Vasa: Sankt Immanuels lutherska församling

Sankt Immanuels lutherska församling är Missionsstiftets svenskspråkiga församling i Vasa. Församlingen samlas i regel varje söndag kl. 12:00 till högmässa på Skeppsgatan 7.

Gudstjänsten är ett tillfälle dit du får komma för att bli betjänad av Gud själv. Genom ordet och sakramenten skapar han tro och skänker syndernas förlåtelse.

*********

OBS! Under undantagstillståndet hålls inga gudstjänster eller andra samlingar. Om du under den här tiden vill få söndagens predikan till din e-post, skicka ett meddelande till otto.granlund(at)lhpk.fi

Äldre predikningar hittar du här.

Fram till palmsöndag (5.4.2020) publiceras enligt plan dagligen en andakt här.

*********

Välkommen med!

Gudstjänster

huhtikuu 2020
PERUTTU To 09.04.2020
klo: 17:30 Mässa (tvåspråkig)
Otto Granlund
  Vasa, Fiskaregatan 5
PERUTTU Su 12.04.2020
klo: 12:00 Högmässa
Otto Granlund
  Vasa, Skeppsgatan 7
PERUTTU Su 19.04.2020
klo: 12:00 Högmässa
Ville Typpö
  Vasa, Skeppsgatan 7
PERUTTU Su 26.04.2020
klo: 12:00 Högmässa
Otto Granlund
  Vasa, Skeppsgatan 7

Andra samlingar

huhtikuu 2020
PERUTTU La 25.04.2020
klo: 10:00 Församlingsfrukost
  Vasa, Skeppsgatan 7
toukokuu 2020
PERUTTU Ke 06.05.2020
klo: 18:00 Bibelstudium (Gal.)
  Vasa, Skeppsgatan 7

Etsitkö suomenkielistä seurakuntaa Vaasassa? Ks. Mikaelin luterilainen seurakunta.


Understöd

Församlingens ekonomi baserar sig i sin helhet på frivilliga donationer. Gåvor kan ges i form av kollekt eller bankgiro.

Vill du understöda Sankt Immanuels lutherska församling?

Information för bankgiro:

Mottagare: Suomen Luther-säätiö

Kontonummer: FI59 1023 3000 2354 52

Referens: 7375

Vasa, Immanuels församling: 82842

https://www.lhpk.fi/sv/understod/