Jakobstad: Sankt Jakobs församling

Sankt Jakobs lutherska församling är en konfessionell luthersk församling i Jakobstad med troget bevarande av den allmänkyrkliga traditionen. Församlingen ingår i Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland.

Hitta till oss

Gudstjänsterna firas i Jakobstad tre söndagar i månaden, klockslag och datum finns angivet i kalendern nedan (OBS! Nya lokaler från 2019. Ebeneserkyrkans lokaler i Jakobstad, Södermalmsgatan 1). För högmässorna ansvarar pastor Patrik Saviaro.

Välkommen med!

huhtikuu 2020
PERUTTU To 09.04.2020
klo: 18:00 Messu
  Kokkola, Asentajantie 13.
PERUTTU Pe 10.04.2020
klo: 10:00 Hartaus
  Jakobstad, Södermalmsgatan 1
PERUTTU Su 12.04.2020
klo: 10:00 Messu
Patrik Saviaro
  Jakobstad, Södermalmsgatan 1
PERUTTU Su 19.04.2020
klo: 10:00 Messu
Martti Vaahtoranta
  Jakobstad, Södermalmsgatan 1

Jakobstad understöd

Understöd

Församlingens ekonomi baserar sig i sin helhet på frivilliga donationer. Gåvor kan ges i form av kollekt eller bankgiro.

Vill du understöda Sankt Jakobs lutherska församling

Information för bankgiro:

Mottagare: Suomen Luther-säätiö

Konto: FI59 1023 3000 2354 52

Referens: 2888

Jakobstad, Jakobs församling: 73991

https://www.lhpk.fi/sv/understod/