Piispa Soramiehen saarna Eero Pihlavan installaatiossa

Blogi
15.1.2014

Luukas 4:16

Jeesus … nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan:

– Herran Henki on minun ylläni,
sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut
ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
julistamaan vangituille vapautusta
ja sokeille näkönsä saamista,
päästämään sorretut vapauteen
ja julistamaan Herran riemuvuotta.

Rakkaat Pyhän Tuomaksen seurakunnan kristityt ja erityisesti rakas pastori Eero!

Mikä on kristillisen Sananpalvelijan tehtävä?

– Moskeijoissa on imaami, joka on vastuussa muslimien jumalanpalveluksista. Mikä on hänen tehtävänsä: Johtaa kasvoilleen lankeavia uskovia palvelemaan Jumalaa oikean järjestyksen mukaan.

– Entä juutalainen rabbi synagogassa? Hän on opettaja, joka näyttää toorasta oikean tien.

On kuin tämän päivän VT:n teksti, jota Jeesus lukemassani Luukkaan evankeliumin kohdassa lainaa, olisi kirjoitettu toimenkuvaksi Sinulle, Eero. Mikä voisikaan olla tärkeämpää, hienompaa ja tarpeellisempaa kuin julistaa hyvää sanomaa, parantumista, vapautusta ja kahleitten kirpoamista, sanalla sanoen Herran riemuvuotta! Siinä on kristityn papin tehtävä.

Mutta kristitty sananpalvelija, paimen, pastori, pappi ei ole kaunopuhuja, joka oman puhetaitonsa ja fiksuutensa voimalla innostaisi ihmisiä positiiviseen elämänkatsomukseen ja antaisi heille yleviä sanoja, joiden avulla ihmiset jaksaisivat kestää tätä elämää.

Luukas kertookin, että Jeesus, luettuaan nämä sanat Nasaretin synagogassa sanoo itseänsä tarkoittaen: ”Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen.” Hyvän sanoman tuoja ja Herran riemuvuoden julistaja onkin meidän Herramme ja Vapahtajamme itse.

Mitä tämä merkitsee? Mitä tämä merkitsee kaikille ihmisille ja mitä tämä merkitsee Sinulle, Eero tehtävääsi ajatellen?

Ensiksikin: Jeesus sanoo ”Herran Henki on minun ylläni”. Tässä Pyhä Kolminaisuus puhuu, Isä joka oli lähettänyt Poikansa, Pyhä Henki, Herran Henki, joka oli Jeesuksen yllä ja sitten Jeesus, ihminen ja Jumala. Pyhä Kolminaisuus toimii aina yhdessä, mutta Raamattu kertoo meille erityisistä hetkistä, joissa Jumalan persoonien yhteys tulee korostetusti esiin.

– Tässä siis: ”Herran Henki on minun ylläni”

– Jeesuksen kasteen yhteydessä Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen ylle.

– Pyhä Henki vei Jeesuksen erämaahan.

– Pyhä Henki oli kirkastava Jeesusta maailmalle ylösnousemuksen jälkeen.

Meidän aikanamme on kristillisissä piireissä Pyhän Hengen rooli ja tehtävä hämärtynyt ja vääristynyt pahasti. Pyhän Hengen toiminta liitetään kummallisuuksiin, merkillisiin kokemuksiin, aivan kuin pois normaalista elämästä. Raamattu puhuu kyllä erityisistä Hengen lahjoista, armolahjoista, joilla on oma paikkansa. Mutta Raamatun varsinainen puhe Pyhästä Hengestä liittyy Kristuksen kirkastamiseen, syntien anteeksi antamiseen.

Tämän sunnuntain aihe on Kasteen Lahja. Pietari kehottaa helluntaina niitä juutalaisia, joiden omatunto oli herännyt, kääntymään ja ottamaan vastaan kaste syntien anteeksiantamiseksi, jolloin he saisivat Pyhän Hengen lahjan.

Tai kun sama Pietari puhui sadanpäällikkö Korneliuksen kotiin kokoontuneelle väelle ja julisti heille anteeksiantoa Jeesuksen nimessä, Pyhä Henki laskeutui kuulijoitten päälle ja antoi heille uskon.

Paavali kirjoittaa roomalaisille siitä, miten Hengen laki – se on syntien anteeksiantamisen julistus – vapauttaa Kristuksessa meidät synnin ja kuoleman laista, joka tuomitsee meidät.

