Åbo: Sankt Gabriels församling

Sankt Gabriels församling är en svenskspråkig evangelisk-luthersk församling i Åbo. Församlingen samlas för tillfället varje söndag kl. 13:00 och 14:00 till högmässa med förkortad liturgi i Betelkyrkan, på Universitetsgatan 29A.

På grund av Korona kan vi samlas max. 10 personer åt gången. Välj länken: messu och rätt datum/tidpunkt (under texten) för att anmäla dig. Du kommer fram till en sida som visar hur många som har anmält sig till den gudstjänsten som du har valt och en möjlighet att anmäla sig ifall det finns platser kvar. 

Gudstjänsten är ett tillfälle dit du får komma för att bli betjänad av Gud själv. Genom ordet och sakramenten skapar han tro och skänker syndernas förlåtelse.

Församlingen tillhör Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland och betjänas av pastor Sebastian Grünbaum.

Hitta oss också på Facebook!

joulukuu 2020
Su 06.12.2020
klo: 13:00 Messu
Sebastian Grünbaum
  Åbo, Universitetsgatan 29 a
Su 06.12.2020
klo: 14:00 Messu
Sebastian Grünbaum
  Åbo, Universitetsgatan 29 a

Sebastian Grünbaum predikar i St. Gabriels församling, Åbo

Fika i St. Gabriels församling, Åbo

Understöd

Församlingens ekonomi baserar sig i sin helhet på frivilliga donationer. Gåvor kan ges i form av kollekt eller bankgiro.

Vill du understöda Sankt Immanuels lutherska församling?

Information för bankgiro:

Mottagare: Suomen Luther-säätiö

Kontonummer: FI59 1023 3000 2354 52

Referens: 5500

Åbo, Gabriels församling: 73009

https://www.lhpk.fi/sv/understod/