Åbo: Sankt Gabriels Församling

Sankt Gabriels församling är en svenskspråkig evangelisk-luthersk församling i Åbo. Församlingen samlas för tillfället varje söndag kl. 13:00 till högmässa i Betelkyrkan, på Universitetsgatan 29A. Församlingens sommaruppehälle börjar kl. 14.6. Verksamheten startar igen 22.8.

För tillfället finns det inga personbegränsningar i Egentliga Finland, utan man är fri att samlas så länge man håller säkerhetsavstånd, masker och tvätter händerna ordentligt. Detta strävar vi att hålla.

Samlingar

Pastor