Kolmen vuoden raamatunlukuohjelma

Tämä lukuohjelma on laadittu vuosille 2023–2025. Se antaa kullekin kalenterikuukaudelle päiväkohtaisen lukuohjelman sisältäen yhden Vanhan testamentin, Psalmien ja Uuden testamentin lukukappaleen.

Tietyille kirkkovuoden pyhäpäiville on omat lukukappaleensa, joihin kuuluu neljä raamatunkohtaa: Vanha testamentti, psalmi, epistola ja evankeliumi. Määrättyjen pyhäpäivien jälkeen ohjelma jatkuu siitä, mihin se aiemmin jäi.

Lukuohjelmat

Oma henkilökohtainen lukuohjelma rakentuu valitsemalla 1–3 itselle sopivaa ohjelmaa. Kullakin ohjelmalla on oma pituutensa, joista Psalmien lukuohjelma on lyhin ja Vanhan testamentin ohjelma pisin.

Vanhan testamentin lukuohjelma käsittää kaikki Vanhan testamentin kirat psalmeja lukuun ottamatta. Lukuohjelman pituus on kolme vuotta.

Psalmien lukuohjelma käy läpi Psalmien kirjan puolen vuoden välein.

Uuden testamentin lukuohjelmassa koko Uusi testamentti luetaan läpi 1,5
vuodessa.

Tallenna ja tulosta