Missionsstiftets svenska arbete arrangerar för första gången ett gemensamt sommarläger för de svenska församlingarna i stiftet. Lägret ordnas 14.–15.8.2021 på Utterö lägerområde i Sundom skärgård i Vasa.

I lägerprogrammet ingår undervisningspass både för barn och vuxna, gemensamma andakter, högmässa på söndagen samt ledda och fria aktiviteter. På Utterö finns även möjlighet till bad och sport. Biltransport från Vasa ordnas för dem som inte kommer med egen bil.

Övernattningen sker i stugor med 2–6 sängplatser. Antalet stugor är begränsat så övernattning i ex. egen husvagn rekommenderas för dem som har möjlighet till det.

Anmäl dig senast 15.7. via följande länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD0eSZr6mo1tiqrVo8GoJpESG-5q7xx1XxIumjNrDCdrlVNw/viewform?usp=sf_link

För mer information, kontakta Ida Heikkilä 044 534 5372/ [email protected]
eller Jimmy Svenfelt 045 7834 7548/ [email protected].

Reklam: PDF

PROGRAM:

Lördag: 

12:00 Lunch

13:30 Välkommen!

14:00 Undervisningspass 1 med pastor Jimmy Svenfelt (program för barn & ungdom)

14:45 Kaffe

15:15 Undervisningspass 2 (program för barn & ungdom)

16:00 Gemensam utomhusaktivitet

17:30 Middag

18:30 Fritid

20:00 Kvällsandakt – korvgrillning

Söndag: 

08:00 Frukost

09:30 Morgonandakt

11:30 Lunch

13:00 Högmässa med Otto Granlund och Patrik Saviaro

14:30 Kaffe

PRIS:

OBS! Maximiavgiften för en familj är 120 e.

Vuxna:                   50 e/pers.

Barn 8–17 år:       10 e/pers.

Barn 3–7 år:          5 e/pers.

Barn 0–2 år:          gratis

Pris för dem som ordnar eget logi (enligt samma åldersuppdelning): 40/5/3/gratis

Pris för dem som deltar endast lördag (ingen övernattning): 30/3/gratis/gratis

Pris för dem som deltar endast söndag (ingen övernattning): 20/2/gratis/gratis

OBS! Söndagens högmässa är naturligtvis gratis. Välkommen alla!

Juhana Pohjola

Om Gud vill kommer pastor, TD Juhana Pohjola att vigas till Missionsstiftets biskopsämbete söndagen den 1 augusti 2021. Biskopsvigningen förrättas i Loimaa i samband med Missionsstiftets sommarfest.

När Juhana tillträder som biskop blir han Missionsstiftets första heltidsanställda biskop. Juhanas företrädare, biskop Risto Soramies, har utövat ämbetet som pensionär, i likhet med sin företrädare, biskop Matti Väisänen. Missionsstiftets biskop har i uppgift att stöda församlingarna i förvaltandet av Guds ord och sakrament, att värna om den andliga enheten, att vara en herde för herdarna och att leda kyrkans arbete.

Juhana Pohjola – kort presentation

 • 49 år
 • fru och fyra barn
 • prästvigd 1999
 • Finska Lutherstiftelsens dekan 2000-
 • Missionsstiftets stiftsdekan 2013-
 • Teologie doktor 2015

Kom ihåg i förbönerna

Vi ber er alla att komma ihåg Juhana och hans familj i era förböner, när han förbereder sig för att ta emot detta nya uppdrag.

Gratulera den nye biskopen

Vi vill erbjuda er möjligheten att gratulera Juhana i samband med biskopsvigningen. Genom den bifogade blanketten kan du skicka en personlig hälsning till den blivande biskopen. Gratulationerna sammanställs och överräcks åt Juhana efter att han blivit vigd till biskop.

Ekonomiskt stöd

Åt Missionsstiftets biskop införskaffas en biskopsstav, liturgiska kläder och ett biskopskors. Också biskopsvigningen medför utgifter. Om du vill kan du delta i täckandet av kostnaderna. Den största förändringen är dock den att Missionsstiftet från och med september har en anställd biskop. Du har chansen att komma med och stöda Missionsstiftet och dess biskop genom regelbundna donationer.

Nedan hittar du information om hur du kan donera. Under den informationen finns blanketten för gratulationerna.

Bankgiro

Mottagare:
Suomen Luther-säätiö

Kontonummer:
FI59 1023 3000 2354 52

Referens:
8002

MobilePay-betalning

MobilePay-nummer: 20499

Paypal-donation
Gratulationsmeddelande

  Sami Niemi

  Stiftssekreterare

  Juhana Pohjola

  Riksåklagaren har väckt åtal mot stiftsdekan Juhana Pohjola och riksdagsledamot Päivi Räsänen. Saken gäller Finska Lutherstiftelsens år 2004 publicerade skrift ”Till man och kvinna skapade han dem – De homosexuella relationerna utmanar den kristna människouppfattningen”, som Päivi Räsänen skrivit. Enligt åtalet är det fråga om hets mot folkgrupp.

  Som ombud för Lutherstiftelsen och som chefredaktör för dess webbplats ansvarar Missionsstiftets nyvalde biskop Juhana Pohjola för spridandet av skriften. Enligt riksåklagaren är Räsänens text kränkande och diskriminerande mot homosexuella.

  Stiftsdekan Pohjola förnekar att han skulle ha gjort sig skyldig till hetsbrott.

  – Som kristen varken vill eller kan jag diskriminera eller kränka någon människa som Gud har skapat. Skapad av Gud och återlöst av Kristus är varje människa lika värdefull. Det här är ett bärande tema även i Räsänens text. Det här omintetgör inte det faktum att homosexuella relationer enligt Bibeln och den kristna människouppfattningen är mot Guds vilja och att äktenskapet är avsett endast för relationen mellan en man och en kvinna. Så har den kristna kyrkan alltid undervisat och så kommer hon alltid att undervisa.

  – Riksåklagarens beslut säger mycket om vår tid. Visst är det historiskt att man hamnar inför domstol på grund av att man spridit kristen basundervisning. Fastän jag oroar mig för religionsfrihetens tillstånd i vårt land litar jag ändå på att rättsväsendet fattar rätt beslut i denna fråga.

  Riksåklagaren har den 29 april lämnat in en stämningsansökan hos Helsingfors tingsrätt, som senare fastställer datum för behandlingen.

  Länkar:

  Riksåklagarens meddelande

  https://syyttajalaitos.fi/sv/-/paivi-rasanen-samt-lutherstiftelsens-juhana-pohjola-atalas-for-hets-mot-folkgrupp

  ”Till man och kvinna skapade han dem” på Missionsstiftets webbplats

  https://www.lhpk.fi/wp-content/uploads/2019/11/Till-man-och-kvinna.pdf

  Sami Niemi

  Stiftssekreterare