Historia-Åbo

S:t Gabriels församling inledde verksamheten hösten 2011. Församlingen var den första svenskspråkiga församlingen som började ordna gudstjänster i Finska Lutherstiftelsens regi. Sebastian Grünbaum prästvigdes och installerades som församlingens pastor av biskop Matti Väisänen.

Ända sedan början har församlingens gudstjänster firats i den vackra Betelkyrkan. Till att börja med ordnades gudstjänster ungefär tre gånger i månaden, men från och med hösten 2013 i regel varje söndag. Församlingen har under de gångna åren fått bli ett hem för många. Våren 2013 deltog S:t Gabriels församling i grundandet av Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland tillsammans med 24 andra församlingar.

År 2013 började även finskspråkiga högmässor firas i S:t Gabriels församlings regi. Året därpå organiserade sig den finskspråkiga församlingen som Pyhän Paavalin luterilainen seurakunta.