Pyhäkouluohjelma

Tervetuloa tutustumaan Lähetyshiippakunnan pyhäkouluohjelmaan!

Pyhäkouluohjelman pohjana on Concordia Publishing Housen raamatunopetusohjelma perheille. Ohjelma tutustuttaa lapset Raamatun suuriin kertomuksiin. Sen avulla käydään läpi Raamatun tärkeimpiä tapahtumia Vanhasta testamentista, evankeliumeista sekä Apostolien teoista.

Suomeksi muokattuun pyhäkouluohjelmaan kuuluu neljä jaksoa Vanhasta testamentista sekä viisi jaksoa Uudesta testamentista. Jokaiseen jaksoon kuuluu 13 opetuskertaa, ja koko ohjelman läpikäymiseen menee noin kolme vuotta. Pyhäkouluohjelmaa suositellaan käymään läpi niin, että vuorotellen käsitellään Vanhaa ja Uutta testamenttia.

Pyhäkouluohjelman rungon lisäksi on saatavilla tukimateriaalia pyhäkoulun suunnitteluun ja toteutukseen. Jokaisen opetuskerran tueksi on koostettu ydinajatus, joka tiivistää opeteltavan raamatunkohdan tärkeimmän sisällön. Sen avulla lapselle voi opettaa myös, mitä kyseinen raamatunkohta ja sen ilosanoma tarkoittaa hänen omassa elämässään. Ydinajatukset on haluttu kirjoittaa niin selkeiksi, että pyhäkoulunopettaja voi myös halutessaan lukea tekstin suoraan lapsille.

Jokaisen pyhäkoulun keskeinen sanoma on helppo opettaa myös muistolauseen avulla. Jokaiseen kertaan on valittu raamatunkohta, joka liittyy päivän tekstiin ja tuo esiin evankeliumin. Usein muistolause on jaoteltu pienten ja isojen muistolauseeseen. Opetuskerran kohdalta löytyy linkki tiedostoon, jossa on muistolause/muistolausetehtävä sekä siihen liittyvä muistolausekuva. Kuvan voi monistaa pyhäkoululaiselle muistoksi pyhäkouluun osallistumisesta. Monen muistolauseen voi opettaa myös laulun avulla: sävelletty muistolause löytyy youtubesta. Lisäksi tukimateriaalista löytyy opetuskertaan sopivia lauluehdotuksia.

Siunausta pyhäkoulutyöhön Lähetyshiippakunnan jokaisessa seurakunnassa!

Kysymyksiä tai palautetta voi lähettää osoitteeseen pyhis.lhpk(at)gmail.com

Ohjelmat pdf-tiedostona, huomaa alla kuitenkin erikseen jaksokohtainen valikko, josta löytyvät myös muistolauseiden värityskuvat/tehtävät sekä suorat linkit Youtube-sävellyksiin!

PDF-tiedostot

Kolmen vuoden pyhäkouluohjelman suunnitelma
VT osa 1, ohjelma, muistolauseet ja ydinajatukset kustakin jaksosta
UT osa 1, ohjelma, muistolauseet ja ydinajatukset (sis. joulun aika)
VT osa 2, ohjelma, muistolauseet ja ydinajatukset
UT osa 2, ohjelma, muistolauseet ja ydinajatukset
VT osa 3, ohjelma, muistolauseet ja ydinajatukset
UT osa 3, ohjelma, muistolauseet ja ydinajatukset
VT osa 4, ohjelma, muistolauseet ja ydinajatukset
UT osa 4, ohjelma, muistolauseet ja ydinajatukset (sis. Pääsiäisen aika)
UT osa 5, ohjelma, muistolauseet ja ydinajatukset

Ohjelma ja linkit jaksokohtaisessa avautuvassa valikossa

1 Jumala luo maailman, 1. Moos. 1:1–2:3  YDINAJATUS
Pienet: Alussa loi Jumala taivaan ja maan. 1. Moos. 1:1
Isot: Alussa oli Sana, Sana oli Jumalan luona, Sana oli Jumala. Joh. 1:1
Muistolause pienetMuistolause isot

2 Jumala luo Aadamin ja Eevan, 1. Moos. 1:26–2:25 YDINAJATUS
Pienet: Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ps. 139:14 ♫
Isot: Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 1. Moos. 1:27
Minä olen ihme Youtube
Muistolause pienetMuistolause isot

3 Synti tulee maailmaan, 1. Moos. 3  YDINAJATUS
Pienet: Jeesus Kristus on meidän syntiemme sovittaja. 1.Joh. 2:2 ♫
Isot: Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room. 6:23 ♫
1.Joh. 2:2 YoutubeRoom. 6:23 Youtube
Muistolause pienetMuistolause isot

4 Kain ja Aabel, 1. Moos. 4:1–16  YDINAJATUS
Pienet: Jeesus Kristus on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän vaan koko maailman. 1.Joh. 2:2
Isot: Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 1.Joh. 1:9
Muistolause pienetMuistolause isot

5 Nooa ja vedenpaisumus, 1. Moos. 6:1–9:17  YDINAJATUS
Pienet: Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mark. 16:16 ♫
Isot: Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste…, koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. 1.Piet. 3:21
Muistolause pienetMuistolause isot
Mark. 16:16 Youtube

6 Jumalan liitto Abramin kanssa, 1. Moos. 12:1–9; 15:1–6; 17:1–27  YDINAJATUS
Pienet: Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan! Ps. 27:14 ♫
Isot: Herra on luotettava kaikissa sanoissaan, uskollinen kaikissa teoissaan. Ps. 145:13
Muistolause pienetMuistolause isot
Ps. 27:14 Youtube

7 Abraham saa vieraita taivaasta, 1. Moos. 18:1–15; 21:1–7  YDINAJATUS
Pienet ja isot: Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Luuk. 1:37
Muistolause pienetMuistolause isot

8 Abraham ja Iisak, 1.Moos. 21:1–7; 22:1–19  YDINAJATUS
Pienet ja isot: Kristuksen veressä meillä on lunastus. Ef. 1:7 ♫
Ef. 1:7 Youtube
Muistolause pienetMuistolause isot

9 Iisak ja Rebekka, 1. Moos. 24  YDINAJATUS
Pienet: Herra, opeta minulle tiesi. Johdata jalkani oikealle polulle. Ps. 27:11
Isot: Ette te valinneet minua vaan minä valitsin teidät. Joh. 15:16 ♫
Muistolause pienetMuistolause isot
Joh. 15:16 Youtube

10 Jaakob ja Eesau, 1. Moos. 25:19–34; 27:1–40  YDINAJATUS
Pienet: Anteeksiantava ja laupias on Herra. Ps. 103:8
Isot: Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ps. 103:8
Muistolause pienetMuistolause isot
Ps. 103:8 Youtube

11 Jaakobin uni, 1. Moos. 27:41–28:22  YDINAJATUS
Pienet: Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Ps. 73:28
Isot: Totisesti, totisesti: te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä Ihmisen Poika on. Joh. 1:51
Muistolause pienetMuistolause pienet -toiseen suuntaanMuistolause isotMuistolause isot -toiseen suuntaan

