Korkein oikeus myönsi valitusluvan valtakunnansyyttäjälle

Uutiset
19.4.2024

Piispa Juhana Pohjola ja kansanedustaja Päivi Räsänen menossa hovioikeuden käsittelyyn

Kor­kein oi­keus (KKO) on myön­tä­nyt tänään 19.4.24 valtakunnansyyt­tä­jäl­le va­li­tus­lu­van kii­hot­ta­mis­ta kan­san­ryh­mää vas­taan kos­ke­vas­sa ri­kos­asias­sa, jota yleisesti kutsutaan “raamattukäräjiksi”. Kyse on Päivi Räsäsen kirjoittamasta ja Suomen Luther-säätiön julkaisemasta pamfletista “Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen” vuodelta 2004 ja Päivi Räsäsen Twiitistä koskien Suomen ev.lut. kirkon osallistumisesta Pride tapahtumaan vuodelta 2019. Syytettyinä ovat kan­san­edus­ta­ja Päi­vi Rä­sä­nen ja piispa Juhana Pohjola. Suomen Luther-säätiölle vaaditaan määrättäväksi hyvityssakkoa opetusvihkon julkaisemisesta. Valtakunnansyyttäjä pudotti Korkeimmalle oikeudelle osoitetusta valituksesta Ruben Stillerin radio-ohjelmaa koskevan osuuden.

Piispa Juhana Pohjola kommentoi

Korkeimman oikeuden päätös valitusluvan myöntämisestä ei yllättänyt, vaikka toivoinkin, että sekä käräjä- että hovioikeuden selkeät vapauttavat päätökset olisivat jo riittäneet pitkän ja kalliin oikeusprosessin päättämiseen. Olen toki omasta puolestani valmis jatkamaan taistelua sanan- ja uskonnonvapauden puolustamista Korkeimmassa oikeudessa ja tarvittaessa sen jälkeen myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Luotan siihen, että Korkeimmasta oikeudesta tulee myös vapauttava tuomio, joka ennakkopäätöksenä voi jatkossa olla vaikuttamassa siihen, ettei kenenkään toisten tarvitse käydä läpi oikeusvaltiossa tällaista käsittämätöntä ja raskasta prosessia. Jokaisen tulee saada kuulla ja varmaksi tietää, ettei Raamatun ja luonnollisen lain perusteella miehen ja naisen välisestä avioliitosta, kristillisestä ihmiskäsityksestä ja seksuaalietiikasta opettaminen ole vihapuhetta eikä kiihottamista kansanryhmää vastaan, vaikka se voisi joistakin tuntua loukkaavalta. Mikään viha tai syrjintä ei voi ohjata kristittyä vaan Kristuksen rakkaus ja arvostus jokaista ihmistä kohtaa.

Haluan kiittää kaikesta tuesta, rohkaisusta ja esirukouksista. Jumalan hyvässä armojohdatuksessa on levollista kulkea!

 

Suomen Luther-säätiön ja piispa Juhana Pohjolan oikeudenkäyntiasiamies varatuomari Jyrki Anttinen kommentoi tulevaa käsittelyä:

Sain tänään Juhana Pohjolan ja Luther-säätiön oikeudenkäyntiasiamiehenä Korkeimmalta oikeudelta vastauspyynnöt valtakunnansyyttäjän muutoksenhakemukseen. Valitusluvan saaminen ei yllättänyt ja se oli myönnetty kysymykseen ”olivatko vastaajat syyllistyneet kiihottamiseen kansanryhmää vastaan”.

Asia etenee niin, että annamme kirjalliset vastaukset noin kuukauden kuluessa. Prosessi on siis kirjallista sillä jutun suulliselle käsittelylle tuskin on tarvetta. Viime vuonna ennakkopäätösten keskimääräinen käsittelyaika oli 16,5 kuukautta.

Jatkamme luottavaisin mielin, sillä Korkein oikeus on ollut tarkka rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen noudattamisesta, jota nykyään pyritään haastamaan.

Mistä on kyse?

Syytteessä on kyse syyttäjän näkemyksestä, että Päivi Räsäsen kirjoitus Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, Pride kulkuetta koskenut Twiitti ja keskustelu Ruben Stillerin radio-ohjelmassa olisivat kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Tähän mennessä:

  • Poliisi on pamflettikirjoitukseen liittyen todennut tutkinnassa, ettei kirjoitus riko lakia
  • Käräjäoikeus on hylännyt syytteet
  • Hovioikeus on pitänyt voimassa käräjäoikeuden päätöksen
  • Valtakunnansyyttäjä on hakenut valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta koskien pamflettia ja twiittiä. Radio-ohjelman suhteen hovioikeuden päätös jäi siis voimaan.

Syytteet ovat herättäneet kansallista ja kansainvälistä huomiota, sillä niiden on arvioitu vaarantavan sanan- ja uskonnonvapautta. Myös syytteiden oikeudellisuutta on kyseenalaistettu. Käräjäoikeuden päätöksen jälkeen Yleisradio julkaisi uutisen: Syyttäjä laittoi Päivi Räsäsen suuhun sanoja, joita tämä ei ollut lausunut – Yle kävi läpi virheelliset väitteet. Myöhemmässä Ylen uutisessa Valtionsyyttäjä Anu Mantila ilmoitti tyytymättömyytensä tuomioon ja kertoi syyttäjän velvollisuuden olevan kertoa, mikä Räsäsen lausumien merkityssisältö on eli miten lausumia on objektiivisesti tulkittava:  Syyttäjä kiistää esittäneensä väärää tietoa Päivi Räsäsen lausumista – lyttää vapauttavan tuomion ja selittää tulkintaeroja hevosesimerkillä.

Sami Niemi

Hiippakuntasihteeri

Hämeenlinna ,