Vasa: Sankt Immanuels lutherska församling

S:t Immanuels lutherska församling är Missionsstiftets svenskspråkiga församling i Vasa. Församlingens främsta sammankomst är den gemensamma högmässan som firas i regel varje söndag. Församlingen samlas i Vöråstan, Skeppsgatan 7.

Välkommen med!

Församlingens främsta och viktigaste samling är den söndagliga högmässan. Gudstjänsten handlar först och främst om det att Gud själv kommer till oss för att betjäna församlingen. Just därför har Guds ords predikan och de heliga sakramenten en central plats i högmässan. Genom de här gåvorna möter Kristus oss i nåd, för att skänka syndernas fulla förlåtelse, evigt liv och salighet, till oss som är syndare i oss själva.

Mera information om församlingens sammankomster hittar du nedan. Om du har frågor gällande församlingen, dess tro och verksamhet, får du gärna ta kontakt med pastorn.


Etsitkö suomenkielistä seurakuntaa Vaasassa? Kts. Mikaelin luterilainen seurakunta.

 

Evenemang

Pastor

Information för bankgiro

Mottagare: Suomen Luther-säätiö

Konto: FI59 1023 3000 2354 52

Referens: 7375

Bankgiroblankett: PDF

Virtuell streckkod: 459102330002354520000000000000000000000000007375000000


Vasa, Immanuels församling: 82842

Till församlingens ansvarstagare:

Kollekter, övriga intäkter och intäkter från bokförsäljningen läggs in på kontot:
Mottagare: Suomen Luther-säätiö
Konto: FI19 1012 3000 2092 60
Referens
Kollekter: 7388
Övriga intäkter: 7391
Bokförsäljning: 4200