12 Jaakobin perhe, 1. Moos. 29:1–30:24  YDINAJATUS
Pienet: Minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. 1.Moos. 26:24 ♫
Isot: Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät. Ps. 9:11
Muistolause pienetMuistolause isot
1.Moos. 26:24 Youtube

13 Eesau antaa anteeksi Jaakobille, 1. Moos. 31:3; 32–33  YDINAJATUS
Pienet: Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Ps. 32:1 ♫
Isot: Viha virittää riitoja, mutta rakkaus peittää rikkomukset kaikki. Snl. 10:12
Muistolause pienetMuistolause pienet -toiseen suuntaanMuistolause isotMuistolause isot -toiseen suuntaan
Ps. 32:1 Youtube

VIRSI- JA LAULUEHDOTUKSET JAKSOON VT OSA 1:

 • Lasten virsi: Ken on luonut kukkasen
 • VK 135 Jumala loi auringon kuun
 • VK 276 Jeesuksesta laulan
 • Minä olen ihme (P. Pohjola) Youtube
 • Kun Nooa arkkia rakensi (J. Salminen)
 • Nooa, rakenna Herralle arkki
 • LV 734 Lasken synnit Jeesukselle
 • LV 830 Elämän puu
 • Minä olen sinun kanssasi (P. Pohjola) Youtube
 • Jaakob -leirilaulu
 • Abraham -leirilaulu

1 Johannes Kastajan syntymän ennustus, Luukas 1:5–25  YDINAJATUS
Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Luuk. 1:37
MuistolauseMuistolause tehtävällä

2 Jeesuksen syntymän ennustus, Luukas 1:26–38  YDINAJATUS
Pienet: Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi. Luuk. 1:32
Isot: Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Jes. 9:1
Muistolause pienetMuistolause isot

3 Maria vierailee Elisabetin luona, Luukas 1:39–56 YDINAJATUS
Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani. Luuk. 1:46–47
MuistolauseMuistolause – toiseen suuntaanMuistolause tehtävälläMuistolause tehtävällä – toiseen suuntaan

4 Johannes Kastajan syntymä, Luukas 1:57–80  YDINAJATUS
Pienet: Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Mark. 1:2 ♫
Isot: Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, silla hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. Luuk. 1:68
Muistolause pienetMuistolause isot
Mark. 1:2 Youtube

5 Enkeli vierailee Joosefin luona, Matteus 1:18–25  YDINAJATUS
Ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Matt. 1:21
Muistolause pienetMuistolause isot

6 Jeesuksen syntymä, Luukas 2:1–20  YDINAJATUS
Pienet: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Luuk. 2:14
tai: Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Luuk. 2:11
Isot: Sillä lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu. Jes. 9:5 – Hän on Jeesus! ♫
Muistolause pienetMuistolause isot
Luuk. 2:14 Youtube
Jes. 9:6 Youtube

7 Jeesus tuodaan temppeliin, Luukas 2:22–40  YDINAJATUS
Pienet: Minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi. Luuk. 2:30
Isot: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun. Jes. 43:I
Muistolause pienetMuistolause isot

8 Viisaiden miesten vierailu, Matteus 2 YDINAJATUS
Pienet: Jeesus Kristus on Herra. Fil. 2:11
Isot: Häntä kumartavat kaikki kuninkaat, kaikki kansakunnat palvelevat häntä. Ps. 72:11
Muistolause, pienet

9 Jeesus 12-vuotiaana temppelissä, Luukas 2:41–52  YDINAJATUS
Pienet: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. se on valo minun matkallani. Ps. 119:105 ♫
Isot: Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. 5. Moos. 8:3
Muistolause pienetMuistolause isotPoikanen Jeesus temppelissä
Ps. 109:105 Youtube

10 Johannes Kastaja valmistaa tietä, Matteus 3:1–12  YDINAJATUS
Pienet: Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Matt. 3:2 ♫
Isot: Hän tuli todistamaan, todistaakseen valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Joh. 1:7
Matt. 3:2 Youtube

11 Jeesuksen kaste, Matteus 3:13–17  YDINAJATUS
Pienet: Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Jes. 53:6 ♫
Isot: Sinä olet minun rakas poikani; sinuun minä olen mielistynyt. Luuk. 3:22
Muistolause pienetMuistolause pienet – toiseen suuntaanMuistolause isot Muistolause isot – toiseen suuntaan
Jes 53:6 Youtube

12 Paholainen kiusaa Jeesusta, Luukas 4:1–13  YDINAJATUS
Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Hebr. 2:18 ♫
Muistolause pienetMuistolause isot
Hebr. 2:18 Youtube

13 Jeesus kutsuu Filippuksen ja Natanaelin, Joh. 1:43–51  YDINAJATUS
Seuraa minua. Joh. 1:43
Muistolause pienetMuistolause isot

VIRSI- JA LAULUEHDOTUKSET JAKSOON UT1

Virsikirja:

VK 21 tai Lasten virsi 8 Enkeli taivaan
VK 30 Maa on niin kaunis
VK 32 Me lapset pienet riennämme (säkeistöt 1, 2, 4, 6)
VT 42 On Jeesus nimi ihanin
VK 53 tai Lasten virsi 26 Nuori neitsyt Maria
VK 214 Kun kasteen Jordanvirrassa
VK 510 Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten (esim. kerta UT1:13)

Luterilaisia virsiä:
LV s. 494 Simeonin kiitosvirsi
LV 731 Isä taivaan kutsuu meidät (kaste)
LV 754 On Jordan-virran rannalla (Johannes-teema)
LV 796 Kun enkeli neidolle ilmestyi (Maria-teema)
LV 877 Kenen asumus on taivaassa, 1. säk.
LV 878 Jeesuksen luokse aina tulla saa
LV 798 Joukossa pyhiesi sodassa, levossa (voidaan laulaa esim. kerta UT 1 Johannes Kastajan syntymän ennustus)

Lasten virsi *:

LV 7 Kuningasten kuninkaalle (LV v. 2012) (esim. Viisaiden miesten vierailu)
LV 10 / 12 Heinillä härkien
LV 22 Joulupuu on rakennettu
LV 24 Seuraa tähteä
LV 25 Vanha, vanha Simeon
LV 15 / 7I On paikka perheessä Jumalan
LV 7I Lamppukaanon (”Sinun sanasi on lamppu…” LV v. 2012)

* Lasten virsi -kirjan sisältö ja numerot voivat vaihdella painovuodesta riippuen.

