Yksi tällä hetkellä meneillään olevan SUPI-kurssin opiskelijoista on Aaron Sahipakka Turusta. Hänet siunattiin seurakuntaharjoittelujaksolle Pyhän Paavalin luterilaisessa seurakunnassa toukokuussa. Kuva: Tuomo Sahipakka

Suomen luterilainen pastoraali-instituutti, eli tuttavallisemmin SUPI, on Lähetyshiippakunnan tulevia pastoreita kouluttava taho. Se tarjoaa seurakuntien työhön valmistautuville teologian opiskelijoille kirkkomme uskosta nousevaa teologista koulutusta, tukea pastoraalisen identiteetin rakentamisessa ja polun mahdolliseen pappisvihkimykseen. Instituutin opetuksesta vastaavat Lähetyshiippakunnan pappiskollegion jäsenet. Opetus koostuu yhteisistä viikonloppukokoontumisista, mentoroinnista ja ohjatusta seurakuntaharjoittelusta. Viikonloppukokoontumiset on rakennettu tietyn teeman äärelle. Niitä ovat esimerkiksi ”pastori saarnaajana”, ”pastori liturgina”, ”pastori johtajana” ja ”pastori sielunhoitajana”. Yhteisen keskustelun ja kirjallisuuden lukemisen kautta aiheisiin päästään perehtymään kattavasti. Lisää Lähetyshiippakunnan pappiskoulutuksesta voit lukea täältä.

Yksi tällä hetkellä meneillään olevan SUPI-kurssin osallistujista on Aaron Sahipakka. Hän on 22-vuotias opiskelija Turusta, joka aloitti toukokuussa seurakuntaharjoittelun. Haastattelin Aaronia hänen opinnoistaan ja tiestään teologisten opintojen pariin.

Kuka olet ja missä asut?

– Olen Aaron Sahipakka, 22-vuotias ja asun Turussa. Olen myös opiskelija kahdessa yliopistossa, esikoinen, isoveli, suntio, ja kaveri. Tykkään lukea, keskustella haastavista aiheista ystävieni kanssa ja katsoa urheilua. Minua kiinnostaa teologiassa dogmatiikka, Luther-tutkimus ja luterilaisen puhdasoppineisuuden ajan teokset, filosofisissa kysymyksissä etiikka, eksistentialismi ja yhteiskuntafilosofia.

Miten sinut johdatettiin Lähetyshiippakunnan seurakuntaan? Missä Seurakunnassa olet?

– Lähetyshiippakuntaan tulin kesällä 2021 perheeni johdolla ja Jumalan kutsusta. Vanhempani etsivät kristillistä kotia, ja siten tie vei Lähetyshiippakuntan. Miksi tänne? Syitä oli varmasti monia, mutta oleellisesti keskiössä oli ja on ristiinnaulittu Jeesus Kristus. Mistään muualta kuin Lähetyshiippakunnasta ei Raamatun ja luterilaisen tunnusutksen sanoma löydy niin kirkkaasti! Käyn Turussa Pyhän Paavalin luterilaisessa seurakunnassa, toimin siellä suntiona ja olen lisäksi seurakunnan hallituksen jäsen. Toimin myös nyt tulevan kesän ajan Pyhän Paavalin seurakunnan kesäteologina.

Sinulla on tällä hetkellä meneillään kahdet yliopisto-opinnot. Kertoisitko tarkemmin niistä: Mitä aineita opiskelet, missä vaiheessa opintosi ovat ja mitä opinnot ovat sinulle antaneet?

– Opiskelen Turun yliopistossa pääaineena filosofiaa ja sivuaineena latinaa. Tämän lisäksi suoritan etäyhteyksien avulla opintoja Latviassa sijaitsevaan Luther Akatemiaan, joka on Latvian luterilaisen kirkon oma pappisseminaari. Tämä mahdollistaa englanniksi tunnustuksellisen luterilaisen teologian opiskelun juuri LCMS:n rahoituksella ihan mistä tahansa! Opettajani ovat siis kaikki Missouri Synodin lähetystyöntekijöitä ja pastoreita Euroopassa.

