Åtal mot stiftsdekan Pohjola

Nyheter
6.5.2021

Juhana Pohjola

Riksåklagaren har väckt åtal mot stiftsdekan Juhana Pohjola och riksdagsledamot Päivi Räsänen. Saken gäller Finska Lutherstiftelsens år 2004 publicerade skrift ”Till man och kvinna skapade han dem – De homosexuella relationerna utmanar den kristna människouppfattningen”, som Päivi Räsänen skrivit. Enligt åtalet är det fråga om hets mot folkgrupp.

Som ombud för Lutherstiftelsen och som chefredaktör för dess webbplats ansvarar Missionsstiftets nyvalde biskop Juhana Pohjola för spridandet av skriften. Enligt riksåklagaren är Räsänens text kränkande och diskriminerande mot homosexuella.

Stiftsdekan Pohjola förnekar att han skulle ha gjort sig skyldig till hetsbrott.

– Som kristen varken vill eller kan jag diskriminera eller kränka någon människa som Gud har skapat. Skapad av Gud och återlöst av Kristus är varje människa lika värdefull. Det här är ett bärande tema även i Räsänens text. Det här omintetgör inte det faktum att homosexuella relationer enligt Bibeln och den kristna människouppfattningen är mot Guds vilja och att äktenskapet är avsett endast för relationen mellan en man och en kvinna. Så har den kristna kyrkan alltid undervisat och så kommer hon alltid att undervisa.

– Riksåklagarens beslut säger mycket om vår tid. Visst är det historiskt att man hamnar inför domstol på grund av att man spridit kristen basundervisning. Fastän jag oroar mig för religionsfrihetens tillstånd i vårt land litar jag ändå på att rättsväsendet fattar rätt beslut i denna fråga.

Riksåklagaren har den 29 april lämnat in en stämningsansökan hos Helsingfors tingsrätt, som senare fastställer datum för behandlingen.

Länkar:

Riksåklagarens meddelande

https://syyttajalaitos.fi/sv/-/paivi-rasanen-samt-lutherstiftelsens-juhana-pohjola-atalas-for-hets-mot-folkgrupp

”Till man och kvinna skapade han dem” på Missionsstiftets webbplats

https://www.lhpk.fi/wp-content/uploads/2019/11/Till-man-och-kvinna.pdf

Sami Niemi

Stiftssekreterare