Jakobstad: Sankt Jakobs församling

Sankt Jakobs lutherska församling är en konfessionell luthersk församling i Jakobstad med troget bevarande av den allmänkyrkliga traditionen. Församlingen ingår i Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland.

Hitta till oss

Gudstjänsterna firas i Jakobstad tre söndagar i månaden, klockslag och datum finns angivet i kalendern nedan (OBS! Nya lokaler från 2019. Ebeneserkyrkans lokaler i Jakobstad, Södermalmsgatan 1). För högmässorna ansvarar pastor Patrik Saviaro.

Välkommen med!

Gudstjänster 2021 

Eftersom regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 deltagare, ordnas det i St Jakobs församling flera gudstjänster per söndag. Så att deltagarantalet inte överstiger den givna gränsen, anmäler man sig till varje gudstjänst (se länkar nedan).

Samlingar

Pastor