Nykyisten opintojeni ensimmäinen vuosi sekä Turussa että etänä Latviassa on kohta paketissa. Kesäkuussa on viikon Luther Akatemian opintojen matka Wittenbergiin, jossa harjoitellaan käytännön kautta sielunhoitoa ja liturgiaa. Tämä Intensive Study Week-nimellä kulkeva kokemus tuo yhteen opiskelija ja opettajat ympäri Eurooppaa yhteistä hartauselämää ja opiskelua varten. On lisäksi oleellista saada tehdä käytännön harjoitteluja sielunhoidon ja liturgian parissa. Akateeminen teologia on tärkeää, mutta käytännön harjoittelua ei saa unohtaa.

Opinnot ovat antaneet tietoa ja taitoja sekä välillisesti itsekuria ja järjestelmällisyyttä. Opiskelua on  paljon, varsinkin jos haluaa hyviä arvosanoja, joten omaa ajankäyttöä on pitänyt  opetella hallitsemaan. Kun on ollut kursseja muun muassa kirkkohistoriasta, metafysiikasta ja  missiologiasta, alkaa jonkinlainen yleiskuva asioista hahmottua. Olen myös ainakin oppinut miten vähän oikeasti osaa ja tietää. Opiskellessa oppii ja huomaa, kuinka paljon opiskeltavaa on Jumalan sanassa, kirkkohistoriassa, dogmatiikassa, käytännössä, filosofiassa ja kielissä. Psalmin 1 sanat ”vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt!” ja Lutherin kehoitus pysyä aina [sanan] oppilaina ovat realisoituneet jo nyt hyvin konkreettisesti.

Aaron opiskelee samanaikaisesti sekä yliopistossa että pappisseminaarissa. Kuva: Riitta Sahipakka

Opintoihini minut innosti aikanaan Turun Paavalin edellinen pastori isä Sebastian, kun alustavasti harkitsin teologian opiskelua. Toivon myös tämän koulun olevan Lähetyshiippakunnalle mahdollinen ja varteenotettava vaihtoehto tulevaisuuden pappiskoulutukselle. Etäopiskelu ei poista lähiopiskelun hyötyjä ja tarvetta, mutta tällä hetkellä LA on paras tapa saada luterilaista pappiskoulutusta töiden tai muiden opintojen ohella.  Lisäksi tahtoisin tulevaisuudessa opiskella mm. St. Louisin tai Ft. Waynen seminaareissa paikan päällä.

En halua vain ylistää opintojani tai esittää kaiken olevan aina helppoa. Motivaatio ja jaksaminen eivät ole aina itsestäänselvyyksiä. Lauantaidenkin käyttäminen opiskeluun ja viikkomessujen jääminen väliin ei ole aina miellyttävää. Onkin hyvä ymmärtää luterilaista kutsumusteologiaa. Minut on asetettu opiskelijan kutsumukseen, minulle on annettu mahdollisuus palvella nyt ja tulevaisuudessa. Jos se on Jumalalle mieleen, niin työ tuottaa hedelmää, ja juuri se auttaa minua jaksamaan. Tämän lisäksi teologian opiskelu aiheuttaa joskus epäilyksiä, ahdistusta ja muuta hengellistä vaivaa, mikä kuuluu asiaan. Sanoohan jo Luther: ”oratio, meditatio, tentatio faciunt theologum. Rukous, (Jumalan sanan) meditaatio, koettelemukset tekevät teologin.” Tästä Tohtori Kleinig on kirjoittanut loistavan artikkelin, jota voin vain lämpimästi suositella luettavaksi. Teologin, tai sellaiseksi haluavan, tulee siis ankkuroida koko elämänsä ja olemuksensa rukouksen ja Jumalan sanan ympärille. Ainoastaan pitämällä katseensa ristillä roikkuvaan Herraan voi kestää koettelemukset, joihin väistämättä opintojen kautta joutuu. Lopuksi on todettava, että mitään en vaihtaisi pois.

