Käräjäoikeus hylkäsi syytteet

Uutiset
30.3.2022

Piispa Juhana Pohjola Helsingin käräjäoikeuden edessä 24.1.2022

Helsingin Käräjäoikeus antoi 30.3.2022 klo 13 päätöksen koskien kansanedustaja Päivi Räsästä ja piispa Juhana Pohjolaa vastaan nostetuista syytteistä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kolmen tuomarin kokoonpano antoi yksimielisesti vapauttavan tuomion ja hylkäsi kaikki syytteet.

– Käräjäoikeuden päätös oli odotettu. Tämä ei ole voitto vain meille vaan sanan- ja uskonnonvapaudelle Suomessa ja laajemminkin. Pyrkiessään kriminalisoimaan kristillistä seksuaaliopetusta syyttäjän toiminta on heittänyt pelon varjon yhteiskunnassa. Oli tärkeä saada Käräjäoikeudelta vahva signaali perusoikeuksiemme puolesta kansalaisina ja kristittyinä. Oli tarpeellista kuulla oikeudelta, ettemme ole syyllistyneet kiihottamisrikokseen, koska olemme aina irtisanoutuneet solvaavasta puheesta. Sen sijaan olemme opettaneet luonnollisen lain ja Raamatun mukaista ihmis- ja avioliittokäsitystä. Näin olemme opettaneet ja tulemme aina julistamaan kirkkona niin yksityisesti kuin julkisesti. Samalla kun iloitsen tästä päätöksestä, katson kuitenkin ongelmalliseksi sen, että käräjäoikeus perusteluissaan katsoo Päivi Räsäsen kirjoituksen Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi sisältävän loukkaavaa puhetta, vaikka katsookin ettei Räsänen kirjoituksella solvannut rikoslaissa tarkoitetulla tavalla, Pohjola kommentoi tuoreeltaan päätöstä.

Helsingin Käräjäoikeudessa oli käsitelty syyttäjän nostamia kanteita Räsästä ja Pohjolaa vastaan kahdessa istunnossa 24.1. ja 14.2.2022. Piispa Pohjolaa syytettiin, että hän oli päätoimittajana vastuussa Räsäsen kirjoittaman vihkosen Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi julkaisemisesta ja levittämisestä. Syyttäjän mukaan vihkossa solvattaisiin homoseksuaaleja. Syyttäjä oli vaatinut kuusikymmentä päiväsakkoa Pohjolalle ja Suomen Luther-säätiölle 10 000 euroa yhteisösakkoa.

Pohjolan lakimies Jyrki Anttinen kommentoi käräjäoikeuden päätöstä tuoreeltaan.

– Juttu ratkaistiin näytön arvioinnin perusteella ottaen huomioon kirjoituksen tausta ja asiayhteys. Pamfletti ei ole kirjoitettu solvaamis- tai loukkaamistarkoituksessa, vaan tarkoituksena on ollut uskonnollisen avioliittokäsityksen puolustaminen. Käräjäoikeus katsoi, että sitaatit ovat sinällään riidattomia, mutta niitä ei voi tulkita laajentavasti Päivi Räsäsen vahingoksi.

Käräjäoikeus katsoi, että kirjoituksen kohtia voidaan pitää loukkaavina, mutta ne eivät vakavuudeltaan ole sellaisia, että loukkaisivat homoseksuaalien yhdenvertaisuutta tai ihmisarvoa tai olisivat herättäneet halveksuntaa tai vihaa. Näin ollen Päivi Räsänen ei ole kirjoituksellaan solvannut homoseksuaaleja eikä Juhana Pohjola ole myöskään syyllistynyt rangaistavaan menettelyyn. Myös Luther-säätiötä vastaan esitetty rangaistusvaatimus tulee hylätä.

Käräjäoikeuden päätöksen perusteluihin tulee perehtyä tarkemmin, mutta lähtökohtaisesti en ole aivan samaa mieltä käräjäoikeuden kanssa syytteessä esitettyjen kirjoitusten kohtien yleisestä loukkaavuudesta, toteaa Anttinen.

Raamattukäräjät ovat saaneet paljon huomiota sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tuen ilmaisuja niin yksityisesti kuin julkisestikin on esitetty paljon koko prosessin ajan.

– Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet tukea ja rohkaisua tässä pitkässä prosessissa. Esirukoilijoita on ollut valtavasti ympäri maailmaan. Pohjimmiltaan kyse on hengellisestä taistelusta ja Kristuksen evankeliumista, jatkoi Pohjola.

Syyttäjän on mahdollisuus valittaa päätöksestä hovioikeuteen, joten käräjäoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Sami Niemi

Hiippakuntasihteeri

Hämeenlinna ,