Missionsstiftets svenska arbete ordnade sitt första församlingsläger 14.–15.8. på Utterö fritidsgård i Sundom, Vasa. Det svåra coronaläget gjorde att osäkerheten ifall lägret alls kan ordnas varade nästan in till det sista. Pandemin hindrade slutligen några familjer från at komma, men ett glädjande stort antal, sammanlagt ca 70 personer allt från bebisar till pensionärer, kunde ändå samlas på lägret. Mer än hälften av deltagarna var barn och ungdomar, vilket är positivt med tanke på det svenska arbetets framtid. De flesta av deltagarna kom från olika orter i Österbotten, men även några nylänningar hade åtagit sig den långa resan.

Lägrets tema var “Liv i gemenskap”. Karleby-pastorn Jimmy Svenfelt höll två pass där han reflekterade över de kristnas gemenskap i och genom Kristus. Barnen och ungdomarna hade sina egna pass där de fick höra om mission, Jesu möte med Sackeus och Bibelns pålitlighet samt sjunga och spela. Lördag kväll avslutades med completorium och söndagen började med morgonandakt. Lägret avslutades med gemensam högmässa där pastorerna Patrik Saviaro från Jakobstad och Otto Granlund från Vasa medverkade. De svenska församlingarna är små, så det var speciellt glädjande att få fira gudstjänst tillsammans med ett större gäng.

Förutom undervisning och andakt fanns det även rum för fritt umgänge, spel och lek på programmet. Barnen spelade volleyboll och fotboll, paddlade och undersökte naturens små underverk. Kohålsviken erbjöd ett svalt men härligt dopp för bastubadarna. Även en femkamp med kluriga uppgifter ordnades för hela lägret.

Irene (14) och Elsa (12) Ahlskog från Öja, Livia Pounu (10) från Lepplax och Esther Lassfolk (nästan 11) från Ytteresse verkade trivas bra på lägret. Flickorna Ahlskog och Esther är kusiner så de kände varandra från förut, och Livia och Esther går i samma församling. Alla fyra sa att dom gärna skulle komma på läger igen.

Pensionärerna Ralf och Stina Sandberg kom till lägret från Vasa. Överlag tyckte de att lägret var lyckat, men de hade önskat sig mera sång, musik och undervisning och speciellt att det hade funnits mera folk i deras egen ålder på lägret. Hoppas ännu flera pensionärer och studerande hittar till lägret ifall det ordnas igen!

Carina Ventin och Anette Pounu, båda från Lepplax, kom till lägret med sina familjer. Carina hade med sig sin man Martin samt fyra barn i åldern 8–15, Anette hade med sig sin man Peter och tre barn i 7–12-årsåldern. Anette och Carina uppskattade undervisningen på lägret men påpekade också att tillgången till bra undervisning inte är ett stort problem under coronatiden eftersom allt finns på nätet. Det var den sociala biten de var speciellt hungriga på, och den hungern besvarade lägret. Båda tyckte att lägret var riktigt roligt och var speciellt nöjda med att barnen hade trivts och fått nya kompisar. På frågan om de skulle vilja komma på nytt på ett församlingsläger svarar Anette och Carina “Absolut!”.

Tack alla som var med! Vi får se om detta blir en tradition!

Biskop Juhana Pohjola

Missionsstiftets sommarfest vid Evangeliska folkhögskolan i Loimaa kulminerade i en högtidlig biskopsvigningsmässa på söndagen den 1 augusti 2021. Tillsammans med sina assistenter vigde biskop Soramies pastor, TD Juhana Pohjola (49) till Missionsstiftets nye biskop. Med beaktande av säkerhetsbegränsningar samlades över 800 gäster i och omkring festtältet. Högmässan kunde ordnas i vackert väder, trots att väderprognosen var dyster.

Förberedelse för procession. Distriktsprost Kalle Väätäinen bär biskopsstaven, distriktsprost Petri Hiltunen biskopskorset, distriktsprost Miika Nieminen biskopskåpan och distriktsprost Ville Typpö bär biskopens mitra

Blåsorkestern, kören och den sjungande församlingen tog emot det långa processionståget, där processionskorset bars först, varefter distriksprostarna – som gick före biskop electus – bar in biskopsämbetets symboler. Sist kom biskop Soramies, som förrättade vigningen. Joel Kerosuo, som samma dag gick in i uppdraget som stiftsdekan, fungerade som assisterande liturg, medan den avgående biskopen Risto Soramies predikade. Han påminde kyrkfolket om betydelsen av den kallelse som Gud ger.

Biskop Risto Soramies predikade i biskopsvigningsmässan och gav råd åt den nye biskopen

Den avgående biskopen påminde den nye biskopen om hur en biskop inte behöver hitta på något nytt. Kristi evangelium räcker till, där hittar man alltid något att ge vidare. Evangeliet är också alltid aktuellt. Biskopen har i uppgift att nära flocken med Guds ord och att värna om att den falska läran inte kommer in och river sönder flocken.