Kun nyt siis Herran Henki on Jeesuksen yllä ja Pyhä Kolminaisuus korostetusti puhumassa ihmisille, mitä Hänellä on sanottavaa? Hän, Pyhä Jumala, julistaa evankeliumia, syntien anteeksisaamista, Jumalan riemuvuotta. Riemuvuonna annettiin velat anteeksi ja päästettiin orjat vapaiksi. Tätä meille julistaa nyt Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Ajatelkaa, rakkaat kristityt ja kysykää itseltänne: ”Minkälainen on sellainen Jumala, joka julistaa tällaisia asioita?” Hän on se sama Jumala, joka ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa ja sanoi: ”Minä olen nähnyt kansani ahdingon… Minä tiedän kyllä heidän hätänsä. Olen tullut vapauttamaan heidät.”

Tämä Jumala pitää nyt huolen myös teistä, Pyhän Tuomaksen seurakuntaväki, niin että te saatte kuulla evankeliumia, ilosanomaa Jumalan riemuvuodesta. Ehkäpä meistä olisi hienoa kuulla nämä sanat Jeesukselta itseltään, mutta Jumalan järjestys ja säätämys on, että Hän julistuttaa meille ilosanoman ihmisen suulla. Ja hän vakuuttaa: ”Joka teitä kuulee, kuulee minua.”

Augsburgin tunnustus ilmaisee asian näin:

…ihmiset eivät voi tulla vanhurskautetuiksi Jumalan edessä omin voimin, ansioin tai teoin, vaan että heille annetaan vanhurskaus lahjaksi Kristuksen tähden uskon kautta, kun he uskovat, että heidät otetaan armoon ja että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden, joka kuolemallaan on antanut hyvityksen synneistämme. Tämän uskon Jumala lukee edessään kelpaavaksi vanhurskaudeksi. Jotta saisimme tämän uskon, on asetettu evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Sanaa ja sakramentteja välineinä käyttäen lahjoitetaan Pyhä Henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon missä ja milloin Jumala hyväksi näkee.

Tästä on siis kysymys, kun te olette perustaneet Pyhän Tuomaksen seurakunnan ja kutsuneet sille paimenen, pastorin, jonka tehtävänä on julistaa teille Jumalan käsittämättömän suurta armoa. Täällä Jumala puhuu teille, vakuuttaa teitä armostansa. Te tarvitsette Pyhää Henkeä: Hän tulee teille evankeliumin julistuksen ja sakramenttien kautta.

Pyhän Hengen työtä on tietysti myös se, että joku ymmärtää olevansa hädässä ja Jumalan armon tarpeessa. Se, joka suree syntejänsä, on täällä oikeassa paikassa.

Tulkaa yhdessä Jumalan eteen tietäen, että te tarvitsette armoa. Teillä on monenlaista hätää, teillä on syntejä, teidän uskonne horjuu. Tämä on normaali tilanne. Tulkaa, Jumala tuntee teidän hätänne ja tilanne. Hän on astunut alas vapauttamaan teidät.

Eero, sinun toimenkuvasi on kyllä ihmeellinen ja suurenmoinen, mutta ei helppo. Se olisikin suorastaan mahdoton, jos se ei olisi varsinaisesti erään toisen toimenkuva: Jeesuksen, Sinunkin Vapahtajasi toimenkuva. Eivät Sinun sanasi pystyisi lohduttamaan ketään eivätkä avaamaan kenellekään taivaan valtakuntaa, elleivät ne sanat olisi Jeesuksen sanoja. Niin kuin Jeesuksen yllä on Pyhä Henki, niin on Sinunkin ylläsi Pyhä Henki, joka kirkastaa Kristusta. Jeesus sanoi apostoleille: ”Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.”

Näin suuresta ja ihanasta tehtävästä on kysymys. Sinä julistat ilosanomaa, ja, niin kuin sanonta kuuluu, saat itsekin syödä kuormasta. Kun sinä julistat toisille syntejä anteeksi, muista että Sinunkin syntisi ovat anteeksi annetut.

Rukoilkaa Eeron puolesta, että hän voisi aina ilolla toimittaa tätä virkaa Jumalan kunniaksi ja teidän parhaaksenne.

Janne Koskela

Pastori

Oulu ,