Muita:

 • Kolmen kuninkaan marssi
 • Minä laulan laulun kiitos Herralle

1 Joosef ja hänen veljensä, 1. Moos. 37  YDINAJATUS
Pienet: Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Jes. 53:5
Isot: Armoahan se on, jos joku omassatunnossaan Jumalaan sidottuna joutuu syyttömästi kestämään kärsimyksiä. 1. Piet. 2:19
Muistolause pienetMuistolause isotJoosef ja veljet, värillinen kuva

2 Joosefin koettelemukset, 1. Moos. 39 YDINAJATUS
Pienet: Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Matt. 28:20
Isot: Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. 1. Piet. 5:7
Muistolause pienetMuistolause isot

3 Joosef ruokkii Egyptin, 1. Moos. 40–41  YDINAJATUS
Pienet: Minä olen elämän leipä. Joh. 6:48
Isot: Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Joh. 6:35
MuistolauseMuistolause pienetMuistolause isot

4 Joosef antaa anteeksi, 1. Moos. 42–45; 50:15–21 YDINAJATUS
Pienet: Hän antaa anteeksi kaikki syntini. Ps. 103:3
Isot: Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Ef. 4:32
MuistolauseMuistolause pienetMuistolause isot
Vaihtoehtoisia muistolauseita:
Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ps. 103:8
Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. Matt. 6:14
Ps. 103:8 Youtube

5 Mooseksen syntymä, 2. Moos. 1:1-2:10  YDINAJATUS
Pienet: Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, Hän varjelee sinun sielusi. Ps. 121:7
Isot: Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jer. 29:11
MuistolauseMuistolause pienetMuistolause isot
Ps. 121:7 Youtube

6 Mooses ja palava pensas, 2. Moos. 2:11–4:31  YDINAJATUS
Pienet: Älä pelkää ketään, sillä minä Herra olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Jer.1:8
Isot: Jumala vastasi Moosekselle: ”Minä olen se, joka minä olen”. 2. Moos. 3:14
Muistolause,
Muistolause pienet värillinen,
Muistolause pienet mustavalko,
Muistolause isot värillinen,
Muistolause isot mustavalko

7 Mooses ja vitsaukset, 2. Moos. 5–10  YDINAJATUS
Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Room. 8:28
Vaihtoehto:
Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Hebr. 4:7
Muistolause,
Muistolause pienet värillinen,
Muistolause pienet mustavalko,
Muistolause isot värillinen,
Muistolause isot mustavalko

8 Juutalaisten pääsiäinen, pesah, 2. Moos. 11–12  YDINAJATUS
Pienet: Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Jes. 53:5
Isot: Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Ef. 1:7
Muistolause pienet värillinen,
Muistolause pienet mustavalko,
Muistolause isot värillinen,
Muistolause isot mustavalko
Muistolause,
Ef. 1-7 Youtube

9 Kaislameren ylitys, 2. Moos. 13:17–15:21  YDINAJATUS
Pienet: Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Jes. 43:5
Isot: Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi, kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Jes. 43:2
Muistolause pienet värillinen, Muistolause pienet mustavalko,
Muistolause isot värillinen, Muistolause isot mustavalko
Muistolause

10 Jumala antaa mannaa, vettä ja viiriäisiä, 2. Moos. 16–17  YDINAJATUS
Pienet: Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta. Joh. 6:51
Isot: Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Joh. 6:51
Muistolause pienet värillinen,
Muistolause pienet mustavalko,
Muistolause isot värillinen,
Muistolause isot mustavalko
Havainnollistamisvinkki:
Opettaja ripottelee mannalappuja eli raamatunlauseita lappuihin kirjoitettuna, lapset saavat kerätä ”mannaa” maasta.

11 Kymmenen käskyä, 2. Moos. 19–20  YDINAJATUS
Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. 2. Moos. 20:2–3
Muistolause pienet värillinen,
Muistolause pienet mustavalko,
Muistolause isot värillinen,
Muistolause isot mustavalko

12 Ilmestysmaja, 2. Moos. 40  YDINAJATUS
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Joh.1:14
Muistolause pienet värillinen,
Muistolause pienet mustavalko,
Muistolause isot värillinen,
Muistolause isot mustavalko

13 Pronssikäärme, 4. Moos. 21:4–9  YDINAJATUS
Pienet: Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Joh. 1:29
Isot: Niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:14–15
Muistolause pienet värillinen,
Muistolause pienet mustavalko,
Muistolause isot värillinen,
Muistolause isot mustavalko

VIRSI- JA LAULUEHDOTUKSET JAKSOON VT2

Virsikirja:
VK 59 Leipää pelloilta maan
VK 300 Jeesuksen muisto ihana
VK 342 Niin ihanaa on ylistää
VK 397 Kun on turva Jumalassa
VK 475 Kaikkien silmät tarkkaavat sinua, Jumalamme
VK 552 Mua siipeis suojaan kätke
VK 600 Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan

Luterilaisia virsiä:
LV 724 Jumalan käskyt kymmenen
LV 858 Ohjaa minut Jumalani
LV 865 On Herra puolellani
LV 872 Oi varjele Jeesus ja johdata
LV 873 Hyvyyden voimat aina ympärillä
LV 878 Jeesuksen luokse aina tulla saa
Lasten virsi *:
LV 62 (2012) Anna anteeksi (”Liian usein kiusaan ja kähisen…”) (J. Salminen)
LV 63 (2012) Jeesus, meidän veljemme
LV 64 (2012) Jeesus, anna anteeksi
LV 79 (1997) Mooses-lapsi (”Äiti punoo kehdon pienokaiselleen…”)
LV 92 (1997) Minä olen leipä elämän
LV 92 (2012) Mooses vei kansan kerran poikki meren
* Lasten virsi -kirjan sisältö ja numerot voivat vaihdella painovuodesta riippuen.

Muita:
J. Salminen: Usko (2. säk: “Kun Joosef matkasi Egyptiin, hän sanoi näin…”)
P. Pohjola: Minä olen sinun kanssasi
Me syömme leipää elämän, ja juomme lähteestä autuuden

1 Jeesus muuttaa veden viiniksi, Joh. 2:1–11  YDINAJATUS
Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Joh. 10:10
Muistolause pienet
Muistolause isot

2 Jeesus puhdistaa temppelin, Joh. 2:13–22  YDINAJATUS
Minun huoneeni on oleva rukouksen huone. Matt. 21:13
Muistolause pienet
Muistolause isot

3 Jeesus opettaa Nikodemosta, Joh. 3:1–21  YDINAJATUS
Pienet: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Joh. 11:25
Isot:
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (v. 1938) Joh. 3:16. ♫
TAI:
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (v. 1992) Joh. 3:16 ♫
Muistolause pienet,
Muistolause isot, Uusi käännös,
Muistolause isot, Vanha käännös,
Joh. 3:16 Youtube

4 Jeesus ja samarialainen nainen, Joh. 4:1–42  YDINAJATUS
Pienet: Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joh. 7:37
Isot: Minä olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Ilm. 21:6 ♫
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Ilm. 21:6 Youtube

5 Jeesus torjutaan Nasaretissa, Luuk. 4:16–30  YDINAJATUS
Autuas se, joka ei minua torju. Matt.11:6
Muistolause pienet,
Muistolause isot

6 Ensimmäiset opetuslapset, Matt. 4:12–25  YDINAJATUS
Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Matt. 4:19
Muistolause pienet,
Muistolause isot

7 Jeesus parantaa monia, Luuk. 4:31–44  YDINAJATUS
Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Ps. 103:3
Vaihtoehto: Minä olen Herra, sinun parantajasi. 2. Moos. 15:26b
Muistolause pienet,
Muistolause pienet, vaihtoehto,
Muistolause isot,
Muistolause isot, vaihtoehto

8 Jeesus parantaa halvaantuneen miehen, Mark. 2:1–12  YDINAJATUS
Pienet: Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mark. 2:5
Isot: Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Mark. 2:10
Muistolause pienet,
Muistolause pienet, vaihtoehto,
Muistolause isot,
Muistolause isot, vaihtoehto,

