Lähetyshiippakunnan perustehtävä ja työnäky

”Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka perustehtävänä on levittää evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta seurakuntia rakentamalla.”

Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko Suomessa. Se toimii itsenäisesti. Se on osa ”yhtä, pyhää, yhteistä ja apostolista kirkkoa”. Lähetyshiippakunta jatkaa raamatullista luterilaista uskoa ja seurakunnallista elämää, joka Suomessa on monin paikon ja tavoin murtunut. Se tukee hengellisesti sekavassa ajassamme aidosti luterilaiselle uskonperustalle rakentuvia seurakuntia. Kirkolle annetun lähetystehtävän mukaisesti se auttaa uusien seurakuntien perustamisessa.

”Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi”

Lähetyshiippakunnan työn tähtäyspiste on kutsua ihmisiä Kristuksen elämän lahjoittavaan yhteyteen jumalanpalvelusta viettävän seurakunnan keskelle. Kristus lahjoittaa itsensä ja elämänsä Jumalan sanassa ja ehtoollisessa. Näiden lahjojen äärellä syntyy kodinomainen yhteisö, jossa pastori tuntee laumansa ja lauman jäsenet paimenensa sekä toinen toisensa. Lähetyshiippakunnassa tarjotaan seurakuntayhteys, jonka parissa voi elää ja kulkea koko taivasmatkan pyhästä kasteesta hautaan siunaamiseen saakka.

Lähetyshiippakunnan organisaatiorakenne

Lähetyshiippakunnan ylin päättävä elin on hiippakuntakokous. Sen jäseniä ovat seurakuntien valitsemat kaksi edustajaa ja pastori.

Hiippakuntakokouksen valitsema hiippakuntaneuvosto suunnittelee ja toteuttaa hiippakunnan hallintoa sekä toimintaan liittyviä käytännön asioita.

Lähetyshiippakunnan hengellis-teologista paimenvastuuta kantaa piispa.

Päivittäisjohtaminen ja siihen liittyvä päätöksenteko on hiippakuntadekaanin tehtävänä. Hiippakuntadekaani toimii myös työntekijöiden esimiehenä. Aluerovastit toimivat rovastikuntien papiston lähiesimiehinä ja tukevat seurakuntien työtä.

Konsistori vastaa teologisista linjauksista ja käsittelee pappiskandidaattien tutkimisen ja papistoa koskevat asiat.

Piispa ja papit yhdessä muodostavat pappiskollegion.

Kanslia vastaa hiippakunnan hallinnon käytännön toteutuksessa ja tiedottamisessa. Kanslian työtä johtaa hiippakuntadekaani.

Lähetyshiippakunnan teologiskoulutuksesta vastaa Pastoraali-instituutti.

Yhteiskunnalliseksi järjestäytymismuodokseen Lähetyshiippakunta on valinnut rekisteröimättömän yhdistyksen. Taloudellisena ja juridisena taustayhteisönä toimii Suomen Luther-säätiö.