Varkkuiltojen toimintakauden suunnittelu

AIKATAULUTUS

Kauden aikana pidettävien varkkuiltojen määrät sopeutetaan kunkin seurakunnan resursseihin ja tarpeisiin. Luonnollisesti mitä useammin iltoja pystytään pitämään, sitä vahvempi on niiden varkkuja ryhmäyttävä vaikutus. Varkkutyö perustuu kuitenkin useissa seurakunnissa pitkälti vapaaehtoisten vanhempien työpanokselle ja siksi on tärkeä löytää pitkäjänteisesti kestävä rytmitys illoille. 

Esimerkiksi alkuun voi lähteä pitämällä varkkuillan kokeilunomaisesti kerran lukukaudessa tai joka toinen kuukausi. Mikäli resurssit antavat myöden, työtä voi kehittää vaikka kerran viikossa pidettyihin iltoihin saakka. Suunnitelman julkaiseminen lukukaudeksi kerrallaan on suotavaa. Tällöin perheet varaavat kalenterista tulevat varkkutapahtumat ja osallistuminen iltoihin toteutuu.

 

PAIKKA JA ISÄNTÄVÄKI

Illan isäntäväki tarjoaa tilat tai järjestää kohteen, kuten esimerkiksi sopii yleisen laavupaikan käytöstä tms. Illassa voidaan syödä omia eväitä, nyyttäritarjoamisia tai isäntäväki voi myös tarjota halutessaan pientä iltapalaa.

 

TOIMINNALLISEN OSUUDEN VASTUUHENKILÖ

Vastuuhenkilö suunnittelee illan toiminnallisen osuuden ja varaa siihen mahdollisesti tarvittavat materiaalit käyttöön. Illan toiminnallisessa osuudessa voidaan käyttää apuna myös seurakunnan vanhempia varkkuja ja/tai nuoria. Yhteinen toiminnallinen osuus on hyvä olla ohjattua, jotta ryhmäytyminen toteutuu tasapuolisesti ja kaikki mukaan ottavaksi. Arvotut ryhmät leikeissä ja erilaisissa toiminnoissa auttavat tutustumisessa. Tässä tulee kuitenkin huomioida lasten erityistarpeet. Useampi aikuinen lisää iltojen turvallisuutta ja mahdollistaa “oman aikuisen” kiinnittämisen tarvittaessa lapsen tueksi toiminnallisiin puuhiin.

 

OPETUKSEN VASTUUHENKILÖ

Kauden aiheet kannattaa suunnitella kokonaisuutena kauden aluksi. Tämän jälkeen kunkin illan opetuksen vastuuhenkilö valmistaa illan aiheen mukaisen opetuksen. Opetuksen toteutuksessa on hyvä huomioida ryhmän rakenne. Opetusosuuden voi ryhmästä riippuen toteuttaa esimerkiksi toimintapisteillä opettaen, ryhmä- tai ongelmanratkaisutehtävinä, raamattupiiriopetuksena, draaman keinoin tai eri havainnollistamiskeinoja käyttäen.

Varkkuiltojen toimintakauden suunnittelussa voidaan apuna käyttää taulukkoa, johon kootaan ennen kauden alkua sovitut iltojen aika- , paikka-, opetusaihe- ja vastuuhenkilöiden tiedot.

Taulukko varkkuiltojen suunnittelun avuksi