Jakobstad: Sankt Jakobs lutherska församling

Sankt Jakobs lutherska församling är en svenskspråkig församling i evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland. Vi firar gudstjänster varje vecka i Ebeneserkyrkan i Jakobstad.

Vill du veta mera om Sankt Jakobs församling, kan du se dig omkring här på vår hemsida. Här på våra sidor hittar du vilka evenemang som vi ordnar, predikningar från våra gudstjänster, och information om vem vi är. Tveka inte heller med att ta kontakt med församlingens ansvariga pastor, Richard Eklund, om det finns frågor du funderar på.

Samlingar

Pastor

Information för bankgiro

Mottagare: Suomen Luther-säätiö

Konto: FI59 1023 3000 2354 52

Referens: 2888

Bankgiroblankett: PDF

Virtuell streckkod: 459102330002354520000000000000000000000000002888000000


Jakobstad, Jakobs församling: 73991

Till församlingens ansvarstagare:

Kollekter, övriga intäkter och intäkter från bokförsäljningen läggs in på kontot:
Mottagare: Suomen Luther-säätiö
Konto: FI19 1012 3000 2092 60
Referens
Kollekter: 2891
Övriga intäkter: 2901
Bokförsäljning: 4200

Välkommen att följa oss på Facebook och Instagram!