Åbo: Sankt Gabriels Församling

Sankt Gabriels församling är en svenskspråkig evangelisk-luthersk församling i Åbo. Församlingen samlas för tillfället varje söndag kl. 12:30 till högmässa i Betelkyrkan, på Universitetsgatan 29A.

För tillfället finns det inga personbegränsningar i Egentliga Finland, utan man är fri att samlas så länge man håller säkerhetsavstånd, masker och tvätter händerna ordentligt. Detta strävar vi att beakta.

Samlingar

Pastor