Olkaa pyhät

2. adventtisunnuntai
5.12.2021
Seurakunta: Johanneksen seurakunta, Tampere
Raamatunkohta: 1. Piet. 1:13-17

Messu, Johanneksen seurakunta, 5.12.2021, Esko Murto
1 Piet 1:13-17:
”Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: ”Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.” Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika.”

Esko Murto

Pastori, aluerovasti (virkavapaalla)