9 Jeesus kutsuu Matteuksen, Mark. 2:13–17  YDINAJATUS
Pienet: En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, jotta he kääntyisivät. Luuk. 5:31–32 ♫
Isot: Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, jotta he kääntyisivät. Luuk. 5:31–32 ♫
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Luuk. 5:32 Youtube

10 Jeesus tyynnyttää myrskyn, Mark. 4:35–41  YDINAJATUS
Hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra auttoi heidät ahdingosta. Ps.107:28
TAI:
Huuda minua avuksi hädän päivänä. Minä pelastan sinut. Ps. 50:15 ♫
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Ps. 50:15 Youtube

11 Jeesus parantaa Jairoksen tyttären, Mark. 5:21–24, 35–43  YDINAJATUS
Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Joh. 6:37 ♫
TAI:
Älä pelkää, usko ainoastaan. Mark. 5:36
Muistolause,
Muistolause pienet,
Muistolause pienet, vaihtoehto,
Muistolause isot,
Muistolause isot, vaihtoehto
Joh. 6:37 Youtube

12 Jeesus kävelee veden päällä, Matt. 14:22–33  YDINAJATUS
Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen; älkää peljätkö. Matt. 14:27
Muistolause pienet,
Muistolause isot,

13 Jeesus parantaa sokean miehen, Joh. 9  YDINAJATUS
Pienet: Minä olen maailman valo. Joh. 8:12
Isot: Minä olen valo, ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Joh. 12:46
Muistolause pienet,
Muistolause isot

VIRSI- JA LAULUEHDOTUKSET JAKSOON UT2
Virsikirja:
VK 185 Herra, annat sanassasi
VK 266 Oi, Jeesus Kristus, Herramme
VK 447 Kristus, valo maailman
VK 329 Kiitos nyt Herran
VK 332 Herraa hyvää kiittäkää
VK 367 On autuasta Jeesukseen kaikessa aina luottaa
VK 503 Taivaan Isä suojan antaa
VK 510 Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten
VK 251 Jumalan valtaistuin on keskellä enkeleiden

Luterilaisia virsiä:
LV 718 Kiitä Herraa minun sieluni
LV 877 Kenen asumus on taivaassa
LV 878 Jeesuksen luokse aina tulla saan

Lasten virsi *:
LV 86 (1997) Tuolla keinuu pieni pursi
LV 90 (1997) Kala-Pekka
LV 103 (2012) Vene keinuu
* Lasten virsi -kirjan sisältö ja numerot voivat vaihdella painovuodesta riippuen.

Muita (suluissa lähdevinkki):
Jeesus tekee ihmeitä (Pikkukantele)
Me syömme leipää elämän (Lasten veisukirja)
Opetuslapset (Jukka Salminen, esim. Kauneimmat pyhäkoululaulut -cd)
Täysi tusina (Pikkukantele)
Hopeaa, kultaa et saa (Lasten hengellinen laulukirja)
Kun myrsky käy (Laulutuuli, Lasten hengellinen laulukirja)
Jeesus tuulen tyynnyttää (Pikkukantele)
Uskontunnustuslaulu (Laulutuuli)

1 12 vakoojaa Kanaanin maahan, 4. Moos. 13–14 YDINAJATUS

Pienet: Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan! Ps. 27:14 ♫
Isot: Heidän jumalansa ovat hylänneet heidät, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää siis pelätkö heitä! 4. Moos. 14:9
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Ps. 27:14 YouTube

Lauluehdotukset: LV 858 Ohjaa minut Jumalani, LV 862 Toivoni on Jumalassa

2 Saapuminen Luvattuun maahan, Joos. 3:1–5:12 YDINAJATUS
Pienet: Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan! Ps. 27:14 ♫
Isot: Ihana maa on tullut osakseni, kaunis perintö on minulle annettu. Ps. 16:6
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Ps. 27:14 YouTube

Lauluehdotukset: Oon onnellinen vaeltaja, LV 895 Kaanaanmaa, Joosua-leirilaulu

3 Jerikon muurien sortuminen, Joos. 6 YDINAJATUS
Pienet: Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Hepr. 13:6 ♫
Isot: Uskon voimasta sortuivat Jerikon muurit, kun niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää. Hepr.11:30
Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Hepr.11:1
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Hepr. 13:6 YouTube

Lauluehdotukset: Joosua hän marssi alas Jerikoon, LV 872 Oi varjele Jeesus ja johdata, Joosua-leirilaulu

4 Debora, Tuom. 4–5 YDINAJATUS
Pienet: Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Hepr. 13:6 ♫
Isot: Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. 1. Kor. 15:54,57 ♫
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Hepr. 13:6 YouTube
1.Kor. 15:54,57 Youtube

Lauluehdotukset: LV 858 Ohjaa minut Jumalani, Et voi tehdä taloasi hiekalle

5 Gideon, Tuom. 6:11–7:25 YDINAJATUS
Pienet: Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Joel 2:32 ♫
Isot: Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. 2. Kor.12:9
TAI:
Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Room. 8:31
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Joel 2:32 YouTube

Lauluehdotukset: LV 857:1–2 Käy silloin kaikkein parhaiten, Armolaulu (K. Tikka)

6 Simson, Tuom. 16 YDINAJATUS
Pienet: Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Joel 2:32 ♫
Isot: Herra on minun voimani ja kilpeni, häneen minä luotan. Minä sain avun, ja minun sydämeni riemuitsee, minä laulan ja ylistän Herraa. Ps. 28:7
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Joel 2:32 YouTube

Lauluehdotukset: Kun myrsky käy, VK 170 Jumala ompi linnamme

7 Ruut, Ruutin kirja YDINAJATUS
Pienet: Minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. 1. Moos. 26:24 ♫
Isot: Israel, pane toivosi Herraan! Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa. Ps. 130:7
TAI:
Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. Ps. 130:8
TAI:
Minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi on minun Jumalani. Ruut 1:16
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
1. Moos. 26:24 YouTube (pidempi)

Lauluehdotukset: Ruut-leirilaulu

8 Samuel, Herran palvelija, 1. Sam. 1–3 YDINAJATUS
Pienet: Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. 1. Sam. 3:9
Isot: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Luuk. 11:9 ♫
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Luuk. 11:9 YouTube

Lauluehdotukset: Samuel-leirilaulu, Usko (J. Salminen)

9 Saulista tulee kuningas, 1. Sam. 8–10 ja 11:12–15 YDINAJATUS
Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun nimesi kaikuu polvesta polveen. Ps. 102:13 ♫
TAI:
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas! Joh. 12:13
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Ps. 102:13 YouTube

Lauluehdotukset: VK 162 Kristus, kuningas, LV 838 Silmäni ole ja sydämeni (säk. 3–4)

10 Daavid ja Goljat, 1. Sam. 17 YDINAJATUS
Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan. Ps. 105:4 ♫
Ps. 105:4 YouTube
Muistolause pienet,
Muistolause isot,

Lauluehdotukset: LV 862 Toivoni on Jumalassa, Usko (J. Salminen), Lasten virsi 76 Daavid laulaa, Daavid-leirilaulu

