Jakobstad: Sankt Jakobs lutherska församling

Sankt Jakobs lutherska församling är en svenskspråkig församling i evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland. Vi firar gudstjänster varje vecka i Ebeneserkyrkan i Jakobstad.

Vill du veta mera om Sankt Jakobs församling, kan du se dig omkring här på vår hemsida. Här på våra sidor hittar du vilka evenemang som vi ordnar, predikningar från våra gudstjänster, och information om vem vi är. Tveka inte heller med att ta kontakt med församlingens ansvariga pastor, Richard Eklund, om det finns frågor du funderar på.

Corona-anvisningar, Sankt Jakobs församling (uppdaterad 7.1.2022)

Också i svåra tider kallar Kristus sina lärjungar att motta hans kropp och blod till syndernas förlåtelse, liv och salighet. Varmt välkomna till högmässan!

Högmässan och andra tillfällen

Det är viktigt att vi följer de rekommendationer och restriktioner som ges oss av myndigheterna. I nuläget kan man komma till högmässan utan anmälning, men vi utvärderar situationen varje vecka. Kyrkkaffet är på paus för tillfället.

På högmässan och andra tillfällen ordnat av Sankt Jakobs församling tar vi hand om varandra genom att tänka på följande saker:

  1. Har man influensasymptom stannar man hemma
  2. Man tänker på handhygienen
  3. Alla över 12 år rekommenderas att använda ansiktsmask
  4. Man håller behövligt avstånd och undviker trängsel. På våra gudstjänster i Jakobstad försöker vi att sitta familjevis, och kommer till nattvarden i mindre grupper för att undvika trängsel. Vi undviker också trängsel före och efter gudstjänsten, t.ex. genom att ge varandra rum vid ingången.

Myndigheternas anvisningar

I övrigt firar vi högmässa i normal ordning, och utvärderar efter de anvisningar som ges oss av social- och hälsovårdsdistriktet i Jakobstad. Se också THL:s och Vasa sjukvårdsdistriktets anvisningar.

Hembesök

Pastorn står också till tjänst för hembesök, och förrättande av nattvard i hemmet, ifall det inte är möjligt att komma till kyrkan.

Samlingar

Pastor

Information för bankgiro

Mottagare: Suomen Luther-säätiö

Konto: FI59 1023 3000 2354 52

Referens: 2888

Bankgiroblankett: PDF

Virtuell streckkod: 459102330002354520000000000000000000000000002888000000


Jakobstad, Jakobs församling: 73991

Till församlingens ansvarstagare:

Kollekter, övriga intäkter och intäkter från bokförsäljningen läggs in på kontot:
Mottagare: Suomen Luther-säätiö
Konto: FI19 1012 3000 2092 60
Referens
Kollekter: 2891
Övriga intäkter: 2901
Bokförsäljning: 4200

Välkommen att följa oss på Facebook och Instagram!