Luentoja Johanneksen evankeliumista, 2:1–12

Johanneksen evankeliumi -luentosarja
12.10.2014
Seurakunta: Filippuksen seurakunta, Kajaani
Raamatunkohta: Joh. 2:1 - 2:12