Svensk katekes

Nyheter
21.11.2019

Vid stiftsmötet den 16 november 2019 i Helsingfors gav Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland för första gången ut en katekes på svenska. Martin Luthers Lilla Katekes med kort förklaring, liksom den år 2017 utgivna finska katekesen, grundar sig på Missiourisynodens katekes från år 1991. Till sin struktur följer katekesförklaringen Martin Luthers lilla katekes, som sedan utvecklas i sammanlagt 306 frågor och svar. Undervisningen är starkt förankrad i Bibeln, vilket också åskådliggörs av det faktum att katekesens frågor besvaras med hela 975 bibelcitat. Utgivarens i förordet uttryckta önskan är därför väl befogad: ”Vår förhoppning är att den skulle nötas i hemmen som en andlig handbok.”

Katekesen säljs för 10 € st. i Missionsstiftets svenska församlingar (Jakobstad, Vasa och Åbo). Den kan också beställas från Missionsstiftets kansli: kanslia(at)lhpk.fi