Åbo: Sankt Gabriels Församling

Sankt Gabriels församling är en svenskspråkig evangelisk-luthersk församling i Åbo. Församlingen samlas för tillfället varje söndag kl. 13:00 och 14:00 till högmässa med förkortad liturgi i Betelkyrkan, på Universitetsgatan 29A.

På grund av Korona kan vi samlas max. 10 personer åt gången. Välj länken: messu och rätt datum/tidpunkt (under texten) för att anmäla dig. Du kommer fram till en sida som visar hur många som har anmält sig till den gudstjänsten som du har valt och en möjlighet att anmäla sig ifall det finns platser kvar.

Samlingar

Pastor