Juhana Pohjolasta Lähetyshiippakunnan seuraava piispa

Uutiset
26.1.2021

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunnan hiippakuntakokous on 23.1.2021 valinnut hiippakuntadekaani Juhana Pohjolan seuraavaksi Lähetyshiippakunnan piispaksi. Pappiskollegion jäsenet ja kaksi maallikkoedustajaa kustakin seurakunnasta antoivat ennakkoäänestyksenä toteutetussa vaalissa Pohjolalle 111 ääntä (90,2 %), toisen ehdokkaan Esko Murron saadessa 12 ääntä. Äänestysprosentti oli 95 %.

– Haluan kiittää omasta puolestani siitä suuresta luottamuksesta, mitä te olette osoittaneet antamalla näin vahvan tuen ja valitsemalla minut tähän tärkeään ja vaativaan tehtävään. Tunnen suurta heikkoutta näin suuren tehtävän ja kutsun edessä, mutta tiedän, että seurakunnissa on keskusteltu tästä asiasta ja yleisissä esirukouksissa on paljon myös rukoiltu asian puolesta, ja se rohkaisee myös minua katsomaan tästä eteenpäin, vastavalittu Pohjola kommentoi kiitospuheessaan.

Pohjola kiitti edeltäjiänsä esimerkistä, jota piispana seurata. Erityisesti hän muisteli piispa Matti Väisäsen legendaarista lausetta piispanrististä piispan virkaan vihkimyksessään:

– Sitä kannetaan, ei vatsan päällä, vaan sydämen päällä. Jos Jumala suo, haluan olla myös sellainen piispa, joka kannan Kristuksen ristinmerkkiä sydämen päällä ja jakaa siitä sitä elämän sanaa, joka yksin tekee meidät eläviksi ja joka yksin rakentaa kirkon. Sillä lähtökohtahan on se, että me kaikki olemme ja meidän kirkkomme on taivaallisen Isän sydämellä. Tässä suhteessa meillä on valtava, suuri yhteinen tehtävä rakkaassa isänmaassamme ja myös lähetyskentillä.

Piispa Risto Soramiehen kuvaus itsestään maailman onnettomimpana rukoilijana kirvoitti Pohjolan pohtimaan esirukousten merkitystä.

– Apostoli Paavali lähes joka kirjeessään pyytää yhä uudestaan ja uudestaan seurakuntaa rukoilemaan hänen ja työtoveriensa puolesta. Ajattelen, että jos minut vihitään sitten elokuussa Lähetyshiippakunnan piispaksi, niin minä olen sellainen piispa, joka tarvitsen maailman eniten esirukouksia.

Kolmas piispa Luther-säätiön aikana, toinen Lähetyshiippakunnassa

Pohjolasta tulee Risto Soramiehen (piispana 2013–2021) jälkeen Lähetyshiippakunnan toinen piispa. Matti Väisänen toimi Ruotsin ja Suomen lähetysprovinssin ensimmäisenä suomalaisena piispana vuosina 2010–2013 ennen itsenäisen Lähetyshiippakunnan perustamista.

– Hiippakuntamme papisto ja sen seurakuntien edustajat ovat valinneet tänään pastori Juhana Pohjolan Lähetyshiippakunnan piispan virkaan. Juhanan pastoraaliset lahjat, oppineisuus ja koeteltu rohkeus tulevat hyvään käyttöön. Juhanaan luotetaan ja hänet tunnetaan laajalti. Suokoon Jumala hänelle kaiken sen armon ja kestävyyden, jota hän tarvitsee seurakuntien ja paimenten paimenena, piispa Soramies kommentoi.

– Olen kiitollinen pastori Esko Murrolle hänen valmiudestaan asettua ehdokkaaksi piispan virkaan. Lähetyshiippakunnalla oli etuoikeus ja onni valita piispaksi toinen kahdesta hyvästä ja koetellusta miehestä. Jumala antakoon meille myös tulevaisuudessa uskollisia paimenia.

Juhana Pohjola (s. 1972) on Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan hiippakuntadekaani (2013–) ja Suomen Luther-säätiön dekaani (2000–2011, 2012–). Hän on suorittanut teologian maisterin (Helsingin yliopisto, 1997), Master of Sacred Theologyn (Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, IN, USA, 1998) ja teologian tohtorin tutkinnon (Helsingin yliopisto, 2014). Opinnoissaan hän on tutkinut mm. kirkkoisä Tertullianusta, Hermann Sassen käsitystä kirkollisesta yhteydestä ja suomalaisten ordinaatiokaavojen käsitystä pappisvihkimyksestä ja -virasta. Hänet on vihitty papiksi Oulun hiippakunnassa vuonna 1999 Suomen Luther-säätiön palvelukseen. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Helsingin Pyhän Markuksen luterilaisen seurakunnan vastaavana pastorina (2000–2010) ja vierailevana tutkijana Concordia Lutheran Theological Seminaryssä, Kanadan St Catharinesissä (2011–2012). Hän on naimisissa, neljän lapsen isä ja harrastaa tennistä ja lukemista.

Juhana Pohjolan piispan virkaan vihkimistä suunnitellaan Lähetyshiippakunnan kesäjuhlan yhteyteen Loimaan evankelisella opistolla 1.8.2021.

Rukous tulevan piispan puolesta

Seurakuntia kehotetaan liittämään seuraava rukous tulevan sunnuntain kirkkorukoukseen:

Kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä. Sinä olet antanut kirkollesi pyhän ja apostolisen viran, jonka kautta paimennat meitä sanallasi ja sakramenteillasi, varjelet meitä eksytyksiltä ja pidät meidät ikuisen elämän tiellä. Me kiitämme sinua, että olet Pyhän Henkesi kautta johdattanut kirkkoasi valitsemaan Juhana Pohjolan tulevaksi piispaksemme. Me rukoilemme sinua: varusta hänet tähän jaloon esipaimenen virkaan uskollisuudella ja viisaudella kirkkosi parhaaksi. Varjele meidät yhtenäisinä evankeliumin totuudessa ja rakkaudessa. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja taivaallisen Ylipappimme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa yhdessä jumaluudessa nyt ja iankaikkisesti. Aamen.


Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta on tunnustuksellinen luterilainen kirkko, jolla on n. 40 seurakuntaa ja 2200 jäsentä Suomessa. Lähetyshiippakunta on Kansainvälisen luterilaisen neuvoston (International Lutheran Council, ILC) jäsen ja kirkollisessa yhteydessä Ruotsin lähetysprovinssin (MPr), Norjan evankelisluterilaisen hiippakunnan (DelsiN), Englannin evankelisluterilaisen kirkon (ELCE), Saksan itsenäisen evankelisluterilaisen kirkon (SELK), Kanadan luterilaisen kirkon (LCC) ja Yhdysvaltain Missouri-synodin luterilaisen kirkon (LCMS) kanssa. Lähetyshiippakunnan työnäkynä on jatkaa sitä raamatullista luterilaista uskoa ja seurakunnallista elämää, joka Suomessa on monin paikoin ja tavoin murtunut.

Samuli Siikavirta

Pastori

Helsinki: Markus ,