Jakobstad: Sankt Jakobs församling

Sankt Jakobs lutherska församling är en konfessionell luthersk församling i Jakobstad med troget bevarande av den allmänkyrkliga traditionen. Församlingen ingår i Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland.

Hitta till oss

Gudstjänsterna firas i Jakobstad fyra söndagar i månaden. Se nere för närmare information om högmässorna och annat program. För högmässorna ansvarar pastor Richard Eklund

Välkommen med!

Samlingar

Pastor

Information för bankgiro

Mottagare: Suomen Luther-säätiö

Konto: FI59 1023 3000 2354 52

Referens: 2888

Bankgiroblankett: PDF

Virtuell streckkod: 459102330002354520000000000000000000000000002888000000


Jakobstad, Jakobs församling: 73991

Till församlingens ansvarstagare:

Kollekter, övriga intäkter och intäkter från bokförsäljningen läggs in på kontot:
Mottagare: Suomen Luther-säätiö
Konto: FI19 1012 3000 2092 60
Referens
Kollekter: 2891
Övriga intäkter: 2901
Bokförsäljning: 4200