Infotiimi

Tiimin tehtävänkuvaus

Infotiimi laittaa juhlapaikalle opasteet, valmistelee majoitusluokat ja lepotilan, valmistaa talkoolaisten nimikyltit ja ruokaliput talkooviikon keskiviikkona (ja jos tarvetta, työ jatkuu torstaina). Juhlilla infotiimi toimii vastaten juhlijoiden kysymyksiin juhlatapahtumien paikoista, kellonajoista ja muista eteen tulevista käytännön asioista. Infotiimillä on juhlien aikana päivystys infoteltalla/puhelimessa. Juhlien jälkeen maanantaina infotiimi purkaa kyltitykset ja palauttaa järjestelemänsä tilat ennalleen.

Tarve vapaaehtoisille

6

Tiimiläisen tarvitsema osaaminen

Infotiimiläisellä pitää olla tieto juhlien aikataulusta ja tapahtumapaikoista. Hänellä pitää olla rohkeutta opastaa ihmisiä ja vastata tai selvittää vastaukset eteen tuleviin kysymyksiin.

Infotiimissä toimii yksi kuuluttaja, joka antaa tarvittavat infot juhlateltalla juhlien aikana. Tarvitaan taito sanoa asiat napakasti.

Yksi henkilö tarvitaan opastamaan ulkomaalaisvieraita, hänellä tulee olla englanninkielentaitoa ja saksankielentaito on myös eduksi.

Ajankohdat, jolloin tiimilllä on erityisen suuri vapaaehtoistyöntekijöiden tarve

Tiimiläisiä tarvitaan talkooviikon keskiviikkona (ja tarpeen mukaan torstaina) ja juhlien purkuvaiheessa maanantaina. Juhlien aikana tiimistä neljä henkilöä päivystää vuoroillaan. Yksi toimii kuuluttajana ja yksi ulkomaalaisten opastajana koko juhlien ajan.

Tiimin yhteyshenkilöt

Mari Nieminen, mari.nieminen(at)dnainternet.net, 050 505 8188
Raili Sumiala, raili.sumiala(at)gmail.com, 050 352 2023

Infotiimissä pääset itsekin selville kaikesta, mitä juhlilla tapahtuu! Samalla saat olla mukana auttamassa toisia löytämään vastauksia kysymyksiinsä.

Ilmoittautumislomake

    Voin palvella infotiimissä seuraavina ajankohtina: