Vem är vi?

Välkommen till gudstjänstgemenskapen!

De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. (Apg 2:42)

Det kristna församlingslivets höjdpunkt har från och med den första pingsten varit högmässan, nattvardsgudstjänsten. På Herrens uppståndelses dag, söndagen, har kristna samlats tillsammans för att be, bryta bröd, höra på apostlarnas undervisning och glädjas över gemenskapen med Gud och andra kristna. Sankt Jakobs församling vill bygga sitt gudstjänstliv på den här apostoliska grunden, trogen den heliga Skriften och den lutherska bekännelsen.

Södermalmsgatan 1, där Sankt Jakobs församling firar gudstjänster

All vår verksamhet har sin utgångspunkt från tron på att Bibeln är Guds uppenbarade ord och att Jesus Kristus är den här uppenbarelsens centrum. Jesus Kristus och hans försoningsdöd är också gudstjänstens centrum. Han ger sig själv i det lästa och predikade Guds ordet, och i den heliga nattvarden. Gudstjänsten är därför framför allt en tjänst från Gud som Han gör för oss i sin Son, genom ordet och sakramenten.

Herrens bord

Våra gudstjänster är öppna åt alla. Nattvarden delas ut åt alla kristna som är döpta och konfirmerade, som i tro och liv vill följa Bibeln och den lutherska bekännelsen, och som längtar efter Guds förlåtelse i sitt liv. I den heliga nattvardens välsignade bröd och vin tar vi emot Kristi sanna kropp och blod, som en gång för alla utgivits och utgjutits till syndernas förlåtelse. Under nattvarden är vi aldrig ensamma, utan vi delar gemenskap med Kristus, med varandra, och med den heliga, allmänneliga kristna tron och kyrkan, alltid och på alla ställen. Nattvardsgemenskapen är därför ett uttryck för den djupaste gemenskap och enighet man kan ha med en annan människa.

En egen plats…

I en gudstjänstförsamling vill vi också leva ut i praktiken den gemenskap som Herren gett oss. Vi vill lära oss att leva som en gemenskap, där varje kristen har sin egen plats och där den kristna gemenskapen sträcker sig ut i vardagslivet. Efter gudstjänsterna har vi kyrkkaffe, och annan verksamhet ordnas enligt behov.

Betonandet av gemenskapen betyder inte att alla ivrigt behöver delta i allt som ordnas. Du kan med gott samvete bara komma och vila i det som Gud redan har gjort.

… för hela familjen

Högmässan är inte bara till för vuxna, utan för människor i alla åldrar. I Sankt Jakobs församling finns det många barnfamiljer och unga. På gudstjänsterna ordnas söndagsskola för barnen.

Herden är på plats

Församlingsherdens viktigaste uppgift är att ta hand om nådemedlen: att predika och undervisa Guds ord, att avlösa synder, och att förvalta dopet och nattvarden. Allt det här är mycket lättare när pastorn känner församlingsmedlemmarna. Om du har frågor angående Sankt Jakobs församling, vill diskutera andliga saker eller det egna livets svårigheter eller motgångar, ta frimodigt kontakt med pastor Richard Eklund!