Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, Pride kulkuetta koskenut Twiitti ja keskustelu Ruben Stillerin radio-ohjelmassa olisivat kiihottamista kansanryhmää vastaan. Tähän mennessä poliisi on pamflettikirjoitukseen liittyen todennut esitutkinnassa, ettei kirjoitus riko lakia ja viimeisimpänä käräjäoikeus päätyi samaan lopputulemaan.

Syytteet ovat herättäneet laajalti huomiota

Syytteet ovat herättäneet kansallista ja kansainvälistä huomiota, sillä niiden on arvioitu vaarantavan sanan- ja uskonnonvapautta. Myös syytteiden oikeudellisuutta on kyseenalaistettu. Käräjäoikeuden päätöksen jälkeen Yleisradio julkaisi uutisen: Syyttäjä laittoi Päivi Räsäsen suuhun sanoja, joita tämä ei ollut lausunut – Yle kävi läpi virheelliset väitteet. Myöhemmässä Ylen uutisessa Valtionsyyttäjä Anu Mantila ilmoitti tyytymättömyytensä tuomioon ja kertoi syyttäjän velvollisuuden olevan kertoa, mikä Räsäsen lausumien merkityssisältö on eli miten lausumia on objektiivisesti tulkittava:  Syyttäjä kiistää esittäneensä väärää tietoa Päivi Räsäsen lausumista – lyttää vapauttavan tuomion ja selittää tulkintaeroja hevosesimerkillä

Piispa Juhana Pohjola kommentoi syyttäjän valitusta tuoreeltaan

–  Syyttäjän valitus hovioikeuteen ei yllättänyt, vaikka onkin valitettavaa. Pyrkimyksessä on myös saada hovioikeuden laintulkinallinen kannanotto sanan- ja uskonnonvapauden sekä yhdenvertaisuuden perussoikeuksiin liittyen. Olen luottavainen, että käräjäoikeuden yksimielisesti ja perustellusti kaatamat syytteet kaatuvat myös tulevissa oikeusasteissa.

– Huolestuttavaa on, että näin syyttäjä jatkaa ideologista kampanjaansa riistää kristityiltä oikeus julkisesti opettaa luonnolliseen lakiin ja Raamattuun pohjautuvaa kristillistä ihmis- ja avioliittokäsitystä. Vaikka julkaisussamme korostetaan luomiseen ja lunastukseen perustuvaa jokaisen ihmisen jakamatonta ihmisarvoa, syyttäjän mukaan pamflettimme on syrjivä ja homofobinen, koska se torjuu homoseksuaaliset teot. Syyttäjän mukaan ihmisen homoseksuaalisen elämätavan kritisoiminen vääränä ja Jumalan tahdon vastaisen moraalivalinta on ihmisarvon loukkaus. Näin pyritään kriminalisoimaan kristillinen seksuaaliopetus ja viime kädessä myös synnin ja Kristuksen armon evankeliumin julistus.

– Pitkä ja raskas prosessi näin jatkuu, mutta olen varma, että työ sanan- ja uskonnonvapauden puolesta on merkityksellistä ja hyödyttää kaikkia yhteiskunnassamme. Tiedän myös, että kuljemme Jumalan hyvissä käsissä ja suunnitelmissa.

Piispa Juhana Pohjolan lakimies Jyrki Anttinen kommentoi syyttäjän valitusta

– Valituksessaan syyttäjät eivät esitä varsinaisesti mitään uutta, vaan syytteitä perustellaan samalla näytöllä ja samoin argumentein kuin käräjäoikeudessakin. Mikäli hovioikeus myöntää asiassa jatkokäsittelyluvan, niin vastaajilta tullaan pyytämään vastaukset, jonka jälkeen nähdään, millaisella oikeudenkäyntiaineistolla hovioikeus siten jutun aikanaan ratkaisee.

Sami Niemi

Hiippakuntasihteeri

Hämeenlinna ,

Piispa Juhana Pohjola Helsingin käräjäoikeuden edessä 24.1.2022

Helsingin Käräjäoikeus antoi 30.3.2022 klo 13 päätöksen koskien kansanedustaja Päivi Räsästä ja piispa Juhana Pohjolaa vastaan nostetuista syytteistä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kolmen tuomarin kokoonpano antoi yksimielisesti vapauttavan tuomion ja hylkäsi kaikki syytteet.

– Käräjäoikeuden päätös oli odotettu. Tämä ei ole voitto vain meille vaan sanan- ja uskonnonvapaudelle Suomessa ja laajemminkin. Pyrkiessään kriminalisoimaan kristillistä seksuaaliopetusta syyttäjän toiminta on heittänyt pelon varjon yhteiskunnassa. Oli tärkeä saada Käräjäoikeudelta vahva signaali perusoikeuksiemme puolesta kansalaisina ja kristittyinä. Oli tarpeellista kuulla oikeudelta, ettemme ole syyllistyneet kiihottamisrikokseen, koska olemme aina irtisanoutuneet solvaavasta puheesta. Sen sijaan olemme opettaneet luonnollisen lain ja Raamatun mukaista ihmis- ja avioliittokäsitystä. Näin olemme opettaneet ja tulemme aina julistamaan kirkkona niin yksityisesti kuin julkisesti. Samalla kun iloitsen tästä päätöksestä, katson kuitenkin ongelmalliseksi sen, että käräjäoikeus perusteluissaan katsoo Päivi Räsäsen kirjoituksen Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi sisältävän loukkaavaa puhetta, vaikka katsookin ettei Räsänen kirjoituksella solvannut rikoslaissa tarkoitetulla tavalla, Pohjola kommentoi tuoreeltaan päätöstä.

Helsingin Käräjäoikeudessa oli käsitelty syyttäjän nostamia kanteita Räsästä ja Pohjolaa vastaan kahdessa istunnossa 24.1. ja 14.2.2022. Piispa Pohjolaa syytettiin, että hän oli päätoimittajana vastuussa Räsäsen kirjoittaman vihkosen Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi julkaisemisesta ja levittämisestä. Syyttäjän mukaan vihkossa solvattaisiin homoseksuaaleja. Syyttäjä oli vaatinut kuusikymmentä päiväsakkoa Pohjolalle ja Suomen Luther-säätiölle 10 000 euroa yhteisösakkoa.