Olet hiljattain aloittanut Lähetyshiippakunnan SUPI-kurssilla. Millainen kokemus se on ollut: Mitä siellä on tehty ja mitä se on antanut sinulle?

– Tähän mennessä olen kerennyt käymään yhdessä tapaamisessa, joka oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Uskon hyvin vakaasti, katsoessani LHPK:n osaavaa papistoa ja väkeä, joka vetää kurssia, että päästessäni kunnolla mukaan tulen oppimaan paljon. Tästä ei minulla ole epäilystäkään. Odotan siis innolla pääsemistä aktiivisemmin mukaan SUPI-toimintaan, perehtymistä teologiaan ja tutustumista uusiin ihmisiin.

Mitä toivot tulevaisuudeltasi?

– Toivon itselleni itselleni varmuutta, sillä olen huono elämään hetkessä ja mieleni tykkää ajatella kaikkia eri mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Viime kädessä Herra avaa ja sulkee ovia, Herra antaa ja Herra ottaa. Tulevaisuus selkenee kun sitä koetaan ja epävarmuuden verhon läpi kuljetaan ankkuroituna Kristukseen, hänen Kirkkoonsa ja lopulliseen työhönsä. Tuleeko minusta loppujen lopuksi pastori, akateemikko vai jotain muuta, sen näyttää todeksi ainoastaan aika. Varmana toivon sitä että evankeliumin Hyvä Sanoma leviää yhä palavammin Turussa ja Suomessa. Epävarmana aikana laittomuuden ja sekasorron lisääntyessä on ainoa toivomme Jeesus Kristus ja Hänen ristinsä.

Mitä toivon omalta lähitulevaisuudeltani on kesäteologin viran oikeaa hoitamista, opintojen sujumista ja onnistuneita matkoja. Päätän tekstini Apostoli Pietarin sanoihin: ”Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi” (1. Piet. 5:6). Tätä kaikkea rukoilkaamme lakkaamatta siihen päivään asti, jona Kristus palaa kaikkien pyhiensä kanssa (1. Tess. 3:13). Amen!

Pauliina Pylvänäinen

Hiippakuntasihteeri

Jenni Typpö koordinoi Lähetyshiippakunnan nuorisotyötä opintojensa ohella yli kahden vuoden ajan. Kuva: Heidi Savolainen

Parin viime vuoden ajan kirkkomme nuorisotyön koordinaattorina on työskennellyt Jenni Typpö Pyhän Markuksen luterilaisesta seurakunnasta Helsingistä. Jenni on tullut nuorille tutuksi erityisesti leireillä, mutta hän on ollut mukana järjestämässä myös muita nuorten tilaisuuksia. Jennin työ nuorisotyön koordinaattorina päättyy nyt helmikuun lopussa. Viimeiseksi työtehtäväksi jäi Jyväskylän Kiponniemessä viime viikonloppuna pidetty nuorten leiri. Pian uudet kutsumukset odottavat Jenniä: Maaliskuun alussa hän solmii avioliiton ja myöhemmin keväällä valmistuu tekniikan kandidaatiksi.

Työtä leireillä ja etänä

Jenni aloitti nuorisotyön koordinaattorina vuoden 2022 alussa. Hänet kutsuttiin hoitaman tehtävää, kun hän oli kertonut tuntevansa nuorisotyön omaksi jutukseen:

– Kun olin muuttanut Helsinkiin opiskelemaan, minua pyydettiin seurakunnassa mukaan vastuutehtäviin. Mainitsin, että nuorisotyö on sellainen, joka tuntuu eniten omalta. Niinpä minulle ehdotettiin tätä omasta seurakunnasta vähän laajempaa tehtävää, Jenni muistelee.