11 Daavid ja Joonatan, 1. Sam. 18:1–5 ja 20:1–42 YDINAJATUS
Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Joh. 6:37 ♫
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Joh. 6:37 YouTube

Lauluehdotukset: Jeesus meitä rakastaa (esim. SK 409), VK 273 Jeesus parhain ystäväni, VK 492 Ystävä sä lapsien, LV 76 Daavid laulaa, LV 161 Tahtoisin ystävän, Daavid-leirilaulu

12 Daavid voidellaan kuninkaaksi, 1. Sam. 16:1–13 ja 2. Sam. 5:1–10 YDINAJATUS
Pienet: Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. 1. Sam. 16:7
Isot: Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se että Jumala armahtaa. Room. 9:16 ♫
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Room. 9:16 YouTube

Lauluehdotukset: Usko (J. Salminen), LV 76 Daavid laulaa, Daavid-leirilaulu

13 Jumala antaa Daavidille anteeksi, 2. Sam. 12:1–23 YDINAJATUS
Pienet: Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ps.103:8 ♫
Isot: Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Ps. 51:1
Vaihtoehto: Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Ps. 103:2–3
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Ps. 103:8 YouTube

Lauluehdotukset: VK 276 Jeesuksesta laulan, LV 76 Daavid laulaa, Anna anteeksi (J. Salminen), LV 718 Kiitä Herraa minun sieluni

1 Jeesuksen vuorisaarna, Matt. 5:1–12 YDINAJATUS
Jeesus sanoo: Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Matt. 11:28 ♫
TAI:
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkanne on suuri taivaissa. Matt.5:12
Muistolause,
Muistolause tehtävällä,
Matt. 11:28 YouTube

Lauluehdotukset: LV 91 Kolme opettajaa, VK 517 Herra kädelläsi

2 Jeesus opettaa meitä luottamaan, Matt. 6:25–34 YDINAJATUS
Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Matt. 6:33
Muistolause,
Muistolause tehtävällä,

Lauluehdotukset: VK 397 Kun on turva Jumalassa, VK 503 Taivaan Isä suojan antaa,
LV 105 On koko maailma Hänen kädessään, Etsikää ensin Jumalaa (mm. Viisikielinen 76), Pikkulintu riemuissaan; Oi, katsohan lintua oksalla puun

3 Jeesuksen jalat voidellaan, Luuk. 7:36–50 YDINAJATUS
Herrani Kristuksen, Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Fil. 3:8
TAI:
Mutta Jeesus sanoi naiselle: ”Uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa.” Luuk. 7:5
Muistolause,
Muistolause tehtävällä,

Lauluehdotukset: VK 276 Jeesuksesta laulan

4 Jeesus ruokkii viisituhatta, Joh. 6:1–14 YDINAJATUS
Minä olen elämän leipä. Joh. 6:48
Muistolause,
Muistolause tehtävällä,

Lauluehdotukset: LV 95 Viisi leipää kaksi kalaa, Elämän leipää, ja elävää vettä (J. Salminen), VK 59 Leipää pelloilta maan, LV 72 Hänen leipäänsä jakaessamme (v. 97 painos)

5 Jeesuksen kirkastuminen, Matt. 17:1–9 YDINAJATUS
Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Joh. 14:6 ♫
Muistolause,
Muistolause tehtävällä,
Joh. 14:6 YouTube

Lauluehdotukset: Jeesus on tie, mi taivaaseen vie, LV 877 Kenen asumus on taivaassa

6 Jeesus lähettää 70 (72) opetuslasta, Luuk. 10:1–24 YDINAJATUS
Iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa. Luuk. 10:20
Muistolause,
Muistolause tehtävällä,

Lauluehdotukset: LV 853 Nyt kiitos Herran Jeesuksen

7 Laupias samarialainen, Luuk. 10:25–37 YDINAJATUS
Pienet: Jumala on rakkaus. 1. Joh. 4:16
Isot: Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1. Joh. 4:10
TAI:
”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.” Luuk. 10:27
Muistolause pienet,
Muistolause isot,

Lauluehdotukset: Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen, SK 409 Jeesus mua rakastaa

8 Hyvä paimen, Joh. 10:1–18 YDINAJATUS
Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Joh. 10:11
Muistolause,
Muistolause tehtävällä,

Lauluehdotukset: LV 875 Lammas olen Jeesuksen, LV 93 Hyvä Paimen rakastaa, LV 709 Minua Herra paimentaa

9 Jeesus opettaa meitä rukoilemaan, Luuk. 11:1–13; Joh. 16:23–33 YDINAJATUS
Pienet: Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Jer. 31:9 (1938)
Isot: Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Fil. 4:6 ♫
TAI:
Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Luuk. 11:9 ♫
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Fil. 4:6 YouTube
Luuk. 11:9 Youtube

Lauluehdotukset: Rukous on silta (J. Salminen, mm. LV 75 uud. painos), LV 91 Kolme opettajaa

10 Jeesus herättää Lasaruksen, Joh. 11:1–45 YDINAJATUS
Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.” Joh. 11:25
Muistolause,
Muistolause tehtävällä,

Lauluehdotukset: LV 895 Kun kodin kauniin taivaisen, Sinä olet tie, totuus ja elämä (Jippii)

11 Jeesus etsii kadonneita, Luuk. 15 YDINAJATUS
Pienet: Jeesus Kristus on syntiemme sovittaja. 1. Joh. 2:2
Isot: Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Hes. 34:16 (1938)
TAI:
Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Fil.4:4
Muistolause pienet,
Muistolause isot,

Lauluehdotukset: LV 878 Jeesuksen luokse aina tulla saan, VK 498 Nyt kulkee halki korpimaan, Hyvä Paimen rakastaa pientä, pientä karitsaa, Kadonnut lammas (Pikkukannel 91)

12 Jeesus parantaa 10 spitaalista, Luuk. 17:11–19 YDINAJATUS
Pienet: Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Ps. 107:1
Isot: Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ps. 103:2 (1938)
TAI:
Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. 1.Kor.15:19
Muistolause pienet,
Muistolause isot,

Lauluehdotukset: LV 106 Mä kiitän Herraa kun elää saan, VK 332 Herraa hyvää kiittäkää, LV 718 Kiitä Herraa, minun sieluni, Olen onnellinen (esim. Pikkukannel 111), Kiittämään (”Oli 10 sairasta ja Jeesus paransi…”, Pikkukannel 120)

13 Jeesus siunaa lapsia, Mark. 10:13–16 YDINAJATUS
Pienet: Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Joh. 6:37 ♫
Isot: Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Luuk. 18:16
Muistolause pienet,
Muistolause isot,
Joh. 6:37 YouTube

Lauluehdotukset: LV 878 Jeesuksen luokse aina tulla saa, LV 102 Taivaan Isällä on paljon lapsia, Sallikaa lasten luokseni tulla (esim. Dim dam dom 72), VK 496 Oi Jeesus, ota syliisi

1 Salomonin viisaus, 1. Kun. 3  YDINAJATUS
Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Ef. 1:7 ♫
TAI:
Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Snl. 3:5
TAI:
Viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen. Snl. 2:6
Muistolause,
Muistolause tehtävällä,
Ef. 1:7 Youtube

