Tiellä Kaanasta Kapernaumiin

Uskonpuhdistuksen muistopäivä
11.9.2016
Seurakunta: Timoteuksen seurakunta, Oulu
Raamatunkohta: Joh. 4:46 - 4:53