Pappiskoulutus

Suomen luterilainen pastoraali-instituutti

Lähetyshiippakunnan teologista koulutusta antaa Suomen luterilainen pastoraali-instituutti. Se ei ole teologiseen tutkintoon valmistava instituutti vaan tarjoaa hiippakunnan seurakuntien työhön valmistautuville teologian opiskelijoille kirkon uskosta nousevaa teologista koulutusta, tukea pastoraalisen identiteetin rakentamisessa ja polun mahdolliseen pappisvihkimykseen.

Pastoraali-instituutin opetuksesta vastaavat Lähetyshiippakunnan pappiskollegion jäsenet. Opetus koostuu yhteisistä seminaareista, mentoroinnista ja ohjatusta seurakuntaharjoittelusta.

Lähetyshiippakunnan konsistori tekee opiskelijavalinnat Pastoraali-instituuttiin.

Papiksi toisessa luterilaisessa kirkossa vihityille on myös mahdollisuus liittyä Lähetyshiippakunnan pappiskollegioon henkilökohtaisesti räätälöidyn ohjauksen ja konsistorin hyväksynnän kautta.

Lisätiedot:

Hiippakuntadekaani Joel Kerosuo: [email protected]

Sisarkirkkojen teologikoulutus

Teologikoulutuksen voi Helsingin, Åbon ja Joensuun teologisten tiedekuntien lisäksi hankkia ulkomailla. Lähetyshiippakunnan usealla sisarkirkolla on oma teologinen koulutus ja pappisseminaari. Joissakin niissä voi opiskella myös etänä. Tässä joitakin esimerkkejä:

Ruotsi

Göteborgin Seurakuntatiedekunta (Församlingsfakulteten, FFG) perustettiin vuonna 1993. Ruotsin lähetysprovinssi (Missionsprovinsen) kouluttaa pappinsa FFG:ssä, jossa työskentelee myös sen pappeja. FFG:ssä tutkinnot myönnetään virallisesti Norjasta tai USA:sta. FFG:ssä voi opiskella ruotsin kielellä 3-vuotisen (180 op) teologian kandidaatin tutkinnon (Bachelor i teologi og misjon), jonka myöntää norjalainen Fjellhaugin kansainvälinen korkeakoulu Oslossa. FFG järjestää myös englanninkielisen ylemmän teologisen maisterintutkinnon opinnot (Master of Sacred Theology, STM) Missouri-synodin luterilaisen kirkon Concordian teologisen seminaarin (Fort Wayne) kautta. STM on tarkoitettu syventäviksi opinnoiksi niille, joilla on jo teologinen perustutkinto.

Församlingsfakulteten

Latvia

Luther-akatemia (Lutera Akadēmija) on vuonna 1997 perustettu Latvian evankelisluterilaisen kirkon (LELK) pappisseminaari Riian vanhassa kaupungissa. Luther-akatemiassa voi opiskella latviaksi ja englanniksi ohjelmasta riippuen. 4-vuotinen Latvian valtion akkreditoima kandidaatin tutkinto (Bachelor of Arts, BA) on tarjolla tällä hetkellä vain latviaksi. Englanninkielisiä opintoja tarjotaan tällä hetkellä etänä, mutta tavoitteena on aloittaa englanninkielinen BA-tutkinto lukuvuonna 2025–26. Englanninkielisiä kursseja opettavat lähinnä Missouri-synodin lähetit.

Lutera Akadēmija

Englanti

Westfield House on Cambridgessä sijaitseva Englannin evankelisluterilaisen kirkon (Evangelical Lutheran Church of England, ELCE) oppilaitos, joka on perustettu vuonna 1962. Westfield House on hiljattain liittynyt Cambridgen teologiseen federaatioon (Cambridge Theological Federation), joka koostuu eri tunnustuskuntien pappisseminaareista. Federaation kautta tarjolla on lukuisia opinto-ohjelmia.
Westfield House

Kanada

Kanadan luterilaisen kirkon (Lutheran Church–Canada, LCC) pappisseminaareista toinen, Concordia seminary, sijaitsee Niagaran alueella Ontarion provinssissa Saint Catharinessa Brock-yliopiston (Brock University) kampuksella. Seminaarissa on neljä päätoimista professoria ja siellä voi opiskella kahdessa akkreditoidussa opinto-ohjelmassa: jumaluusopin maisteri (Master of Divinity, MDiv) tai teologisten opintojen maisteri (Master of Theological Studies).

Concordia lutheran theological seminary

Yhdysvallat

Fort Wayne

Missouri-synodin luterilaisen kirkon toinen pappisseminaari, Concordia Theological Seminary, Fort Wayne (CTSFW), sijaitsee Indianan Fort Waynessä, Eero Saarisen suunnittelemalla kampuksella. CTSFW:ssä pappiskoulutettavat opiskelevat 4-vuotisessa Master of Divinity -ohjelmassa, jonka kolmas vuosi kuluu vikariaattia suorittaessa. Naisdiakoneille on CTSFW:ssä tarjolla Master of Arts in Deaconess Studies -tutkinto. Seminaarissa voi opiskella myös yleisemmän Master of Arts -tutkinnon tai maisterin tutkinnon jälkeen suoritettavan ylemmän teologisen maisterintutkinnon (Master of Sacred Theology, STM). Lisäksi seminaari tarjoaa muitakin jatko-koulutusohjelmia.

Concordia Theological Seminary, Fort Wayne

Saint Louis

Missouri-synodin Concordia-pappisseminaari (Concordia Seminary, St. Louis, CSL) on perustettu vuonna 1839. Se sijaitsee Missourin osavaltion suurimman kaupungin, Saint Louisin, välittömässä yhteydessä. Concordia-seminaarin opinto-ohjelmien sisällöt vastaavat pitkälti samat kuin Concordia Theological Seminaryn kohdalla.

Concordia Seminary, St. Louis