Simojoen perhe

Leena ja Tuomo Simojoki tekevät Suomesta käsin lähetystyötä Itä-Afrikkaan. Pariskunta johtaa ja kehittää Lutheran Heritage Foundationin Nairobin toimistoa, joka on keskittynyt käännöstyöhön ympäri Afrikkaa.

Työ Itä-Afrikassa

Leena ja Tuomo tekevät työtä Lutheran Heritage Foundationin Nairobin toimistossa, joka palvelee Keniaa, Tansaniaa, Ugandaa, Ruandaa, Burundia, Kongon Demokraattista Tasavaltaa, Kongon Tasavaltaa ja Sambiaa.

Lutheran Heritage Foundation on vuonna 1991 perustettu amerikkalainen järjestö, joka kääntää, julkaisee, jakaa ja opettaa luterilaista peruskirjallisuutta 85 eri maassa yli 100 eri kielelle. Afrikassa järjestö on toiminut vuodesta 1996.

Pariskunta tekee työtä Suomesta käsin, tehden aika ajoin työmatkoja paikan päälle.

Kirjoja kirkoille äidinkielellä

Järjestön yhdintehtävänä on varmistaa, että kirkoilla on käytettävissä peruskirjat omalla äidinkielellä. Järjestö kääntää kirjoja pappien, seurakuntalaisten ja lasten käyttöön. Keskeisiä teoksia ovat mm. Lutherin Vähä katekismus sekä lastenraamatut. Lisäksi järjestö kääntää liturgiaa, virsikirjoja, hartauskirjoja, rukouskirjoja sekä Lutherin keskeisiä teoksia paikallisille kielille.

Lutheran Heritage Foundation perustaa eri kielille käännöstiimejä, joita koulutetaan kääntämisessä. Kääntäjille maksetaan heidän käännöstyöstään. LHF julkaisee kirjat ja jakaa ne seurakuntiin ilmaiseksi. Lisäksi LHF järjestää opetusta, jotta kirjojen käyttöönotto olisi helpompaa. Opetuksessa painotetaan erityisesti papiston kouluttamista, jotta he voisivat vuorostaan opettaa omia seurakuntalaisiaan. Opetusta järjestetään myös esimerkiksi pyhäkoulunopettajille, diakonissoille ja nuorille.

Paikalliset ottamaan vastuun työstä

Leenan ja Tuomon työtehtävänä on johtaa Nairobin toimistoa ja kehittää sen toimintoja. Keskeinen tehtävä on kouluttaa paikallisia ottamaan vastuuta toimiston työstä niin, että jatkossa toimisto pyörisi ilman lähettien läsnäoloa.

Tuomo Simojoki

Tuomolle lähetyskenttä on tuttu, sillä hän kasvoi lähetyslapsena Keniassa. Tuomon isä, TT Anssi Simojoki, toimi lähetystyöntekijänä Keniassa yli 20 vuottta, ensin Suomen evankeliumiyhdistyksen, myöhemmin Lutheran Heritage Foundationin lähettämänä.

Tuomo on Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan pastori. Ennen lähetyskentälle lähtöä Tuomo on tehnyt työuransa liike-elämän parissa. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri, pääaineenaan historia. Ennen lähetyskentälle lähtöä hän on toiminut mm. kirjapainossa vastaten ensin logistiikasta ja myöhemmin kansainvälisestä myynnistä. Toimitusjohtajana hän oli yhtiössä, joka tuotti hallinnollisia palveluita, kustansi lehteä ja ylläpiti myyntitoimintaa. Lisäksi hän on toiminut suuressa suomalaisessa kauppaketjussa liiketoimintajohtajana.

Tuomon vahvuuksia ovat yhteyksien luominen, hallinnon ja tiimien kehittäminen sekä uuden luominen. Muutosjohtaminen on hänen syvintä osaamistaan. Kasvaminen lähetyskentällä on auttanut häntä työskentelyssä Itä-Afrikan kulttuurien keskellä.

TYÖTEHTÄVÄT
​Tuomon työtehtävänä on johtaa Lutheran Heritage Foundationin Nairobin toimistoa. Päivittäisten johtotehtävien lisäksi keskeinen tavoite on rekrytoida ja kouluttaa paikallista väkeä ottamaan vastuu toimiston pyörittämisestä itsenäisesti. Tavoitteena on, että toimisto voi tulevaisuudessa pyöriä paikallisin voimin, ilman lähetystyöntekijän läsnäoloa.

Tuomo ohjaa työtä etänä nykyaikaisia työvälineitä hyödyntäen. Tuomo lisäksi tekee työmatkoja tasaisin välein Itä-Afrikkaan.

Leena Simojoki

Kahdeksan lapsen äitinä, Leena on toiminut vuosien ajan pääsääntöisesti kotiäitinä. Hän on opiskellut hoitotyötä (kätilötyön koulutus), sekä kasvatustiedettä (erityispedagogiikka ja luokanopettajan koulutus), mutta perhe-elämän muutosten vuoksi opinnot ovat jääneet kesken. Hän on työskennellyt sairaaloissa, kaupallisella alalla myyjänä ja toiminut luokanopettajan sijaisena lukuisissa eri alakouluissa. Ennen Keniaan muuttoa Leena toimi myös osakkaana ja kouluttajana yrityksessä, joka tarjoaa koulutusta yrityksille ja järjestöille asiakaspalvelun- ja -kokemuksen parantamiseksi.

Työelämän hajanaisuudesta huolimatta, sen yhdistävänä tekijänä on aina ollut joko henkilön tai yrityksen vahvuuksien löytäminen, esiin nostaminen ja  niiden kehittäminen. Oli kyse perheestä, yhteisöstä tai yrityksestä, yksittäisten henkilöiden hyvinvointi heijastuu koko ympäröivään yhteisöön. Tämä ydinajatus on ohjannut työtä niin lasten kuin yritysten parissa työskennellessä.

TYÖTEHTÄVÄT
Leena osallistuu Nairobin toimiston toimintojen kehittämiseen ja suunnitteluun. Hänen erityisvastuullaan on henkilöstösuunnittelun tehtävät. Hän osallistuu rekrytointiprosesseihin ja huolehtii työntekijöiden ohjauksesta ja hyvinvoinnista.

Leena tekee hänkin työtään etänä sähköisiä välineitä hyödyntäen. Leena tekee myös työmatkoja Keniaan yhdessä Tuomon kanssa.

Simojoen perheen taloudellinen tukeminen

Simojoen perheen taloudellinen tukeminen

Lähetyshiippakunta tukee Simojoen perheen työtä talousarvion mukaisesti.

Jos haluat tukea Simojoen perheen työtä, voit tehdä sen oheisilla tiedoilla.

Tilisiirron tiedot

Saaja: Suomen Luther-säätiö

Tili: FI59 1023 3000 2354 52

Viite: 7126

Virtuaaliviivakoodi: 459102330002354520000000000000000000000000007126000000

Tilisiirtolomake

Tilisiirtolomake: PDF

Lisätietoja taloudesta

Lisätietoa taloudenpidosta ja rahankeräyslupatiedot löydät Lähetyshiippakunnan sivuilta kohdasta Kannatus.

Uutiskirjeen tilaus