Gratulera den tillträdande biskopen

Nyheter
7.5.2021

Juhana Pohjola

Om Gud vill kommer pastor, TD Juhana Pohjola att vigas till Missionsstiftets biskopsämbete söndagen den 1 augusti 2021. Biskopsvigningen förrättas i Loimaa i samband med Missionsstiftets sommarfest.

När Juhana tillträder som biskop blir han Missionsstiftets första heltidsanställda biskop. Juhanas företrädare, biskop Risto Soramies, har utövat ämbetet som pensionär, i likhet med sin företrädare, biskop Matti Väisänen. Missionsstiftets biskop har i uppgift att stöda församlingarna i förvaltandet av Guds ord och sakrament, att värna om den andliga enheten, att vara en herde för herdarna och att leda kyrkans arbete.

Juhana Pohjola – kort presentation

  • 49 år
  • fru och fyra barn
  • prästvigd 1999
  • Finska Lutherstiftelsens dekan 2000-
  • Missionsstiftets stiftsdekan 2013-
  • Teologie doktor 2015

Kom ihåg i förbönerna

Vi ber er alla att komma ihåg Juhana och hans familj i era förböner, när han förbereder sig för att ta emot detta nya uppdrag.

Gratulera den nye biskopen

Vi vill erbjuda er möjligheten att gratulera Juhana i samband med biskopsvigningen. Genom den bifogade blanketten kan du skicka en personlig hälsning till den blivande biskopen. Gratulationerna sammanställs och överräcks åt Juhana efter att han blivit vigd till biskop.

Ekonomiskt stöd

Åt Missionsstiftets biskop införskaffas en biskopsstav, liturgiska kläder och ett biskopskors. Också biskopsvigningen medför utgifter. Om du vill kan du delta i täckandet av kostnaderna. Den största förändringen är dock den att Missionsstiftet från och med september har en anställd biskop. Du har chansen att komma med och stöda Missionsstiftet och dess biskop genom regelbundna donationer.

Nedan hittar du information om hur du kan donera. Under den informationen finns blanketten för gratulationerna.

Bankgiro

Mottagare:
Suomen Luther-säätiö

Kontonummer:
FI59 1023 3000 2354 52

Referens:
8002

MobilePay-betalning

MobilePay-nummer: 20499

Paypal-donation
Gratulationsmeddelande

    Sami Niemi

    Stiftssekreterare