Juhana Pohjola

Missionsstiftets biskop

Visa kontaktinformation

Juhana Pohjola (f. 1972) är biskop för Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland (2021–). Han har avlagt teologie magisters examen (Helsingfors universitet, 1997), Master of Sacred Theology (Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, IN, USA, 1998) och teologie doktors examen (Helsingfors universitet, 2014). I sina studier har han forskat bl.a. kring Tertullianus, Hermann Sasses uppfattning om kyrkogemenskap samt de finska ordinationsformulärens uppfattning om prästvigning och -ämbetet. Han blev prästvigd i Uleåborgs stift år 1999 för tjänst inom Finska Lutherstiftelsen. Tidigare har han bl.a. arbetat som stiftsdekan (2012–2021) och Finska Lutherstiftelsens dekan (2000–2011, 2012–2021), som ansvarande pastor för Pyhän Markuksen luterilainen seurakunta i Helsingfors (2000–2012) och som gästande forskare vid Concordia Lutheran Theological Seminary i St. Catharines, Canada (2011–2012). Han är gift och är far till fyra barn. Han spelar tennis och läser gärna på sin fritid.

Artikkelit

Saarnat ja opetukset