Lähetystyö on osallisuutta Kristuksen elämään

Pyhän kolminaisuuden päivä
30.5.2021
Seurakunta: Johanneksen seurakunta, Tampere
Raamatunkohta: Matt. 28:16-20

Johanneksen seurakunta, messu, 30.5.2021, Esko Murto
Matt. 28:16-20:
Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Esko Murto

Pastori, aluerovasti (virkavapaalla)