Hiippakuntakokous 2021: Korona-ajan käsittelyä ja eteenpäin tähyämistä

Uutiset
20.11.2021

Hiippakuntakokokouksessa vasemmalta lukien Dekaani Joel Kerosuo, pj. Harri Lammi hiippakuntasihteeri Sami Niemi

Lähetyshiippakunnan sääntömääräinen hiippakuntakokous järjestettiin lauantaina 20.11.2021  Helsingissä Koinonia-keskuksessa. Kokous järjestettiin niin sanotusti hybridimallina, läsnäollen ja etäyhteyksin. 2020 hiippakuntakokous oli vain etäyhteyksin ja nytkin merkittävä osuus edustajista osallistui etäyhteyksin.

Hiippakuntakokous on tarkoituksella järjestetty toistaiseksi loppuvuodesta. On haluttu, että vuoden vaihtumisen kynnyksellä summataan edellistä vuotta, sekä katsotaan lisäksi myös jo tulevaan. Vuosi 2020 oli myös Lähetyshiippakunnalle poikkeuksellinen pandemiatilanteen vuoksi. Tilanne on tuonut oman raskautensa papistolle ja vastuunkantajille. Toisaalta on tullut paljon kiitosta siitä, kuinka ketterästi on voitu kulloisessakin tilanteessa toimia. Hiippakuntakokouksessa julkaistiin myöskin vuosikirja 2021, joka sisältää totutusti korkeatasoisia artikkeleita ja kiinnostavia juttuja sekä tilastotietoa. Kirjaa saa seurakunnista ja hiippakuntakansliasta

Pitkään jatkunut pandemia on tuonut myös taloudellista rasitetta, joka vaatii huomioimista.  Kuitenkin, koska kirkon talous on kokonaisuutena vastuullisesti ja hyvin hoidettu, on myös tilanteesta mahdollista selvitä eteenpäin. ”Lopulta olemme tietysti seurakuntalaisten alttiuden ja rakkauden varassa. Vaikka aika on ollut myös taloudellisesti haastava, niin mukana on paljon sitoutuneita ihmisiä, joilla on halu saada asiat toimimaan. Yhdessä tekemällä myöskin taloudellisesta tarpeet tulevat hoidetuiksi”, hiippakuntadekaani Joel Kerosuo kommentoi.

Tulevana vuonna Lähestyshiippakunnan toimintakertomuksessa jatketaan tuttujen teemojen äärellä. Keskeinen ajatus on yleisesti tehdä työtä sen eteen, että Lähetyshiippakunta ja sen seurakunnat voivat piirtyä esiin avoimena, kutsuvana ja luotettavana luterilaisena vaihtoehtona. Samalla näyn mahdollistuminen vaatii vapaaehtoisorganisaationa toimimisen vahvistumista ja sisäistämistä Lähetyshiippakunnan kaikilla tasoilla.

”Meitä kutsutaan tekemään kirkon työtä pitkäjänteisesti. Ei ole olemassa mitään taikatemppuja. Meillä on vakaa perusta ja tästä on hyvä mennä eteenpäin”, Kerosuo kommentoi.

Hiippakuntajärjestyksen päivittäminen

Tämän vuoden hiippakuntakouksessa suurimpana asiana oli sääntömääräisten pykälien lisäksi hiippakuntajärjestyksen päivittäminen. Vuosien varrella oltiin havaittu, että joissakin kohdissa auttaisi tarkempi muotoilu. Tämän vuoksi nimettiin konstituutiokomitea, joka kävi läpi hiippakuntajärjestyksen ja esitti siihen tehtävät muutokset. Lausuntokierrosten jälkeen päivitetty järjestys tuli hyväksyttäväksi tämän vuoden kokoukseen.

Työryhmä selvittämään rekisteröitymiseen liittyviä kysymyksiä

Tampereen Johanneksen seurakunta oli lähettänyt aloitteen, jossa pyydettiin hiippakuntaneuvostoa asettamaan työryhmän, joka laatisi selvityksen Lähetyshiippakunnan uskonnolliseksi yhdyskunnaksi rekisteröitymiseen ja rekisteröitymättä jättämiseen liittyvistä näkökulmista. Työryhmä antaa seuraavalle hiippakuntakokoukselle raportin työstään myöhempää yhteistä keskustelua varten.

”Minusta on hyvä, että asiaa selvitetään. Vaikka juridiikan osalta korona-aika olisi voinut olla selkeämpi rekisteröidyksi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi järjestäytyneenä, meillä ei edelleenkään ole teologista eikä toiminnallista painetta tai kiirettä mihinkään. Kuitenkin asiasta keskustellaan usein eri yhteyksissä ja näkemyksiä on paljon. Se on tietysti hyvä ja onkin tarpeen perusteellisesti selvittää kaikille, mitkä ovat konkreettiset vaihtoehdot ja niiden eri liitännäisvaikutukset. Tarkoitus siis on, että tiedettäisiin paremmin mistä keskustellaan jos ja kun keskustellaan. Minusta tämä pyrkimys on perusteltu”, Kerosuo kommentoi annettua aloitetta. Hiippakuntakokous hyväksyi annetun esityksen. Valittu hiippakuntaneuvosto nimeää myöhemmin työryhmän jäsenet.