Den avgående biskopen påminde den nye biskopen om hur en biskop inte behöver hitta på något nytt. Kristi evangelium räcker till, där hittar man alltid något att ge vidare. Evangeliet är också alltid aktuellt. Biskopen har i uppgift att nära flocken med Guds ord och att värna om att den falska läran inte kommer in och river sönder flocken.

Var en herde för mina får

I början av själva vigningen läste notarien för Missionsstiftets konsistorium, Samuli Siikavirta, biskopens fullmakt. Därefter frågade Risto Soramies församlingen, om den vill ta emot Juhana Pohjola som sin biskop och be för honom. Tältet fylldes av ett kraftfullt och bestämt svar: ”Tahdomme” – ”Vi vill”.

Biskop Risto Soramies ställer frågor till Pohjola. Assisterande biskopar och pastorer läser bibelord

Till den nye biskopen ställdes frågor om huruvida han förbinder sig till kyrkans lära och om han vid behov är färdig att lida för flockens salighet.

Missourisynodens president Matthew Harrison överräcker herdestaven åt Juhana Pohjola

Medan kören sjöng en pingstpsalm fick Juhana Pohjola ta emot biskopsämbetets symboler: Biskop Risto överräckte biskopskorset. Biskoparna för systerstiften i Norge och Sverige, Thor Henrik With och Bengt Ådahl, klädde på honom kåpan. Missourisynodens president Matthew Harrison överräckte herdestaven, och efter vigningsbönen ställde biskopen i Lettlands lutherska kyrka, Hans Jönsson, mitran på den nyvigde biskopens huvud.

Handpåläggning. I vigningsakten deltar biskopar och präster från Missionsstiftet, samt representanter för systerkyrkorna.

I handpåläggningen deltog även Missionsstiftets yngste pastor Mika Tervakangas och dess äldste pastor Sakari Korpinen.

Biskop Juhana och de som deltagit i vigningen stämmer in i psalmsången.

Med bibelordet ”Var en herde för mina får” sände biskop Soramies den nye biskopen att utföra sitt uppdrag. När den nyvigde biskopen vände sig mot församlingen fylldes tältet av en glad psalmsång (”Herraa hyvää kiittäkää” – ”Tacka den gode Herren”).

Vaktbyte

I slutet av högmässan inträffade något rörande, då biskop Risto – som varit herde för Missionsstiftet i åtta år – ställde sin herdestav på altaret, böjde sig ner på knä och bad. Även om han fortsätter med att tjäna församlingarna som biskop emeritus, lämnades herdeansvaret för kyrkan nu på Herrens altare. I recessionståget ut ur tältet var det nu biskop Juhana Pohjola som gick allra sist.

Biskop Juhana Pohjola leder prästkollegiet och representanterna för systerkyrkorna i en tacksägelsebön vid högmässans avslutning.

Biskop Juhana tillsammans med sina företrädare; biskop Matti Väisänen till vänster och biskop Risto Soramies till höger.

Gruppbild med det närvarande prästkollegiet samt representanter för systerkyrkorna.

Du kan se på biskopsvigningsmässan på Missionsstiftets YouTube-kanal eller nedan.

Bilder: Kari Puustinen

 

Sami Niemi

Stiftssekreterare

Missionsstiftets svenska arbete arrangerar för första gången ett gemensamt sommarläger för de svenska församlingarna i stiftet. Lägret ordnas 14.–15.8.2021 på Utterö lägerområde i Sundom skärgård i Vasa.

I lägerprogrammet ingår undervisningspass både för barn och vuxna, gemensamma andakter, högmässa på söndagen samt ledda och fria aktiviteter. På Utterö finns även möjlighet till bad och sport. Biltransport från Vasa ordnas för dem som inte kommer med egen bil.

Övernattningen sker i stugor med 2–6 sängplatser. Antalet stugor är begränsat så övernattning i ex. egen husvagn rekommenderas för dem som har möjlighet till det.

Anmäl dig senast 15.7. via följande länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD0eSZr6mo1tiqrVo8GoJpESG-5q7xx1XxIumjNrDCdrlVNw/viewform?usp=sf_link

För mer information, kontakta Ida Heikkilä 044 534 5372/ [email protected]
eller Jimmy Svenfelt 045 7834 7548/ [email protected].

Reklam: PDF

PROGRAM:

Lördag: 

12:00 Lunch

13:30 Välkommen!

14:00 Undervisningspass 1 med pastor Jimmy Svenfelt (program för barn & ungdom)

14:45 Kaffe

15:15 Undervisningspass 2 (program för barn & ungdom)

16:00 Gemensam utomhusaktivitet

17:30 Middag

18:30 Fritid

20:00 Kvällsandakt – korvgrillning

Söndag: 

08:00 Frukost

09:30 Morgonandakt

11:30 Lunch

13:00 Högmässa med Otto Granlund och Patrik Saviaro

14:30 Kaffe

PRIS:

OBS! Maximiavgiften för en familj är 120 e.

Vuxna:                   50 e/pers.

Barn 8–17 år:       10 e/pers.