Lauluehdotukset: Sitä et voi ostaa rahalla (Lasten veisukirja, Liian suuret hampaat ja muita mukavia lastenlauluja), Niin kuin hopeaa (esim. Elämän siiville, Viisikielinen 60)

2 Salomon rakentaa temppelin, 1. Kun. 5–6  YDINAJATUS
Pienet: Perustus on jo laskettu ja se on Jeesus Kristus. 1. Kor. 3:11
Isot: Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Ef. 2:20
Muistolause pienet,
Muistolause isot,

Lauluehdotukset: Et voi tehdä taloasi hiekalle (Viisikielinen 357), Pienet rakentajat me LV 146 (pv. 2012), Kuljen porteista kiittäen LV 56 (2012)

3 Jumala huolehtii Eliasta, 1. Kun. 17  YDINAJATUS
Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Matt. 6:26
TAI:
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Fil. 4:6 (v. 1938) ♫
Muistolause,
Muistolause tehtävällä,
Fil. 4:6 Youtube

Lauluehdotukset: Kun on turva Jumalassa VK 397, Jumalan kämmenellä VK 499, Taivaan Isä suojan antaa VK 503, Mä olen niin pienoinen LV 110 (pv. 2012), Pikkulintu riemuissaan LV 138, Oi, katsohan lintua oksalla puun (Viisikielinen 377, LV 147 pv. 1988)

4 Elia ja Baalin profeetat, 1. Kun. 18:20–46  YDINAJATUS
Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua. Ps. 50:15 ♫
TAI:
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Room. 1:16 ♫
Muistolause,
Muistolause tehtävällä,
Ps. 50:15 YouTube
Room. 1:16 Youtube

Lauluehdotukset: Hyvyyden voimat aina ympärillä LV 873

5 Elia nousee taivaaseen, 2. Kun. 2:1–15  YDINAJATUS
Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Fil.3:20
TAI:
Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä. Ps. 73:25
TAI:
Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 1. Tim. 2:4 ♫
Muistolause,
Muistolause tehtävällä,
1. Tim. 2:4 YouTube

Lauluehdotukset: Kenen asumus on taivaassa LV 877, Kun kodin kauniin taivaisen LV 895, Milläs minä pääsen taivaaseen (Viisikielinen 356), Kahden maan kansalainen (Viisikielinen 299), Oon onnellinen vaeltaja (Viisikielinen 402)

6 Naaman ja Elisa, 2. Kun. 5:1–14  YDINAJATUS
Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Ps. 51:4
TAI:
Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1. Joh.1:7
Muistolause
Muistolause tehtävällä

Lauluehdotukset: Nyt kulkee halki korpimaan VK 498, Milläs minä pääsen taivaaseen (Viisikielinen 356)

7 Joona, Joonan kirja  YDINAJATUS
Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Room. 9:16 ♫
TAI:
Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ps. 103:8 ♫
Room. 9:16 Youtube
Ps. 103:8 Youtube
Muistolause
Muistolause tehtävällä

Lauluehdotukset: Joona, Joona (Pikkukannel 80)

8 Hiskia rukoilee, 2. Kun. 18–19  YDINAJATUS
Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Ps. 91:14
TAI:
Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan. Ps. 40:5
Muistolause
Muistolause tehtävällä

Lauluehdotukset: Hyvyyden voimat aina ympärillä LV 873, Jeesus, kuule rukoukset VK 373, Rukous on silta (Viisikielinen 365 , LV 75 pv. 2012)

9 Jeremia ja uusi liitto, Jer.1:4–10; 29:1–14; 31:31–34; 33:14–16  YDINAJATUS
Mene minne ikinä sinut lähetän. Puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Jer. 1:7 ♫
TAI: Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jer. 29:11
TAI: Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jer. 29:11
Jer. 1:7 Youtube
Muistolause Jer. 1:7
Muistolause tehtävällä Jer. 1:7
Muistolause Jer. 29:11
Muistolause tehtävällä Jer. 29:11

Lauluehdotukset: Ole luja, ole rohkea (leirilaulu), Meillä on Jumala (Elävät kivet -kuoro v. 1997)

10 Kolme miestä tulisessa pätsissä, Daniel 3  YDINAJATUS
Pienet: Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Joel 2:32 ♫
Isot: Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Jes 43:2
Joel 2:32 Youtube
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: Hyvyyden voimat aina ympärillä LV 873, Daniel (H. Helenius, mm. Musaboksi -cd), Usko (Tule ystäväksi – Jukka Salmisen lastenlauluja)

11 Daniel leijonien luolassa, Daniel 6   YDINAJATUS
Pienet: Herra varjelee sinut kaikesta pahasta. Hän varjelee sinun sielusi. Ps. 121:7 ♫
Isot: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni, tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Ps. 130:1–2
Ps.121:7 Youtube
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: Daniel (H. Helenius, mm. Musaboksi -cd), Usko (Tule ystäväksi – Jukka Salmisen lastenlauluja), Jumalan kämmenellä VK 499, Kuule minun ääneni (P. Simojoki, Viisikielinen 115)

12 Jumalan kansa palaa kotiin, Esra 1:1–2; 7:11–28; Neh. 2:1–8; 12-27–43   YDINAJATUS
Autuaat ne, jotka sinun huoneessasi asuvat! He kiittävät sinua alati. Ps. 84:5
TAI:
Me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. 2. Piet. 3:13
TAI:
Minä menen valmistamaa teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. Joh.14:3 ♫
Joh. 14:3 Youtube
Muistolause
Muistolause tehtävällä

Lauluehdotukset: Kun kodin kauniin taivaisen LV 895, Pienet rakentajat me LV 146 (pv. 2012)

13 Ester, Esterin kirja  YDINAJATUS
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Room. 1:16 ♫
TAI:
Heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen. Ps. 55:23 (v. 1938)
Room. 1:16 Youtube
Muistolause
Muistolause tehtävällä

Lauluehdotukset: Jeesus meitä rakastaa SK 409, Taivaan Isä suojan antaa VK 503

Lauluehdotukset jaksoon VT4:

Kun on turva Jumalassa VK 397
Profeettalaulu (Elia, Joona, Jesaja, Daniel, Johannes Kastaja) Pikkukannel 79
Luterilaisia virsiä:

Isä taivaan kutsuu meidät LV 731
Saavu Herra Jeesus LV 806
Käy silloin kaikkein parhaiten LV 857
Minua aina johtaa hän LV 862
Oi varjele Jeesus ja johdata LV 872
Hyvyyden voimat aina ympärillä LV 873
Onpa taivaassa tallella lapsillekin LV 876
Jeesuksen luokse aina tulla saan LV 878

1 Jeesus ja Sakkeus, Luuk. 19:1–10 YDINAJATUS
Sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Luuk 19:10
TAI:
En minä ole tullut kutsumaan hurskaita vaan syntisiä. Luuk. 5:32 ♫
TAI:
Sinulla on oleva aarre taivaissa; tule ja seuraa minua. Matt. 19:21 ♫
Luuk. 5:32 Youtube
Matt. 19:21 Youtube
Muistolause
Muistolause tehtävällä

Lauluehdotukset: LV 85 Sakkeus oli pieni mies, Armo (Pikkukannel 10)

