Roomalaiskirje 11–12

Roomalaiskirje-opetussarja
4.12.2017
Seurakunta: Markuksen seurakunta, Helsinki
Raamatunkohta: : - :