Åbo: Sankt Gabriels Församling

Sankt Gabriels församling är en svenskspråkig evangelisk-luthersk församling i Åbo. Församlingen samlas för tillfället varannan söndag kl. 12:30 till gudstjänst i Betelkyrkan, på Universitetsgatan 29A.

Samlingar

Pastor Harry Sanfrid Backström, e-post: [email protected] och telefon: 040-709 31 59