Säg bara ett ord – Ett år i Jesu sällskap

Nyheter
2.8.2022

Ralf Sandberg, Juhana Pohjola och Boris Sandberg med den nyutgivna boken. (Foto: Iris Sandberg)

Vid sommarfesten i Loimaa gav Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland den 30 juli 2022 för första gången ut en svenskspråkig andaktsbok. Boken Säg bara ett ord – Ett år i Jesu sällskap är en redigerad översättning av den år 2017 utgivna finska andaktsboken Sano vain sana – Vuosi Jeesuksen seurassa.

Andaktsboken följer kalenderåret och innehåller en andakt för varje dag. Bland de dagliga bibelverserna har man tagit med verser från samtliga bibelböcker. Året inleds med verser ur första Moseboken och avslutas med Uppenbarelseboken. Andakterna är skrivna av präster inom Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland. Redaktionsledaren Boris Sandberg kommenterar:

– Den här andaktsboken följer alltså frälsningshistorien, från skapelsen och syndafallet till det himmelska Jerusalem i Uppenbarelseboken. På ett själavårdande sätt behandlar den synd och försoning, lag och evangelium. Dessutom behandlar den dagsaktuella ämnen.

Boken kan köpas i Missionsstiftets svenska församlingar i Jakobstad, Vasa och Åbo.

Uppdatering 9.8.2022: Boken går nu att köpa i Missionsstiftets nätbokhandel

 

Otto Granlund

Pastor

Vasa ,