Roomalaiskirjeen 5. luku

Roomalaiskirje-opetussarja
27.8.2017
Seurakunta: Markuksen seurakunta, Helsinki
Raamatunkohta: Room. 5:1 - 5:21