2 Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, Mark. 11:1–10; Luuk. 19:28–40 YDINAJATUS
Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen! Mark. 11:9
TAI:
Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Sak. 9:9
Muistolause
Muistolause tehtävällä

Lauluehdotukset: VK 15 Tiellä ken vaeltaa, VK 60 Soi kunnia ja kiitos nyt kuninkaallemme, LV 6 Pienen aasin askeleet, LV 7 Kuningasten kuninkaalle laulan, LV 29 Kohti pääsiäistä (säk. 2)

3 Lesken ropo, Mark. 12:41–44 YDINAJATUS
Onko sinulla mitään, mitä et ole saanut lahjaksi? 1. Kor. 4:7
TAI:
Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Joh. 10:10
TAI:
Herrani Kristuksen, Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Fil. 3:8
Muistolause
Muistolause tehtävällä

Lauluehdotukset: Sitä et voi ostaa rahalla (Lasten veisukirja)

4 Pääsiäisateria, Jeesus asettaa ehtoollisen, Luuk. 22:1–23; Matt. 26:17–29 YDINAJATUS
Pienet: Joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Joh. 6:51
Isot: Ei ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Matt. 20:28 ♫
TAI:
Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Joh. 6:51
Matt. 20:28 Youtube
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: Virsi 229 Saa ehtoollinen Jeesuksen, LV 748 Nälkäinen sydän, LV 29 Kohti pääsiäistä (säk. 3–4)

5 Pietari kieltää Jeesuksen, Mark. 14:26–72 YDINAJATUS
Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Ps. 32:1 ♫
TAI:
Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ps.103:8 ♫
Ps. 32:1 Youtube
Ps. 103:8 Youtube
Muistolause
Muistolause tehtävällä

Lauluehdotukset: Anna anteeksi (J. Salminen), LV 718 Kiitä Herraa minun sieluni

6 Kristuksen kärsimykset, Matt. 27:11–66 YDINAJATUS
Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Room. 4:25 ♫
TAI:
Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Jes. 53:6 ♫
TAI:
Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Ef. 1:7 ♫
TAI:
Jeesus Kristus on syntiemme sovittaja. 1. Joh. 2:2 ♫
TAI:
Iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa. Luuk. 10:20
Room. 4:25 Youtube
Jes. 53:6 Youtube
Ef. 1:7 Youtube
1. Joh. 2:2 Youtube
Muistolause
Muistolause tehtävällä

Lauluehdotukset: LV 773 Syvyyttä Isän rakkauden, VK 77 Käy yrttitarhasta polku, VK 78 / LV 34 Vieraalla maalla, Tahdon muistaa pitkäperjantain (Elämän siiville, Pikkukannel 140), Tie ristille (P. Simojoki, CD: Ystävä sä lapsien – Kauneimmat pyhäkoululaulut), Jeesus kärsi vain meitä rakastain

7 Jeesuksen ylösnousemus, Matt. 28:1–10 YDINAJATUS
Pienet: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joh. 11:25
Isot: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Joh. 11:25
TAI:
”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.” Luuk. 10:27
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: VK 88 tai LV 38 Lensi maahan enkeli, LV 21 Murhe väistyi, ilo voitti, LV 37 (v. 2012) Pääsiäinen jatkua saa (Pikkukannel 146), LV 784 Jeesus Kristus tänään nousi, Hän ei ole enää täällä (Elämän siiville, Laulutuuli)

8 Tyhjä hauta, Joh. 20:1–18 YDINAJATUS
Miksi etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Luuk. 24:5 ♫
TAI:
Kuolema on nielty ja voitto saatu, kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! 1. Kor.15:54, 57 ♫
TAI:
Herra on todella noussut kuolleista! Luuk. 24:34
Luuk. 24:5 Youtube
1. Kor. 15:54, 57 Youtube
Muistolause
Muistolause tehtävällä

Lauluehdotukset: Hän ei ole enää täällä (Elämän siiville, Laulutuuli), LV 42 (v. 1997) Kaikki päivät (typötyhjä hauta tänään todistaa)

9 Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä, Luuk. 24:13–35 YDINAJATUS
Pienet: Minä olen tie, totuus ja elämä. Joh. 14:6 ♫
Isot: Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän tykö muuten kuin minun kauttani. Joh. 14:6 ♫
TAI:
Koska minä elän, niin tekin saatte elää. Joh. 14:19
Joh. 14:6 Youtube
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: VK 511 Tie valmis on, Jeesus on tie, mi taivaaseen vie (Lauluportit lapsille 2014), VK 102 Murhemielin kyynelöiden oppilasta kaksi käy

10 Jeesus ilmestyy Tuomakselle, Joh. 20:19–31 YDINAJATUS
Pienet: Rauha teille! Joh. 20:26
Isot: Minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Joh. 14:27 ♫
TAI: Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Joh. 20:29
Joh. 14:27 Youtube
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: VK 513 Jeesus sinä huomaat meistä jokaisen, VK 104
Pilvimuurista valo välähtää, Jeesus on voimani mun (J. Salminen: Liian suuret hampaat ja muita mukavia lastenlauluja)

11 Jeesus ilmestyy Tiberiaanjärvellä, Joh. 21:1–19 YDINAJATUS
Jumala on rakkaus. 1. Joh. 4:8
TAI:
lIman minua te ette saa aikaan mitään. Joh. 15:5
TAI:
Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1. Joh. 4:10
Muistolause
Muistolause tehtävällä

Lauluehdotukset: Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen (Viisikielinen 355, Lauluportit lapsille 2014)

12 Jeesus otetaan taivaaseen, Apt. 1:1–11; Luuk. 24:44–53 YDINAJATUS
Pienet: Minä menen valmistamaan teille sijaa. Joh. 14:3 ♫
Isot: Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. Joh. 14:3 ♫
Joh. 14.3 Youtube
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: LV 789 Sä nousit Jeesus taivaaseen, VK 511 Tie valmis on, Taivaan Isällä on paljon lapsia (Liian suuret hampaat ja muita mukavia lastenlauluja, Parhaat hengelliset laulut 2001), Jeesus on tie, mi taivaaseen vie (Lauluportit lapsille 2014)

13 Johanneksen näky taivaasta, Ilm. 21–22 YDINAJATUS
Minä olen A ja O, alku ja loppu. Ilm. 21:6 ♫
TAI:
Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ilm. 21:4
Ilm. 21:6 Youtube
Muistolause
Muistolause tehtävällä

Lauluehdotukset: LV 876 Onpa taivaassa tallella, VK 490 Mä silmät luon ylös taivaaseen, Milläs minä pääsen taivaaseen? (Viisikielinen 356, Lasten veisukirja, Liian suuret hampaat ja muita mukavia lastenlauluja)

1 Jumala lähettää Pyhän Hengen, Apt. 2:1–21 YDINAJATUS
Pienet: Totuuden Henki lähtee isän luota ja todistaa minusta. Joh. 15:26 ♫
Isot: Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isän minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Joh. 14:26
Joh 15:26 Youtube

Lauluehdotukset: Tule, Pyhä Henki (Viisikielinen 53) Totuuden Henki, johda sinä meitä VK 484, Kosketa minua Henki VK 125, Minä uskon Jumalaan LV 68 (1997) tai 72 (2012), Lasten helluntaivirsi LV 40

