Pyhän Markuksen luterilainen seurakunta Helsingissä jatkaa vakiintunutta jumalanpalveluksen viettoa ja julkista uskonnonharjoitusta pandemian keskellä terveysturvallisuus huomioiden. Messussa klo 10 varjelemme heikoimpien terveyttä:

  • tulemalla messuun vain ilman flunssan oireita,
  • huolehtimalla käsihygieniasta (emme kättele; käsidesi ennen ehtoollista),
  • huolehtimalla tuuletuksesta ulkolämpötilan sallimissa rajoissa ja
  • oman harkinnan mukaan käyttämällä kasvomaskia toisten tai FFP-hengityssuojainta toisten ja itsen suojelemiseksi (ks. Helsingin kaupungin ohjeistus)

Tarpeen vaatiessa jatkamme toisen messun viettoa klo 12.30 vakavan koronataudin riskiryhmäläisten huolet huomioiden. Ota yhteyttä pastoriin, jos kaipaat edelleen ns. riskiryhmäläisten messua. Pastori on käytettävissä myös kotiehtoollista varten, jos messuun tuleminen ei ole ylipäätään mahdollista.

Kristus kutsuu opetuslapsiaan syömään ja juomaan kuolemattomuuden lääkettä syntien anteeksiantamiseksi, elämäksi ja autuudeksi. Tervetuloa siis turvallisin mielin pyhään messuun!

Seurakuntamme jatkaa vakiintunutta jumalanpalveluksen viettoa ja julkista uskonnonharjoitusta terveysturvallisuus huomioiden.

Koronatilanteen heikentymisen ja virkavallan hygieniavelvoitteiden vuoksi vietämme jälleen 9.1.2022 alkaen kaksi messua:

 • klo 10–11.30 tavallinen messu (kuunneltavissa myös suorana äänilähetyksenä)
 • klo 12.15–12.45 lyhyt 30 hengen messu, jossa:
  • ennakkoilmoittautuminen tapahtumat-välilehdellä messua klikkaamalla
  • maskivelvoite muuten paitsi ehtoollispöydässä
  • ei virsilaulua
  • messujen välissä reilu tuuletustauko.

Molemmissa messuissa varjelemme heikoimpien terveyttä:

  • tulemalla messuun vain ilman flunssan oireita,
  • pitämällä kirkkotilan väljänä,
  • huolehtimalla käsihygieniasta (käsidesi ennen ehtoollista),
  • huolehtimalla tuuletuksesta ulkolämpötilan sallimissa rajoissa,
  • pitämällä kasvomaskeja toisten varjelemiseksi muulloin paitsi ehtoollispöydässä ja
  • välttämällä tungosta virkavallan velvoittamalla tavalla vuokratilojemme koko huomioiden:
   • kirkkokahvit ovat tauolla,
   • naulakot eivät ole käytössä,
   • ehtoollisella on jatkuva pöytä ja
   • kirkosta poistutaan rivi kerrallaan parvelta alkaen.

Myös poikkeusjärjestelyiden aikana Kristus kutsuu opetuslapsiaan syömään ja juomaan kuolemattomuuden lääkettä syntien anteeksiantamiseksi, elämäksi ja autuudeksi. Tervetuloa siis turvallisin mielin pyhään messuun! Pastori on käytettävissä myös kotiehtoollista varten, jos messuun tuleminen ei ole mahdollista.

1.10.2021 kokoontumisrajoitukset poistuvat, joten palaamme su 3.10. yhteen klo 10 vietettävään messuun, johon ei tarvitse ilmoittautua. Messu on myös kuunneltavissa suorana äänilähetyksenä. Aloitamme samalla kirkkokahvit väljästi jakautuen: kahvioon otetaan niin monta ihmistä kuin pöydissä on paikkoja, ja loput menevät kahvittelemaan kirkkosalin puolelle.

Varjelemme heikoimpien lähimmäisten terveyttä näin:

 1. messuun tullaan vain ilman koronataudin oireita
 2. hyvä käsihygienia
 3. kasvomaskit muulloin paitsi ehtoollis- ja kirkkokahvipöydässä
 4. mahdollisuus turvaväleihin niitä pyytäville
 5. hyvä tuuletus

Myös poikkeusjärjestelyiden aikana Kristus kutsuu opetuslapsiaan syömään ja juomaan kuolemattomuuden lääkettä syntien anteeksiantamiseksi, elämäksi ja autuudeksi. Tervetuloa siis turvallisin mielin pyhään messuun! Pastori on käytettävissä myös kotiehtoollista varten, jos messuun tuleminen ei ole mahdollista.

1. Taustaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on 12.8.2021 päättänyt Covid-19 -epidemian vaikeutumisen tähden kiristää kokoontumisrajoitusta sisätiloissa 25 henkeen pääkaupunkiseudulla 20.8. alkaen. Samalla AVI:n päätös sallii 25 hengen erillisten ryhmien sijoittamisen erillisiin lohkoihin, kunhan huolehditaan mm. riittävästä puskurivyöhykkeestä lohkojen välillä, erillisistä saniteettitiloista ja kulkureiteistä. Samoja palveluja lohkot voivat käyttää vain porrastetusti, missä tapauksessa pinnat on puhdistettava lohkojen välillä. Määräys koskee tartuntatautilain pykälän 58 d perusteella niin yksityisiä yhteisöjä kuin uskonnollisia yhdyskuntiakin. Toimijat velvoitetaan tekemään kirjallinen suunnitelma lähikontaktien estämisestä. Suunnitelmaa on pidettävä esillä toimintaan osallistuville.

2. Suunnitelman toimenpiteet Annankadulla

 • 2 metrin turvavälien mahdollistamiseksi messuihin ilmoittaudutaan ennakkoon os. www.lhpk.fi/seurakunnat/helsinki – kahdelle yhtä aikaa messussa olevalle lohkolle on erilliset ilmoittautumislinkit, ja kuhunkin lohkoon otetaan enintään 25 ihmistä
 • Messuissa on käytössä kaksi erillistä lohkoa, jotka eivät kohtaa toisiaan ja joista kussakin on 25 istumapaikkaa sekä mahdollisuus pitää 2 metrin turvaväliä toisiin:
  • yksi lohkoista istuu alhaalla kirkkosalissa
  • toinen lohkoista istuu ylhäällä parvella
 • Lohkoille on erilliset WC-tilat:
  • kirkkosalin väki käyttää katutason WC-tiloja rappusten alapäässä
  • parven väki käyttää 2. kerroksen WC-tiloja seurakuntasalin eteisessä
 • Samaan ehtoollispöytään tullaan lohkoittain:
  • kirkkosalin väki tulee ehtoolliselle ruokakunnittain ensin, 2 metrin turvaväliä toisiin ruokakuntiin säilyttäen ja lähtee ulos kirkosta lähettämisen jälkeen
  • parven väki tulee ehtoolliselle vasta kirkkosalin väen poistuttua ja pastorin kutsuttua heidät alas kirkkosaliin
 • Messuissa on voimassa vahva kasvomaskisuositus 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille muutoin paitsi ehtoollista nautittaessa; kummassakin lohkossa eturivissä ja käytävien varsilla istuvat velvoitetaan käyttämään maskia; terveydelliset esteet maskin käytölle huomioidaan
 • Messuissa huolehditaan hyvästä tuuletuksesta sään ja ulkolämpötilan rajoissa ja pidetään tarjolla käsidesiä

Pyhän Markuksen luterilaisen seurakunnan hallitus

Samuli Siikavirta

Pastori

Helsinki ,