Pohjolan lakimies Jyrki Anttinen kommentoi käräjäoikeuden päätöstä tuoreeltaan.

– Juttu ratkaistiin näytön arvioinnin perusteella ottaen huomioon kirjoituksen tausta ja asiayhteys. Pamfletti ei ole kirjoitettu solvaamis- tai loukkaamistarkoituksessa, vaan tarkoituksena on ollut uskonnollisen avioliittokäsityksen puolustaminen. Käräjäoikeus katsoi, että sitaatit ovat sinällään riidattomia, mutta niitä ei voi tulkita laajentavasti Päivi Räsäsen vahingoksi.

Käräjäoikeus katsoi, että kirjoituksen kohtia voidaan pitää loukkaavina, mutta ne eivät vakavuudeltaan ole sellaisia, että loukkaisivat homoseksuaalien yhdenvertaisuutta tai ihmisarvoa tai olisivat herättäneet halveksuntaa tai vihaa. Näin ollen Päivi Räsänen ei ole kirjoituksellaan solvannut homoseksuaaleja eikä Juhana Pohjola ole myöskään syyllistynyt rangaistavaan menettelyyn. Myös Luther-säätiötä vastaan esitetty rangaistusvaatimus tulee hylätä.

Käräjäoikeuden päätöksen perusteluihin tulee perehtyä tarkemmin, mutta lähtökohtaisesti en ole aivan samaa mieltä käräjäoikeuden kanssa syytteessä esitettyjen kirjoitusten kohtien yleisestä loukkaavuudesta, toteaa Anttinen.

Raamattukäräjät ovat saaneet paljon huomiota sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tuen ilmaisuja niin yksityisesti kuin julkisestikin on esitetty paljon koko prosessin ajan.

– Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet tukea ja rohkaisua tässä pitkässä prosessissa. Esirukoilijoita on ollut valtavasti ympäri maailmaan. Pohjimmiltaan kyse on hengellisestä taistelusta ja Kristuksen evankeliumista, jatkoi Pohjola.

Syyttäjän on mahdollisuus valittaa päätöksestä hovioikeuteen, joten käräjäoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Sami Niemi

Hiippakuntasihteeri

Hämeenlinna ,

Juhana Pohjola ja Päivi Räsänen ennen oikeudenkäynnin alkua

Tänään 14.2.2022 jatkuivat ”Raamattukäräjät” Helsingin käräjäoikeudessa. Toisena käräjäpäivänä vuorossa olivat syyttäjän ja vastaajien, Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan, oikeusavustajien loppulausunnot. Loppulausuntojen pituutta oli rajoitettu yhteen tuntiin, joten tällä kertaa oikeuden istunto oli selkeästi ensimmäistä lyhyempi.

CitizenGo kansalaisjärjestön edustajia oli tullut paikalle ilmaisemaan tukensa ainakin Espanjasta, Slovakkiasta ja Unkarista

Ensimmäiseen käräjäpäivään verrattuna kotimaista mediaa oli paikalla maltillisemmin, mutta ulkomaista mediaa oli paikalla enemmän. Käräjäoikeuden edestä tehtiinkin suoraa lähetystä kansainväliseen mediaan. Paikalla oli myös CitizenGO -kansainvälisen sananvapausjärjestön edustajia osoittamassa mieltään ja raportoimassa oikeudenkäynnistä. Ennen oikeudenkäynnin alkua Päivi Räsäselle ojennettiin kansainvälinen tukiadressi.

Päivi Räsäselle ojennetaan kansainvälinen tukiadressi

Käräjäoikeuden edessä oli jälleen mielenosoitus osoittamassa tukensa paitsi Päiville ja Juhanalle, myös laajalle sanan- ja uskonnonvapaudelle. Juhana ja Päivi molemmat tervehtivät mielenosoitusta megafonin välityksellä, kiittäen tuesta ja kannustaen jatkamaan sanan- ja uskonnonvapauden esillä pitämistä.

Piispa Juhana Pohjola tervehtii tukimielenilmauksen osallistujia

Huoli sanan- ja uskonnonvapaudesta kasvoi

Valtiosyyttäjä Anu Mantila piti syyttäjän loppulausunnon. Aluesyyttäjä Maija Päivinen ei päässyt ääneen. Syyttäjien loppupuheenvuoron jälkeen ja oikeudenkäynnissä oli lyhyt tauko. Valtiosyyttäjä Anu Mantilaa haastateltiin tauolla MTV3 uutisiin. Syyttäjä korosti edelleen katsovansa Päivi Räsäsen rikkoneen lakia loukkaamalla homoseksuaaleja.

Valtiosyyttäjä Anu Mantilaa haastatellaan MTV3 uutisiin.

Piispa Juhana Pohjola kommentoi syyttäjän loppulausuntoa lyhyesti.

– Syyttäjän kantava ajatus näyttää olevan, että Raamattua ei saa opettaa omana käsityksenään julkisesti eikä uskonnonvapaus ei anna lupaa sanoa ääneen opetusta, jos sen katsotaan syrjivän jotakuta vähemmistöryhmää. Tämän käsityksen mukaan raamatullista opetusta avioliitosta, seksuaalisuudesta, synnistä ja armosta ei voisi syyttäjän mukaan julistaa julkisesti. Tämä on hyökkäys uskonnonvapautta kohtaan.

Puolustus kiisti syytteet ja kritisoi syyttäjää

Tauon jälkeen vuorossa oli puolustuksen asianajajien Matti Sankamon ja Jyrki Anttisen vuoro pitää loppupuheenvuorot.

Matti Sankamo ja Jyrki Anttinen odottavat oikeudenkäynnin alkua

Puolustuksen puheenvuoroissa kiistettiin syytteet ja kritisoitiin syyttäjää siitä, että hän ei tuonut ensimmäisenä käsittelypäivänä esille perusteita syytekohdilleen vaan keskittyi yleisempään perusteluun ja raamattuteologiseen pohdiskeluun. Koska syyttäjä ei perustellut syytteitä, jäi vastaajille heikosti mahdollisuuksia puolustautua syytteitä vastaan.

