Jeesuksella on kaikki valta – ja miten Hän siitä opettaa

Pyhän kolminaisuuden päivä
31.5.2015
Seurakunta: Timoteuksen seurakunta, Oulu
Raamatunkohta: Matt. 28:16 - 28:20