Tunnustus

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta nimensä mukaisesti rakentaa opetuksensa ja toimintansa ehyesti luterilaisen uskonperinnön pohjalle. Lähetyshiippakunta tunnustaa sitä raamatullista uskoa ja oppia, joka perustuu Vanhan ja Uuden Testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoituksiin ja joka on julkilausuttu luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Lähetyshiippakunta pitää korkeimpana ohjeenaan periaatetta, jonka mukaan kaikki oppi, käytäntö ja elämä tulee koetella, toteuttaa ja ohjata Jumalan sanan perusteella.

Lähetyshiippakunnan tavoitteena on ravita evankeliumin julistuksella kuulijoita, syventää opetuksella kristillisen uskon tuntemista sekä elvyttää virsien ja rukousten kautta hartauselämää kodeissa. Tätä seurakuntien perustehtävää palvelevat myös hiippakunnan eri julkaisut.

Yhteydet

Taustayhteisöt

Taustayhteisöt ovat itsenäisiä yhdistyksiä tai säätiöitä, jotka toimivat hiippakuntaan liittyneiden seurakuntien työntekijöiden työnantajina ja vastaavat seurakuntien taloudenhoidosta. Taustayhteisöt ovat myös Lähetyshiippakunnan tukijäseniä. Näin niiden edustajilla on hiippakuntakokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Suomen Luther-säätiö toimii Lähetyshiippakunnan taloudellisena ja julkisoikeudellisena taustayhteisönä.

Suomen Luther-säätiö