Suuri näkemysero oli myös siitä, voiko ihmisen tekoa erottaa hänen identiteetistään. Syyttäjän argumentteihin siitä, ettei tekoja ja identiteettiä voi erottaa, vastasi puolustus, että se on olennainen osa kristillistä ihmiskäsitystä ja opetusta syntien sovituksesta ja pelastuksesta.

Syyttäjän haastekirjelmässä esitettyjen väitteiden ja pamfletissa, radio-ohjelmassa ja twiitissä oikeasti mainittujen asioiden välille jää puolustuksen mukaan iso ero.
Jyrki Anttinen argumentoi seuraavasti

– Prosessissa ei ole kyse Suomen laki vastaan vastaajien Raamatulla perustellut halventavat käsitykset, vaan syyttäjän rakentama tulkinta vastaajien teksteistä. Syyttäjän ideologis-teologinen viitekehys estää antamasta painoarvoa niin pamfletin kuin vastaajien oikeudessa antamaan todistukseen jokaisen ihmisen ihmisarvosta sekä irtisanoutumiseen homoseksuaaleja halventavasta puheesta. Syyttäjä pyrkii tulkinnoillaan vaientamaan ja kriminalisoimaan vastaajien ja kristikunnassa yleisen seksuaalieettisen opetuksen. Syyttäjän näkemys on sekä Suomen lain että Raamatun sanan edessä kestämätön.

Oikeus antaa päätöksensä asiassa 30.3.

Piispa Juhana Pohjolaa haastatellaan YLE uutisiin

Sami Niemi

Hiippakuntasihteeri

Hämeenlinna ,

Erkki Pitkäranta Ilta-Sanomien haastattelussa

Olin maanantaiaamuna Helsingin oikeustalon pihalla rauhallisessa mielenilmauksessa. Paikalla oli Juhana Pohjolaa ja Päivä Räsästä tukeva samanmielisten joukko. Rähisijät ja huutajat puuttuivat, mikä oli hyvä asia. Mediaa oli pihalla odottamassa Juhanan ja Päivin tuloa. Siinä odotellessa minunkin puheilleni tuli IS:n toimittaja, jolle annoin haastattelun. Olen mietiskellyt uutisvirtaa tutkiessani asian ulottuvuuksia. Uutisvirrasta tein sen havainnon, että toimittajakunta ei ymmärrä asian ydintä ollenkaan. Kun luki kristittyjen kommentaattorien tiivistelmiä, tuli paikoin tunne kuin tiivistelmät olisi tehty eri istunnoista, vaikka samalta parvelta ne kirjoitettiin.

Onko murhaajalla ihmisarvoa. Jos murhaaja tuomitaan rikoksesta oikeusistuimessa, asetetaanko hänet pysyvästi alempaan luokkaan, menettääkö hän oikeuden päätöksellä ihmisarvonsa ja tuleeko hänestä hyljeksitty murhaaja lopullisesti. Ei siltä näytä, sillä vankilassa olevien ihmisarvoisesta kohtelusta on sääntöjä ja niitä vankilahenkilökunta on velvollinen noudattamaan. Näyttää siis siltä, että oikeudessa ei tuomita ja arvioida ihmisen ihmisarvoa, vaan hänen tekojaan. Minusta koko oikeudenkäynnin historia ja meidänkin oikeuslaitoksemme on aina arvioinut ja arvioi tekoja eikä ota päätöksissään kantaa tuomiolla olevan ihmisarvoon, siis hänen olemukseensa. Jos tätä eroa olemuksen ja tekojen välillä ei tehtäisi, jäisi tuomittu ikuisesti tuomionsa vuoksi rikolliseksi, vaikka sovittaisi vankeusrangaistuksensa. Ainut mahdollisuus olisi kait uusi oikeudenkäynti, jossa tuomionsa kärsinyt tuomittaisiin täysivaltaiseksi ihmiseksi, jos hänen tekonsa ja olemuksensa uskotaan olevan yksi erottamaton kokonaisuus.

Jos oikeudessa syytetty vapautettaisiin, johtaisi olemuksen ja tekojen erottamattomuusajattelu siihen, että syyttäjästä tulisi vapauttavan tuomion hetkellä solvaaja ja panettelija. Hänhän olisi tehnyt väärin. Vaatinut syyttömän leimaamista olemukseltaankin syylliseksi. Meneillään olevan oikeudenkäynnin yhteydessä syyttäjä on todennut, että ihmisyyden ytimessä on seksin harjoittaminen. Tämä yllättävä määritelmä tekee ne ihmiset, jotka ovat aseksuaaleja, toisen luokan ihmisiksi. Onko heidän olemuksensa ydin tyhjä, kun siellä ei ole halua seksiin. Eikö sellainen olisi heidän identiteettinsä aliarvioimista, jopa tuomitsemista vajaaksi tai puutteelliseksi tai virheelliseksi.

Kristitty ja identiteetti

Identiteetti on jokaisella ihmisellä. Kristittynä uskovana sanon, että olen valloitettu. Mistä kristillisyyteni on tullut? Voisinko leikata sen pois itsestäni. Voisinko muuttaa puheitani, voisinko lopettaa rakkaudenteot?

Kuka on syyllinen kristillisyyteeni? Isä ja äiti? He veivät minut kastettavaksi kristillisellä kasteella. Kun kasvoin, kuulin monia sananjulistajia, jotka kartuttivat tietojani kristinuskon asioista. Kerran erään puhujan sanat räjäyttivät mielen. Syntyi ymmärrys siitä, miten nämä monet oppimani asiat liittyivät toisiinsa. Kristus on toinen Adam, oli tuo huikea totuus, joka valaisi ymmärrykseni. Kyseinen pappi ei koskaan saanut tietää, että hänen puheensa aiheutti valtaisan sisäisen valaistumisen. Tällaisia puhujia on keskuudessamme yhä edelleen. Pitäisikö heidät ottaa tuomiolle sanoistaan? Pitäisikö heitä estää harjoittamasta ammattiaan? Mutta miten heidän puheitaan pitäisi rajoittaa? Mitä lauseita poistaa, kun he eivät tiedä, mitkä sanat ja mitkä puheet tekevät vallankumouksellisen vaikutuksen kuulijassa? Kristilliseen uskoon ei voi ketään pakottaa, ei väkisin käännyttää. Pakko uskonasioissa on samanlainen toimenpide, kuin raakaöljyn levittäminen viljapellolle. Ei synny kasvua.

