Pyhäkön Lamppu 1/2020

Lue lehti

2 Valossa ja pimeydessä
3 Seurakunta järjestäytyi Parikkalassa
4 Paimen se on paimenellakin
6 Masennuksen syvyydessä minä huudan sinua Herra
8 Mitä jos en jaksa tulla messuun?
9 Jeremia ilmoittaa Juudan kansan
pakkosiirtolaisuuden
10 Otteita masentuneen päiväkirjasta
11 Kuusi kysymystä
12 Den kristne är sin nästas får
13 Kristen och psykisk ohälsa
14 Kuka hoitaisi hommat?
15 Hartaus
16 Masennus avarsi armon
Kannen kuva: Antti Koponen