2 Pietari ja Johannes parantavat ramman, Apt. 3 YDINAJATUS
Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Joel 2:32 ♫
TAI:
Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme. Room. 5:8 ♫
Joel 2:32 Youtube
Room. 5:8 Youtube
Muistolause, muistolause tehtävällä

Lauluehdotukset: Hopeaa, kultaa et saa (Lasten hengellinen laulukirja 103), Kiitoslaulu LV 114 (2012) tai J. Salminen ja lapset: Liian suuret hampaat -nuottikirja, Mä kiitän Herraa, kun elää saan LV 106 (1997) tai 116 (2012), Hamtitirallaa (Lasten hengellinen laulukirja 67), Kiitos nyt Herran VK 329 (erit. säk. 3)

3 Stefanus, Herran palvelija, Apt. 6–7 YDINAJATUS
Pienet: Joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Joh. 8:51 ♫
Isot: Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä Jumala pysyy ja hän pysyy Jumalassa. 1. Joh. 4:15 ♫
TAI:
Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta. Matt. 5:44
Joh. 8:51 Youtube
1. Joh. 4:15 Youtube
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: Jeesuksesta laulan VK 276, Kiirehdi rakkaan Jeesuksen luo SK 410 (Siionin kannel), Hyvyyden voimat aina ympärillä LV 873, Kun on turva Jumalassa VK 397 tai LV 134 (2012)

4 Filippus ja etiopialainen hoviherra, Apt. 8:26–40 YDINAJATUS
Pienet: Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mark.16:16 ♫
Isot: Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Tiit. 3:5 ♫
Mark. 16:16 Youtube
Tiit. 3:5 Youtube
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: Kasteen kirkas vesi on VK 219, Isä taivaan kutsuu meidät LV 731, On paikka perheessä Jumalan LV 71 (2002)

5 Paavalin kääntyminen, Apt. 9:1–31 YDINAJATUS
Pienet: Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. 1. Tim. 1:15
Isot: Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. 1.Tim. 1:15 ♫
1.Tim. 1:15 Youtube
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: Rakkauden armon lähde, Jeesus ompi pohjaton VK 80, Jeesuksen luokse aina tulla saan LV 878, Jeesus kutsui Paavalin (Pikkukannel 87), Paavali-laulu (Pikkukannel 88)

6 Tabita, Apt. 9:36–43 YDINAJATUS
Pienet: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Joh. 11:25
Isot:
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (v. 1938) Joh. 3:16.
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (v. 1992) Joh. 3:16 ♫
TAI:
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room. 6:23 ♫
Joh. 3:16 Youtube
Room. 6:23 Youtube
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: Mä kiitän Herraa, kun elää saan LV 116, Nyt kiitos Herran Jeesuksen LV 853

7 Pietari ja Kornelius, Apt. 10 YDINAJATUS
Pienet: Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. 1. Tim. 2:4 ♫
Isot: Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 1. Tim. 2:4 ♫
1. Tim. 2:4 Youtube
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: Vielä tilaa on LV 160 (2002), Soi virteni kiitosta Herran LV 848

8 Pietarin pako vankilasta, Apt. 12 YDINAJATUS
Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut. Ps. 50:15 ♫
Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, minne ikinä kuljet. Ps. 91:11
Rukoilkaa lakkaamatta. 1. Tess. 5:17
Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen. Kol. 4:2
Ps. 50:15 Youtube
Muistolause
Muistolause tehtävällä

Lauluehdotukset: Kun on turva Jumalassa VK 397, On taivaan Isän enkeleillä LV 797, Maan korvessa kulkevi lapsosen tie SK 411 (Siionin kannel) tai LV 44 (2012)

9 Paavalin ensimmäinen lähetysmatka, Apt. 13–14 YDINAJATUS
Lähetyskäsky (Matt. 28:18–20) ♫
Pienet: Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Room. 1:16 ♫
Isot: Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat.
Room. 1:16 ♫
Lähetyskäsky (Matt.28:18-20) Youtube
Room. 1:16 Youtube
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: Lintu pieni, lintuseni LV 126 (1997) tai 142 (2012), Menkää maitten ääriin asti VK 426, Evankeliumi (Viisikielinen 296)

10 Paavali, työtoverit ja Jerusalemin kokous, Apt.15:1–16:5 YDINAJATUS
Pienet: Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo. Apt. 15:11
Isot: Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room. 6:23 ♫
Room. 6:23 Youtube
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: ARMO (Pikkukannel 10), Evankeliumi (Viisikielinen 296), Armon lapset riemuitkaa VK 334, Paavalin kirjeet -laulu, YouTube

11 Lyydia, Apt. 16:11–15 YDINAJATUS

Pienet: Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. 1. Joh. 4:19
Isot: Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1. Joh. 4:10
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: Taivaan Isällä on paljon lapsia LV 135 (2012), Me istuudumme piiriin LV 143 (2012), Jo mahtaisimme yötä ja päivää VK 345, ARMO (Pikkukannel 10), Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen, Jeesus meitä rakastaa SK 409

12 Paavali ja Silas vankilassa, Apt. 16:16–40 YDINAJATUS
Pienet: Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Apt. 16:31
Isot: Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Ef. 2:8
TAI:
Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Room. 12:12
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: Kiitos sulle Jumalani VK 341, Herraa hyvää kiittäkää VK 332, Usko (Tule ystäväksi – Jukka Salmisen lastenlauluja), Milläs minä pääsen taivaaseen (Viisikielinen 356), Käy silloin kaikkein parhaiten LV 857

13 Paavalin merimatka Roomaan, Apt. 27 YDINAJATUS
Pienet: Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Hepr. 13:6
Isot: Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 8:1 ♫
TAI: Mahtava on meren aallokko, mahtavampi vaahtopäinen myrsky, mahtavin on korkeuden Herra! Ps. 93:4
Room. 8:1 Youtube
Muistolause, pienet
Muistolause, isot

Lauluehdotukset: Kun on turva Jumalassa VK 397, Kun myrsky käy (Lasten hengellinen laulukirja 68) Käy silloin kaikkein parhaiten LV 857 (erityisesti säk. 5), Jumalan kämmenellä VK 499

Lauluista:

 • Nuottisymbolilla merkityt muistolauseet on laulettuina äänitteinä Pyhäkoulutyön sivujen kautta YouTubessa.
 • Pienten pyhäkoululaisten kohdalla sama muistolause voidaan tarvittaessa valita useammaksi kerraksi.
 • Lauluista LV numerot välillä 1–170 viittaavat Lasten virsi -kirjaan (huom. eri painosversioita).
 • LV numerot välillä 700–897 viittaavat Luterilaisia virsiä -kirjaan.
 • Jokin laulettava virsi tai laulu kannattaa valita pidemmäksi ajaksi kerrallaan, jotta se ehtii tulla lapsille tutuksi. Pidemmästä kappaleesta voi valita vain yhden tai pari säkeistöä.
 • Pienten pyhäkoululaisten kohdalla sama muistolause voidaan tarvittaessa valita useammaksi kerraksi.

Muistolauseiden opettaminen

Muistolausevideot