Kun yksi valaistuu julistuksen seurauksena, toinen vieressä istuja ei huomaa mitään, ei ymmärrä mitään erikoista. Miten siis pappia voisi syyttää, kun hän ei tiedä, kuka valaistuu hänen sanoistaan? Kun kuitenkin varmasti järisyttävä valaistuminen tapahtui, ketä syyttää siitä, sillä siinä juuri kristillinen identiteettini vahvistui? Olisiko se jokin ulkopuolinen voima? Olisiko se Henki? Kun selvitän itselleni kristillistä identiteettiäni, löydän vastauksia Raamatusta. Siellä sanotaan, että Henki kulkee missä tahtoo. Hänellä on oma tahtonsa ja omat itse valitut kohteensa. Henki elää ja asuu Raamatussa, huomaan. Pitäisikö minun siis syyttää vakaumuksestani tuota Henkeä, Jumalaa? Kun totean, että en ole itse kyennyt ajatustyöllä, tutkimisella, lukemisella ja pohdinnoilla pääsemään siihen sisäiseen vakuuttuneisuuteen, jota kristinuskossa nimitetään uskovan elämäksi, niin mistä löytyy syyllinen: isä, äiti, pappi, Jumala?

Huomaan omasta elämästäni, että ihmisen identiteettini ydin ei ole seksin harjoittaminen, vaan Sanan harjoittaminen. Sana ei pysy ulkopuolellani Raamatun kansien välissä. Olen elävä ihminen, ja Henki on minussa. Se saa tunnustuksen ilmoille suustani ja käteni ja jalkani rakkaudentekoihin. Huomaan kuitenkin suussani, käsissäni ja jaloissani toisenkin käyttöjärjestelmän, jota en haluaisi siellä olevan. Se käyttöjärjestelmä tuottaa tekoja, joita en haluaisi tehdä, joita kadun. Huomaan siis itsessäni identiteetin, olemuksen, joka kaipaa Raamatun tutkimisen antamaa rauhaa ja sananjulistusta ja tahtoo päästä kirkkoon seurakunnan keskelle. Haluan päästä teoista, joita en haluaisi tehdä, mutta aina huomaan tehneeni.

Kun syyttäjä nyt liimaa tekoni ja olemukseni yhteen erottamattomaksi, hän tekee suurta väkivaltaa identiteetissäni olemiseen ja elämiseen. Kun hän kuvittelee kykenevänsä leikkaamaan minusta pois Raamatun ja siitä nousevan teologian, hän joutuu tappamaan minut tuolla veitsellä, jolla hän yrittää erottaa minusta Raamatun totuudet ja teologian.

Meneillään olevassa oikeudenkäynnissä ollaan siis elämän ja kuoleman äärellä. Roomalaiset ja monet, monet muut heidän jälkeensä ovat yrittäneet kitkeä kristityistä pois Raamatusta nousevan tekojen motiivin vaatimalla heitä muuttamaan ja hylkäämään nämä mielipiteiksi väittämänsä uskontotuudet ja tällä tavalla tekemään heidät hyväksytyiksi ja yhteiskuntakelpoisiksi. Historian todistus osoittaa, että he eivät tässä onnistuneet.

Ilmoittaudun Juhana Pohjolan ja Päivi Räsäsen seuraan. Minulla on kristillinen vakaumus ja Pyhä Kristillinen usko annettuna lahjana.

Je suis Charlie, Juhana et Päivi!

Erkki Pitkäranta

Erkki Pitkäranta

Helsinki: Markus ,

Piispa Juhana Pohjola ja kansanedustaja Päivi Räsänen odottavat oikeudenkäynnin alkua istuntosalin edessä

Helsingin käräjäoikeudessa alkoi maanantaina 24.1.2022 oikeudenkäynti kansanedustaja Päivi Räsästä ja piispa Juhana Pohjolaa vastaan. Yli kahdeksan tuntia kestäneessä istunnossa luettiin syytteet, syyttäjä ja puolustusasianajajat esittelivät asiansa, käsiteltiin todisteet ja lopuksi kuultiin vastaajia Räsästä ja Pohjolaa. Oikeudenkäynti jatkuu 14.2.2022 loppulausuntojen antamisella.

Raamattukäräjät

Kansanedustaja Räsänen tuli Raamattu kädessä sisälle käräjäoikeuden ovista. Hänen mukaansa kyse on Raamattukäräjistä. Valtiosyyttäjä Anu Mantila pitkässä asian esittelyssä painotti, ettei oikeussalissa ole käsitellyssä Raamattu ja sen tulkinta eikä teologiset kysymykset. Hämmentävää sen sijaan oli, että syyttäjä yhä uudestaan itse palasi raamattuteologisiin kysymyksiin ja haastoi niillä vastaajia.

– Jos uskonnonvapauden nojalla tulkitsee Raamattua tietyllä tavalla ja julkaisee näitä mielipiteitä, se voi olla rikos, Mantila painotti.

Räsäsen asianaja Matti Sankamo toikin esille, että jos tuomioistuin lähtee tuomitsemaan Raamattua, mitä Räsänen oli suoraan lainannut, silloin tuomistuin ottaa kantaa teologiaan ja raamatuntulkintaan. Puolustus torjui kuitenkin jyrkästi, että Raamatun varjolla olisi halvennettu ja solvattu homoseksuaaleja.

– Tämä on ensimmäinen Suomessa käsitelty rikosasia, jossa vastaajan väitetään kiihottaneen ihmisryhmää vastaan tekstissä, jossa hän nimenomaisesti kehottaa kunnioittamaan tätä vähemmistöä, Sankamo perusteli.

