Vasa: Sankt Immanuels lutherska församling

Sankt Immanuels lutherska församling är Missionsstiftets svenskspråkiga församling i Vasa. Församlingen samlas i regel varje söndag kl. 12:00 till högmässa på Skeppsgatan 7.

Gudstjänsten är ett tillfälle dit du får komma för att bli betjänad av Gud själv. Genom ordet och sakramenten skapar han tro och skänker syndernas förlåtelse.

Välkommen med!

OBS! På grund av coronaläget och de rådande restriktionerna samlas församlingen inte till gudstjänst i normal ordning under perioden 12.10-31.10. Under den här tiden kommer predikningar att laddas upp på nätet och hittas till exempel på sidan ”Predikningar” (Se balken till vänster). Inom ramen för begränsingarna ordnas dock på söndagarna enligt behov mindre samlingar (max. 10 pers) med möjlighet till nattvardsgång. På grund av läget krävs i så fall förhandsanmälan, som ska göras dagen innan, före kl. 12. Om du är intresserad eller har frågor, ta kontakt med pastorn!

Gudstjänster

 

Andra samlingar

 

Etsitkö suomenkielistä seurakuntaa Vaasassa? Ks. Mikaelin luterilainen seurakunta.


Understöd

Församlingens ekonomi baserar sig i sin helhet på frivilliga donationer. Gåvor kan ges i form av kollekt eller bankgiro.

Vill du understöda Sankt Immanuels lutherska församling?

Information för bankgiro:

Mottagare: Suomen Luther-säätiö

Kontonummer: FI59 1023 3000 2354 52

Referens: 7375

Vasa, Immanuels församling: 82842

https://www.lhpk.fi/sv/understod/