Nuorisotyön koordinaattorin työtä Jenni on hoitanut opintojensa ohella. Ajallisesti suurimman panostukset ovat häneltä vaatineet nuorten leirit ja niiden suunnittelu. Vuoden aikana leirejä on järjestetty keskimäärin kolme rippileirin lisäksi. Leirien ohella nuorisotyön koordinaattorin työhön on kuulunut nettisivujen päivittämistä ja toiminnan suunnittelua, kuten Zoomissa pidettyjä kokouksia. Verkkonuorisotyön tiimin kanssa hän on ollut mukana toteuttamassa nuorteniltoja, raamiksia sekä joulukonsertteja etänä.

– Työssä parasta on ollut nuorten kanssa hengaaminen leireillä ja esimerkiksi Kesäjuhlassa. On ollut myös kiva huomata, kuinka tärkeitä leirit nuorille ovat, Jenni kertoo. Toisaalta hän ei jää kaipaamaan lyhyitä huonosti nukuttuja öitä, joita leirielämä tuo mukanaan.

Ymmärtäväinen ja turvallinen leiriäiti

Jenni kuvaamassa iltaohjelmaa nuorten leirillä Kiponniemessä helmikuussa. Kuva: Heidi Savolainen

Viime viikonloppuna Kiponnimessä järjestetyllä nuorten leirillä toinen leirin vetäjistä, Heidi Savolainen, kysyi nuorilta, miten he kuvailisivat Jenniä. Nuorten kommentit kertovat, että he ovat kokeneet Jennin aikuiseksi, joka ymmärtää nuoria, osaa kuunnella, ja jolla on hyviä ajatuksia. Näin nuoret kuvasivat Jenniä:

– Jenni on ystävällinen aina kaikille. Hän on hauska. Hänen kanssaan on kiva keskustella. Jenni on leiriläisten puolella ja häneen voi turvautua. Riparilla oli kiva jutella hänen kanssaan. Jennillä on paljon hyviä ajatuksia.

– Leiriäiti. Turvallinen johtaja.

– Asiallinen ja oikeudenmukainen.

– Toimii Isosiskon roolissa ja antaa elämänohjeita. Nokittelen hänelle takaisin, mutta hän osaa ymmärtää minua nuorena. Muistan monet hetket, kun pelkästä periaattesta olen käynyt väittelyitä hänen kanssaan, vaikka tiedän, että hän on oikeassa.

– Jenni osaa olla nuorten kanssa. Ymmärtää nuoria. Hyvä kuuntelija.

– Helposti lähestyttävä ihminen.

– Mukava ja asiallinen.

– Yhteistyökykyinen.

Luvassa huikea kevät

Jennistä on haikeaa lopettaa työ nuorisotyön koordinaattorina. Samalla hänestä kuitenkin tuntuu innostavalta siirtyä elämässä eteenpäin:

– Olen menossa maaliskuun alkupuolella naimisiin. Kirjoitan keväällä loppuun kandidaatintutkielmani ja valmistun tekniikan kandidaatiksi. Kesä menee oman alan kesätöiden parissa. Syksyllä aloitan diplomi-insinööri -opintojeni maisterivaiheen.

Lopuksi kysyn vielä Jenniltä, millaisia terveisiä hän haluaisi lähettää Lähetyshiippakunnan aikuisille ja nuorille. Aikuisia Jenni pyytää rukoilemaan kirkkomme nuorten ja nuorisotyön puolesta ja auttamaan nuoria tutustumaan toisiin kristittyihin:

– Kannustakaa omia nuorianne kristityn vaelluksessa ja olkaa omalta osaltanne mahdollistamassa muihin oman ikäisiin kristittyihin tutustumisessa. Oli se sitten rahallisesti, tai leireille kuskaten tai oman kodin nuortenillalle avaten.

Nuoria Jenni muistuttaa käymään ahkerasti messussa ja lukemaan Raamattua:

– Rohkaisuksi teille nämä Jeesuksen sanat: ”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.” (Joh 16:33)

Pauliina Pylvänäinen

Hiippakuntasihteeri