Juhana Pohjolaa haastatellaan ennen oikeudenkäynnin alkua.

Uskonvapaus uhattuna

Piispa Juhana Pohjola kertoo yllättyneensä oikeuskäsittelyn sisällöstä ja valtiosyyttäjän argumentaatiosta. Hänen mukaansa jos syyttäjän esittämät perusteet hyväksyttäisiin oikeudessa, merkitsisi se valtavaa muutosta sanan- ja uskonnonvapauteen.

– Syyttäjän mukaa Raamattua saa kyllä siteerata, mutta ei esittää omana mielipiteenään, jos puheen katsovan olevan syrjivää puhetta. Sen lisäksi hän tulkitsee puheen synnistä, rikkinäisyydestä ja luonnottomuudesta voivan olevan halventaa ja solvaava puhetta. Lopuksi syyttäjä vielä torjuu jaottelun ihmisen olemuksen ja tekojen välillä. Hänen mukaansa ei voida hyväksyä kutsumaansa fundamentalistista jakoa: ” Jumala rakastaa syntistä, mutta vihaa syntiä”. Näissä väitteissä on vakaalaudalla sanan- ja uskonnon vapautemme, Pohjola korostaa.

– Raamatun sana ei ole irrallinen sitaattikokoelma vaan se tulee yhteisöllisesti ja yksilön kohdalla tunnustaa, julistaa ja ajankohtaisesti soveltaa saarnatuoleissa ja julkaisuissa. Puhe synnistä, häpeästä ja luonnottomuudesta ei halvenna ihmisen arvoa vaan päinvastoin alleviivaa hänen arvoaan vastuullisena teoistaan sekä rikkoutunutta suhdetta Jumalaan. Olisi päinvastoin hengellisesti syrjivää ihmistä kohtaa olla julistamatta hänelle koko Jumalan synnin ja Kristuksen armon sanomaa. Lisäksi on välttämätöntä tehdä ero ihmisen arvon ja hänen tekojensa arvioinnin välillä. Meille on luovuttamatonta sanoa, että Jumala rakastaa syntistä, vaikka ei hyväksy ihmistä tuhoavaa syntiä. 

Opetusvihkoa luettu ahkerasti

Oikeudenkäynnissä esillä ollut pamfletti ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi” on oikeudenkäynnin myötä noussut erittäin suosituksi. Vuonna 2004 julkaistun kirjoituksen painos on jo pitkään ollut loppu, mutta sähköinen versio on ollut saatavilla ladattavana pdf-muotoisena dokumenttina ensin Luther-säätiön sivuilla ja myöhemmin Lähetyshiippakunnan sivuilla.

Oikeudenkäynnin myötä pamfletista tehtiin myös oma erillinen uutisartikkeli, jotta teksti olisi helpommin saavutettavissa myös sellaisille lukijoille, jotka eivät halua erillistä latausta tehdä. Lähetyshiippakunnan internet sivujen toimitussihteerinä toimiva hiippakuntasihteeri Sami Niemi on ollut yllättynyt kirjoituksen saavuttamasta suosiosta.

– Latausmäärät ovat todella korkeita, suomenkielinen artikkeli on avattu yli 8000 kertaa ja englanninkielinenkin yli 2400 kertaa. Pamfletin Pdf-dokumenttikin on ladattu viimeisen viikon aikana lähes 2000 kertaa. Oikeudenkäynti on todella nostanut pienen ja suhteellisen vähämerkityksellisen osan kirkkomme opetusmateriaalista julkisuuteen. Toiveeni on, että edes osa lukijoista on löytänyt myös muun opetusmateriaalimme, kuten noin 9000 kuunneltavaa saarnaa tai opetussivustomme luterilainen.net opetukset.

Kiinnostusta maailmalla

Oikeudenkäynti on jo pitkään ollut kiinnostuksen kohteena myös ulkomaisessa kristillisessä mediassa. Syytteiden nostoa ja oikeudenkäyntiä ovat seuranneet tiiviisti CNE News, CBN, Christian today, Christianity today ja Evangelical focus. Huoli uskonnon- ja sananvapauden kaventumisesta on jaettu laajalti myös eri kirkkojen ja kristillisten järjestöjen parissa.

Oikeudenkäynnin myötä myös isot valtavirran uutistalot BBC, Reuters, Euronews, Independent, The Federalist ja Daily Wire ovat poimineet asian uutisvirtaansa.

International Lutheran Council ja monet sen jäsenkirkot ovat huomioineet oikeudenkäynnin ja kutsuneet seurakuntiaan muistamaan tilannetta rukouksessa.

– Olemme kiitollisia sisarkirkkojemme tuesta ja tahdomme kiittää kaikkia esirukoilijoita myös kotimaassa. Oikeudenkäynti jatkuu vielä, joten pyydämme että kristityt Suomessa ja ympäri maailmaa muistaisivat oikeudenkäyntiä rukouksessa myös tulevaisuudessa, Juhana Pohjola toteaa

Sami Niemi

Hiippakuntasihteeri

Hämeenlinna ,

Piispa Juhana Pohjola Helsingin käräjäoikeuden edessä

Helsingin käräjäoikeudessa alkoi tänään 24.1.2022 klo 9.30 oikeudenkäynti kansanedustaja Päivi Räsästä ja piispa Juhana Pohjolaa vastaan. Tapaus on herättänyt laajalti kotimaisen ja ulkomaisen median kiinnostusta, mikä näkyi median edustajien runsaana läsnäolona haastettujen saapuessa käräjäoikeuteen. Sanan- ja uskonnonvapaus ry. oli myös järjestänyt oikeustalon ulkopuolelle tukimielenosoituksen Räsäsen ja Pohjola puolesta.

Päivi Räsänen median haastateltavana

Syyttäjän vaatimukset

Aluesyyttäjä Maija Päivinen luki syytteet Räsästä ja Pohjolaa vastaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyttäjän mukaan piispa Pohjola on julkaisemallaan kirjoituksella Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen asettanut yleisön saataville ja pitänyt yleisön saatavilla mielipiteen, jossa on solvattu homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Syyttäjän mukaan tietyt lausumat ovat syrjiviä ja ylittävät sanan- ja uskonnonvapauden rajat.

