Vasa: Sankt Immanuels lutherska församling

Sankt Immanuels lutherska församling är Missionsstiftets svenskspråkiga församling i Vasa. Församlingen samlas i regel varje söndag kl. 12:00 till högmässa på Skeppsgatan 7.

Gudstjänsten är ett tillfälle dit du får komma för att bli betjänad av Gud själv. Genom ordet och sakramenten skapar han tro och skänker syndernas förlåtelse.

Välkommen med!

Gudstjänster

elokuu 2020
Su 09.08.2020
klo: 12:00 Högmässa
Otto Granlund
  Vasa, Skeppsgatan 7
Su 16.08.2020
klo: 12:00 Högmässa
Otto Granlund
  Vasa, Skeppsgatan 7
Su 23.08.2020
klo: 12:00 Högmässa
Otto Granlund
  Vasa, Skeppsgatan 7
Su 30.08.2020
klo: 12:00 Högmässa
Otto Granlund
  Vasa, Skeppsgatan 7

Andra samlingar


Etsitkö suomenkielistä seurakuntaa Vaasassa? Ks. Mikaelin luterilainen seurakunta.


Understöd

Församlingens ekonomi baserar sig i sin helhet på frivilliga donationer. Gåvor kan ges i form av kollekt eller bankgiro.

Vill du understöda Sankt Immanuels lutherska församling?

Information för bankgiro:

Mottagare: Suomen Luther-säätiö

Kontonummer: FI59 1023 3000 2354 52

Referens: 7375

Vasa, Immanuels församling: 82842

https://www.lhpk.fi/sv/understod/