Luentoja Matteuksen evankeliumista, Matt. 6:19–24

Matteuksen evankeliumi -luentosarja
11.3.2021
Seurakunta: Filippuksen seurakunta, Kajaani
Raamatunkohta: Matt. 6:19–24

Kun aarteemme on Jumala ja Hänen pelastustahtonsa Kristuksessa, niin silloin sydän eli lopulta me itse olemme oikeassa paikassa.