Aluesyyttäjä Päivinen vaatii syytekirjelmässä tiettyjen kohtien poistamista julkaisusta sekä rangaistukseksi Räsäselle vähintään 120 päiväsakkoa ja Pohjolalle 60 päiväsakkoa. Lisäksi syyttäjä vaati Suomen Luther-säätiölle vähintään 10 000 euron yhteisösakkoa tosiasiallista päätösvaltaa käyttävänä oikeushenkilönä.

Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola menossa istuntosaliin

Pohjola kiistää syytteet

Piispa Pohjola kiisti oikeudessa syyllistyneensä kiihottamisrikokseen.

– Ensimmäiseen oikeudenkäyntiin osallistuminen jännittää, mutta olen myös onnellinen, että asia viimein tulee käsiteltäväksi. Pääsemme puolustamaan paitsi Jumalan sanaa myös oikeutta sananvapauteen. Sananvapaudella emme halua loukata tai painostaa ketään, vaan kertoa hyvästä Jumalasta ja hänen tahdostaan.

Päivi Räsänen kiistää lainvastaisuudet

Kansanedustaja Päivi Räsäsen osalta haastehakemuksessa on kaksi lisäkohtaa koskien kesäkuussa 2019 julkaistua twiittiä ja joulukuussa 2019 julkaistua radiokeskustelua. Tiedotteessaan 20.1.2022 hän toteaa:

– Odotan oikeuden käsittelyä rauhallisella mielellä. Vetoan perustuslakiin sekä kansainvälisiin sopimuksiin kirjattuun sanan- ja uskonnonvapauteen. En peräänny Raamattuun pohjautuvasta vakaumuksestani ja olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta kaikissa tarvittavissa oikeusasteissa.

– Kaikkien syytteiden kohdalla kiistän syyllistyneeni mihinkään lainvastaiseen. Tutkinnan kohteena olevat lausuntoni kytkeytyvät Raamatun ja kristillisten kirkkojen perinteisiin opetuksiin avioliitosta, miehenä ja naisena elämisestä ja erityisesti apostoli Paavalin opetukseen homoseksuaalisista teoista Jumalan tahdon vastaisina. Raamatun opetukset eivät nouse vihasta mitään ihmisryhmää kohtaan vaan rakkaudesta lähimmäiseen, hänen parhaakseen.

 

Varatuomari Jyrki Anttinen, piispa Juhana Pohjola ja Päivi Räsäsen oikeusavustaja Matti Sankamo odottavat oikeudenkäynnin alkua

Syyttäjän arvioinnit ongelmallisia

Piispa Pohjolan avustajan, varatuomari Jyrki Anttisen, mukaan syyttäjä on haastehakemukseen irrottanut kirjoituksen lausumia asiayhteydestään. Syyttäjän arviointi on ollut valikoivaa eikä millään muotoa objektiivista. Tekstiä ei ole tulkittu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja perustuslaissamme suojatut sanan- ja uskonnonvapauden lähtökohdat asianmukaisesti huomioon ottaen. Ideologiset ja tieteelliset erimielisyydet eivät ole oikeusjärjestyksemme hyväksymä peruste rajoittaa sananvapautta.

Pohjolan ennakkovastauksessa todetaan, ettei Räsäsen kirjoitus ole miltään osin uhkaava, panetteleva eikä solvaava. Siinä ei ole miltään osin käytetty tyyppihalventavia sanavalintoja. On syytä havaita, että kristillinen ihmis-, synti- ja avioliittokäsitys voivat loukata jotakuta asiana ja vakaumuksena, mutta itse kirjoitus ei loukkaa eikä sen tarkoitus ole loukata tai halventaa kenenkään ihmisarvoa.

Tukimielenosoitus keräsi hyytävästä tuulesta huolimatta Ruoholahteen mukavan joukon osallistujia.

Sanan- ja uskonnonvapauden puolesta

Helsingin käräjäoikeuden ulkopuolella ennen oikeudenkäyntiä järjestettiin tukimielenosoitus Räsäsen ja Pohjolan puolesta. Mielenosoituksen tarkoituksena oli rohkaista ja tukea kristillisen avioliittoetiikan esillä pitämisestä syytteeseen joutuneita Räsästä ja Pohjolaa sekä puolustaa sanan- ja uskonnonvapautta Suomessa. Sen oli organisoinut Sanan- ja uskonnonvapaus ry. Paikalle oli kerääntynyt poliisin laskun mukaan 85 osallistujaa. Monet näkevät huolestuneina oikeustapauksessa sanan- ja uskonnonvapauden tilan heikentymisen Suomessa.

Mielenosoituksen vastaava järjestäjä Soili Haverinen halusi lähettää kiitokset kaikille paikan päälle tulleille ja mielenosoitukseen kotoaan osallistuneille.

– Huoli uskonnon- ja sananvapaudesta selvästi yhdistää hyvin eri taustoista olevia. Tämän asian edessä ei voi olla tekemättä jotain. Ihan hyvin voisin olla itsekin nyt syytettynä, sillä olen ihan vastaavia asioita itsekin pitänyt julkisuudessa esillä. On tärkeää, että kaikki kristityt toimivat tässä nyt yhdessä, vaikka nyt onkin syytettynä vain kaksi.

Helsingin käräjäoikeuden kolmen tuomarin odotetaan antavan päätöksen asiassa lähiviikkojen tai kuukausien aikana.

