Luentoja Johanneksen evankeliumista, 1:1–18

Johanneksen evankeliumi -luentosarja
31.8.2014
Seurakunta: Filippuksen seurakunta, Kajaani
Raamatunkohta: Joh. 1:1 - 1:18