Jonkun on kuoltava

Juhannuspäivä
27.6.2021
Seurakunta: Johanneksen seurakunta, Tampere
Raamatunkohta: Mark. 6:14-29

Johanneksen seurakunta, messu, 27.6.2021, Esko Murto
Mark. 6:14-29:
Ja kuningas Herodes sai kuulla hänestä, sillä hänen nimensä oli tullut tunnetuksi, ja ihmiset sanoivat: ”Johannes Kastaja on noussut kuolleista, ja sentähden nämä voimat hänessä vaikuttavat.” Mutta toiset sanoivat: ”Se on Elias”; toiset taas sanoivat: ”Se on profeetta, niinkuin joku muukin profeetoista.” Mutta kun Herodes sen kuuli, sanoi hän: ”Johannes, jonka minä mestautin, on noussut kuolleista.” Sillä hän, Herodes, oli lähettänyt ottamaan kiinni Johanneksen, sitonut ja pannut hänet vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden. Sillä Herodes oli nainut hänet, ja Johannes oli sanonut Herodekselle: ”Sinun ei ole lupa pitää veljesi vaimoa.” Ja Herodias piti vihaa häntä vastaan ja tahtoi tappaa hänet, mutta ei voinut. Sillä Herodes pelkäsi Johannesta, koska tiesi hänet vanhurskaaksi ja pyhäksi mieheksi, ja suojeli häntä. Ja kun hän kuunteli häntä, tuli hän epäröivälle mielelle monesta asiasta; ja hän kuunteli häntä mielellään. Niin tuli sopiva päivä, kun Herodes syntymäpäivänään piti pitoja ylimyksilleen ja sotapäälliköille ja Galilean ensimmäisille miehille. Ja Herodiaan tytär tuli sisälle ja tanssi, ja se miellytti Herodesta ja hänen pöytävieraitaan. Niin kuningas sanoi tytölle: ”Ano minulta, mitä ikinä tahdot, niin minä annan sinulle.” Ja hän vannoi tytölle: ”Mitä ikinä minulta anot, sen minä annan sinulle, vaikka puolet valtakuntaani.” Niin hän meni ulos ja sanoi äidilleen: ”Mitä minä anon?” Tämä sanoi: ”Johannes Kastajan päätä.” Ja hän meni kohta kiiruusti sisälle kuninkaan luo, pyysi ja sanoi: ”Minä tahdon, että nyt heti annat minulle lautasella Johannes Kastajan pään.” Silloin kuningas tuli hyvin murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävierasten tähden hän ei tahtonut hyljätä hänen pyyntöään. Ja kohta kuningas lähetti henkivartijan ja käski tuoda Johanneksen pään. Niin vartija meni ja löi häneltä pään poikki vankilassa ja toi hänen päänsä lautasella ja antoi sen tytölle, ja tyttö antoi sen äidillensä. Kun hänen opetuslapsensa sen kuulivat, tulivat he ja ottivat hänen ruumiinsa ja panivat sen hautaan.

Esko Murto

Pastori, aluerovasti (virkavapaalla)