Linkit:

Haastehakemus
Ennakkovastaus Juhana Pohjola
Ennakkovastaus Suomen Luther-säätiö

Sami Niemi

Hiippakuntasihteeri

Hämeenlinna ,

Kansainvälinen luterilainen neuvosto (International Lutheran Council, ILC) on 29.7.2021 julkaissut vastalauseen ja vetoomuksen uskonnollisen sananvapauden puolesta Suomessa. Julkilausumassa reagoidaan syytteisiin kansanedustaja Päivi Räsästä ja sunnuntaina 1.8. Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan piispaksi vihittävää pastori TT Juhana Pohjolaa vastaan. Vastalauseessa ja vetoomuksessa pidetään Räsäsen ja Pohjolan rikossyytteitä epäoikeudenmukaisina ja rohkaistaan kaikkia hyvää tahtovia ihmisiä antamaan tukensa vapaalle uskonnolliselle puheelle Suomessa. Heitä molempia syytetään kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

Vastalauseen ja vetoomuksen ovat allekirjoittaneet 33:n eri luterilaisen kirkon piispat tai johtajat ILC:n jäsenkirkoista viidestä maanosasta. Lisäksi mukana on 11:n kirkollisen johtajan allekirjoitus ILC:tä pienemmän Tunnustuksellisen evankelisluterilaisen konferenssin (Confessional Evangelical Lutheran Conference, CELC) jäsenkirkoista. Kyseessä on merkittävä kansainvälinen kannanotto Suomen uskonnonvapaustilanteesta huolestuneiden luterilaisten kirkkojen johtajilta ympäri maailmaa.

Pohjolan syyte koskee Suomen Luther-säätiön vuonna 2004 julkaisemaa ja Päivi Räsäsen kirjoitusta Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Syytteen mukaan kirjoituksessa syyllistytään kiihottamiseen kansaryhmää vastaan. Juhana Pohjola on ollut Luther-säätiön asiamiehenä ja verkkosivujen päätoimittajana vastuussa kirjoituksen levittämisestä. Valtakunnansyyttäjän mukaan Räsäsen kirjoitus on homoseksuaaleja halventava ja syrjivä. Räsästä syytetään tämän lisäksi hänen sanomisistaan Twitterissä sekä YLE:n radio-ohjelmassa vuonna 2019 koskien samaa aihepiiriä. Sekä Pohjola että Räsänen kiistävät syyllistyneensä kiihottamisrikokseen.

– Jos esivalta ylittää sille asetetut rajat ja alkaa puuttua uskonnonvapauteen ja uskonnolliseen kielenkäyttöön, myös muita oikeuksia voidaan ottaa pois, ILC:n julkilausumassa todetaan.

– Suomen valtion toimia asettaa kristittyjä syytteeseen siksi, että nämä pitäytyvät Jeesuksen selviin, avioliittoa ja sukupuolisuutta koskeviin sanoihin ja opetuksiin (Matt. 19:4–6) on pidettävä törkeinä. Näin erityisesti siksi, että molemmat syytetyt selvästi korostavat kaikkien ihmisten, myös kaikkien ns. LGBTQ-yhteisöön itsensä samaistavien, jumalallisen alkuperän ja arvon ja heille kuuluvan kunnian ja ihmisoikeudet, vastalause ja vetoomus jatkaa.

Vastalauseessa ja vetoomuksessa huomautetaan, että sekä Räsänen että Pohjola edustavat opetuksessaan ihmisen seksuaalisuudesta tavallista kristikunnan enemmistön kantaa. Tekstissä pidetään syytettä 17 vuoden takaisen kirjoituksen perusteella ”räikeänä ylilyöntinä” ja osoituksena taustalla olevasta agendasta. Allekirjoittaneet vetoavat sanan- ja uskonnonvapauden turvaaviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja kehottavat Suomen viranomaisia takaamaan ihmisoikeudet kaikille kansalaisille, myös tunnustuksellisille kristityille. Teksti on lähetetty Suomen valtakunnansyyttäjän lisäksi mm. YK:n kansainväliselle uskonnonvapauskomissiolle.

Vetoomuksen laatinut ILC on maailmanlaajuinen tunnustuksellisten luterilaisten kirkkojen yhteistyöjärjestö. Tunnustuksellisuudella tarkoitetaan, että ILC:n jäsenkirkot pitävät 1500-luvulla kirjoitettuja luterilaisia tunnustuskirjoja teksteinä, joissa on totuudellisesti ja uskollisesti ilmaistu Pyhän Raamatun opetus. Toisin kuin n. 75 miljoonan jäsenen Luterilainen maailmanliitto (LML), johon kuuluvat mm. pohjoismaiset kansankirkot, yli seitsemän miljoonaa luterilaista kokoava ILC ei ole kommuunio vaan ennen kaikkea yhteistyöelin. ILC pyrkii vahvistamaan jäsenkirkkojaan todistamaan Kristuksesta, tekemään lähetystyötä ja opettamaan luterilaista teologiaa Raamatulle ja luterilaiselle tunnustukselle uskollisella tavalla.

ILC:n jäseniä ovat Pohjoismaissa mm. Lähetyshiippakunta ja Ruotsin Missionsprovinsen.

Samuli Siikavirta

Pastori

Helsinki: Markus ,

Dekaani Juhana Pohjola

Lähetyshiippakunta on joutunut median myrskynsilmään. Se ei ole ensimmäinen kerta. Onhan mediamyräköitä tullut vastaan tasaisin väliajoin Luther-säätiön perustamisesta saakka – yli 20 vuoden ajan. Valtakunnansyyttäjän jättämä haaste kansanedustaja Päivi Räsäselle ja allekirjoittaneelle on uusi etappi samalla tiellä. Se eroaa aikaisemmin koetusta, mutta liittyy samaan isoon kuvaan. Debatti on nyt siirtynyt valtakirkosta valtioon, tuomiokapituleista käräjäsaliin.