Barn 3–7 år:          5 e/pers.

Barn 0–2 år:          gratis

Pris för dem som ordnar eget logi (enligt samma åldersuppdelning): 40/5/3/gratis

Pris för dem som deltar endast lördag (ingen övernattning): 30/3/gratis/gratis

Pris för dem som deltar endast söndag (ingen övernattning): 20/2/gratis/gratis

OBS! Söndagens högmässa är naturligtvis gratis. Välkommen alla!

Juhana Pohjola

Om Gud vill kommer pastor, TD Juhana Pohjola att vigas till Missionsstiftets biskopsämbete söndagen den 1 augusti 2021. Biskopsvigningen förrättas i Loimaa i samband med Missionsstiftets sommarfest.

När Juhana tillträder som biskop blir han Missionsstiftets första heltidsanställda biskop. Juhanas företrädare, biskop Risto Soramies, har utövat ämbetet som pensionär, i likhet med sin företrädare, biskop Matti Väisänen. Missionsstiftets biskop har i uppgift att stöda församlingarna i förvaltandet av Guds ord och sakrament, att värna om den andliga enheten, att vara en herde för herdarna och att leda kyrkans arbete.

Juhana Pohjola – kort presentation

 • 49 år
 • fru och fyra barn
 • prästvigd 1999
 • Finska Lutherstiftelsens dekan 2000-
 • Missionsstiftets stiftsdekan 2013-
 • Teologie doktor 2015

Kom ihåg i förbönerna

Vi ber er alla att komma ihåg Juhana och hans familj i era förböner, när han förbereder sig för att ta emot detta nya uppdrag.

Gratulera den nye biskopen

Vi vill erbjuda er möjligheten att gratulera Juhana i samband med biskopsvigningen. Genom den bifogade blanketten kan du skicka en personlig hälsning till den blivande biskopen. Gratulationerna sammanställs och överräcks åt Juhana efter att han blivit vigd till biskop.

Ekonomiskt stöd

Åt Missionsstiftets biskop införskaffas en biskopsstav, liturgiska kläder och ett biskopskors. Också biskopsvigningen medför utgifter. Om du vill kan du delta i täckandet av kostnaderna. Den största förändringen är dock den att Missionsstiftet från och med september har en anställd biskop. Du har chansen att komma med och stöda Missionsstiftet och dess biskop genom regelbundna donationer.

Nedan hittar du information om hur du kan donera. Under den informationen finns blanketten för gratulationerna.

Bankgiro

Mottagare:
Suomen Luther-säätiö

Kontonummer:
FI59 1023 3000 2354 52

Referens:
8002

MobilePay-betalning

MobilePay-nummer: 20499

Paypal-donation
Gratulationsmeddelande

  Sami Niemi

  Stiftssekreterare

  Juhana Pohjola

  Riksåklagaren har väckt åtal mot stiftsdekan Juhana Pohjola och riksdagsledamot Päivi Räsänen. Saken gäller Finska Lutherstiftelsens år 2004 publicerade skrift ”Till man och kvinna skapade han dem – De homosexuella relationerna utmanar den kristna människouppfattningen”, som Päivi Räsänen skrivit. Enligt åtalet är det fråga om hets mot folkgrupp.

  Som ombud för Lutherstiftelsen och som chefredaktör för dess webbplats ansvarar Missionsstiftets nyvalde biskop Juhana Pohjola för spridandet av skriften. Enligt riksåklagaren är Räsänens text kränkande och diskriminerande mot homosexuella.

  Stiftsdekan Pohjola förnekar att han skulle ha gjort sig skyldig till hetsbrott.

  – Som kristen varken vill eller kan jag diskriminera eller kränka någon människa som Gud har skapat. Skapad av Gud och återlöst av Kristus är varje människa lika värdefull. Det här är ett bärande tema även i Räsänens text. Det här omintetgör inte det faktum att homosexuella relationer enligt Bibeln och den kristna människouppfattningen är mot Guds vilja och att äktenskapet är avsett endast för relationen mellan en man och en kvinna. Så har den kristna kyrkan alltid undervisat och så kommer hon alltid att undervisa.

  – Riksåklagarens beslut säger mycket om vår tid. Visst är det historiskt att man hamnar inför domstol på grund av att man spridit kristen basundervisning. Fastän jag oroar mig för religionsfrihetens tillstånd i vårt land litar jag ändå på att rättsväsendet fattar rätt beslut i denna fråga.

  Riksåklagaren har den 29 april lämnat in en stämningsansökan hos Helsingfors tingsrätt, som senare fastställer datum för behandlingen.

  Länkar:

  Riksåklagarens meddelande

  https://syyttajalaitos.fi/sv/-/paivi-rasanen-samt-lutherstiftelsens-juhana-pohjola-atalas-for-hets-mot-folkgrupp

  ”Till man och kvinna skapade han dem” på Missionsstiftets webbplats

  https://www.lhpk.fi/wp-content/uploads/2019/11/Till-man-och-kvinna.pdf

  Sami Niemi

  Stiftssekreterare