Understöd Sankt Jakobs församling

Information för bankgiro

Mottagare: Suomen Luther-säätiö

Konto: FI59 1023 3000 2354 52

Referens: 2888

Bankgiroblankett: PDF

Virtuell streckkod: 459102330002354520000000000000000000000000002888000000


Jakobstad, Jakobs församling: 73991

Till församlingens ansvarstagare:

Kollekter, övriga intäkter och intäkter från bokförsäljningen läggs in på kontot:
Mottagare: Suomen Luther-säätiö
Konto: FI19 1012 3000 2092 60
Referens
Kollekter: 2891
Övriga intäkter: 2901
Bokförsäljning: 4200

Luvan saaja: Suomen Luther-säätiö
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto
Luvan numero: RA/2020/1666
Myöntämisajankohta: 23.12.2020
Myönnetty aloituspäivä:01.01.2021, voimassa toistaiseksi
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja levittää tunnustuksellista luterilaista uskoa.
Kerätyt varat käytetään säätiön sääntöjen mukaisesta toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten työntekijöiden palkkauskustannuksiin, vuokrakuluihin, opetus- ja julistustyöhön, vanhus- ja nuorisotyöhön, diakoniatyöhön, leirien järjestämiseen, stipendien myöntämiseen, ilmaiseksi jaettavien painotuotteiden painatuskuluihin sekä säätiön määrittelemien lähetyskohteiden tukeminen ulkomailla ja lähetyskohteissa tapahtuvan opetus- ja julistustyön matka- ja materiaalikulut.