Suomen Luther-säätiö perustettiin rakentamaan luterilaista vaihtoehtoa niille, jotka olivat jääneet kodittomiksi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Seurakuntaverkostomme nopea synty osoitti, että raamatullistunnustuksellisille ja kodinomaisille messuyhteisöille oli tarvetta. Vaikka työnäkymme ei noussut vastustamisesta vaan evankeliumilla vahvistamisesta ja uusien tavoittamisesta, vastakkainasettelua ei voinut välttää. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon päätökset ja käytännöt olivat poikenneet sen omasta tunnustusperustasta. Näkyvimmin se ilmeni paimenviran avaamisessa naisille. Päätös runnottiin läpi yhteiskunnallisella paineella ja tasa-arvoideologialla. Yhä uudestaan on toistettu, ettei naispappeuskiistassa ole kysymys tasa-arvosta vaan paimenviran asetuksesta ja seurakuntaperheen isänvirasta. Kuuroille korville puhuttiin, ettei samanarvoisuus merkitse samanlaisuutta. Erilaiset tehtävät ja kutsumukset kirkossa eivät merkitse eriarvoisuutta vaan täydentävät ja rikastuttavat toinen toistaan. Tasa-arvoideologian mukaisesti Raamatun ja kirkon perinteiseen virkakäsitykseen pitäytyville pappisvihkimyksien, virkojen ja tilojen antaminen alettiin nähdä välillisenä syrjimisenä. Luther-säätiö joutui etsimään työlleen uudet uomat. Sen seurauksena Suomen evankelis-luterilaisen kirkon useat tuomiokapitulit piispojensa johdolla käyttivät suurinta mahdollista rangaistusta: pappisvirasta erottamista. Kun tila loppui valtakirkosta, olemme jatkaneet isien ja äitien kirkkoa Lähetyshiippakunnassa.

Nyt polttopisteeseen on joutunut perinteinen kristillinen seksuaaliopetuksemme. Tasa-arvoideologian mukaisesti samaa sukupuolta oleville pareille on ajettu jo pitkään avioliitto-oikeutta. Kristillisen opetuksen mukaan Jumala on asettanut miehen ja naisen välisen avioliiton ainoaksi seksuaalisen elämän toteutuspaikaksi. Järjestys on turva niin puolisoille kuin lapsillekin. Homosuhteissa eläminen on luomisjärjestyksen vastaista. Suomen valtion korkein syyttäjäviranomainen katsoo, että julkaisumme on homoseksuaaleja solvaavaa ja halventavaa. Poliisikuulusteluja myöten olemme toistaneet, että opetamme jokaisen ihmisen jakamatonta ihmisarvoa, vaikka emme voi hyväksyä homoseksuaalista elämäntapaa. Toisin kuin etnisyys tai ihonväri, homosuhteissa eläminen on moraalivalinta. Kuuroille korville puhumme siitä, että ihmisarvo ja ihmisen arvovalinnat eivät ole sama asia. Ei siis riitä, että tunnustaa jokaisen ihmisarvon ja torjuu kaikenlaisen halventavan puheen. Lisäksi pitäisi lakata opettamasta julkisesti tämän elämäntavan synnillisyyttä. Seuraava askel tulee olemaan, että yrityksiä ja yhteisöjä painostetaan osoittamaan hyväksyntänsä ja liittymään tavalla tai toisella sateenkaaren väreihin.

Miten käy sananvapaudelle, jos keskustelua oikeista ja vääristä elämänmuodoista yhteiskunnassa rajataan nostamalla jonkin ryhmän elämäntapa kritiikin ulottumattomiin juridisin keinoin? Miten käy uskonnonvapaudelle, jos Kristuksen armon evankeliumin kirkastumisen palveluksessa olevan Jumalan lain hengellinen käyttö pyritään estämään maallisen lain keinoin? Kun valtio uhkaa rangaistuksella – toisin kuin kansankirkossa – väistämistilaa ei ole. Siksi on levollisesti käytävä kohti oikeusprosessia ja valmistauduttava kantamaan seuraukset.

Kansalaisina saamme sanoa: pidetään ihminen arvossa, valintojen arviointi vapaudessa. Seurakunnissa saamme opetella: kohdataan lähimmäinen totuudessa ja rakkaudessa. Kristittyinä saamme kuulla: älä pelkää, minä en sinua jätä enkä hylkää!

Juhana Pohjola

Lähetyshiippakunnan piispa

Kansanedustaja Päivi Räsäsen ja hiippakuntadekaani Juhana Pohjolan haastattelu torstailta 29.4.2021 on katsottavissa Studio Kryptassa ja Studio Kryptan Youtube-kanavalla. Voit katsoa ohjelman myös alla olevalla soittimella.

Sami Niemi

Hiippakuntasihteeri

Hämeenlinna ,

Dekaani Juhana Pohjola

Valtakunnansyyttäjä on nostanut syytteen hiippakuntadekaani Juhana Pohjolaa ja kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan. Asia koskee Suomen Luther-säätiön vuonna 2004 julkaisemaa Päivi Räsäsen kirjoitusta Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Syytteen mukaan kyse on kiihottamisesta kansaryhmää vastaan.

Lähetyshiippakunnan piispaksi valittu Juhana Pohjola on ollut Luther-säätiön asiamiehenä ja verkkosivujen päätoimittajana vastuussa kirjoituksen levittämisestä. Valtakunnansyyttäjän mukaan Räsäsen kirjoitus on homoseksuaaleja halventava ja syrjivä.

Hiippakuntadekaani Pohjola kiistää syyllistyneensä kiihottamisrikokseen.

– Kristittynä en halua enkä voi syrjiä enkä halveksia ketään Jumalan luomaa ihmistä. Jokainen ihminen Jumalan luomana ja Kristuksen lunastamana on yhtä arvokas. Tämä on Räsäsenkin kirjoituksen kantava teema. Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että Raamatun ja kristillisen ihmiskäsityksen mukaan homoseksuaaliset suhteet ovat Jumalan tahdon vastaisia ja avioliitto on tarkoitettu vain miehen ja naisen väliseksi. Näin kristillinen kirkko on aina opettanut ja tulee aina opettamaan.

– Valtakunnansyyttäjän päätös kertoo ajastamme paljon. Onhan se historiallista, että kristillisen perusopetuksen levittämisen tähden joutuu käräjille. Vaikka olenkin huolissani maamme uskonnonvapauden tilasta, luotan, että oikeuslaitos tekee asiassa oikean päätöksen.

Valtakunnansyyttäjä on tänään jättänyt haastehakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen, joka määrää myöhemmin käsittelypäivän.

Linkit:
Valtakunnansyyttäjän tiedote
Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi kirjoitus Lähetyshiippakunnan sivuilla

Sami Niemi

Hiippakuntasihteeri

Hämeenlinna ,

Aiheesta aiemmin sivuillamme