Koulutus

Lähetyshiippakunta tukee luterilaisia kirkkoja maailmalla kouluttamaan osaavia työntekijöitä itselleen tarjoamalla stipendejä oppilaitoksiin

Koulutus

Jotta kirkot voivat kasvaa ja vahvistua, ne tarvitsevat hyviä työntekijöitä, jotka ovat hyvin koulutettuja. Lähetyshiippakunta tukee näitä tavoitteita tarjoamalla stipendejä, jotta kirkot voivat lähettää opiskeljoita koulutukseen. Pääpaino on pastoraalikoulutuksessa, mutta myös muiden kirkon työntekijöiden opintoja tuetaan.

Lähetysneuvosto vastaa stipendiohjelmasta. Jokaisen stipendin takana on kummiseurakunta. Näin toimitaan, jotta taloudellisen tuen lisäksi seurakunnat myös muistavat omaa opiskelijaansa esirukouksissaan. Opiskelijat pitävät yhteyttä omaan kummiseurakuntaansa tasaisin välein.

Aasia

Lähetyshiippakunta tukee työtä Jarai-kansan keskuudessa, jotka asuvat Vietnamissa ja Kambodzassa. Lähetyshiippakunta tuki Lutherin Vähäkatekismuksen kääntämistä jarai-kielelle.

Tällä hetkellä lähetyshiippakuntaa tarjoaa stipendejä nuorille jarai-miehille, jotta he voivat opiskella pastoreiksi. Valmistuttuaan he palaavat kansansa pariin perustamaan uusia luterilaisia seurakuntia.

Tätä työtä tehdään yhteistyössä Garuna-säätiön kanssa, joka ylläpitää pappisseminaaria Thaimaassa.

Afrikka

Lähetyshiippakunta tukee luterilaisia kirkkoja Itä-Afrikassa kouluttamaan työntekijöitään tarjoamalla stipendejä Neema teologiseen seminaariin Matongossa, Keniassa. Seminaari tarjoaa teologian diplomaatin ja kandidaatin tutkintoja. Seminaari myös kouluttaa diakonissoja.

Matongo palvelee Itä-Afrikkaa laajasti, saaden oppilaita useista eri alueen maista. Seminaari tunnetaan korkeatasoisesta ja tunnustuksellisesta teologisesta koulutuksestaan.

Taloudellinen tukeminen

• Lähetyshiippakunnan lähetystyö on mahdollista yksityisten lahjoitusten ansiosta.
• Seurakunnat keräävät lähetystukea kirkkokahvien yhteydessä.
• Voit tukea lähetystyötä kertaluontoisella tai kuukausituella. Lisätietoa työmme tukemisesta Kannatus-sivulta.