Missionsstiftets arbete baserar sig på frivilligt understöd. För sin verksamhet får stiftet inget understöd från staten eller Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Förverkligandet av stiftets arbete möjliggörs genom de kollekter och frivilliga gåvor som riktas till församlingarnas bakgrundsorganisationer.

Stiftet har ingen egen ekonomiskötsel. Understöd till stiftet och täckandet av dess kostnader kanaliseras via Finska Lutherstiftelsen.

Man kan understöda Missionsstiftets arbete i stort eller en viss församling genom att använda de kontouppgifter och referensnummer som listas nedan. Inget meddelande behövs, stödet riktas rätt genom användningen av referensnummer.