Hiippakuntakokous 2017

Uutiset
14.11.2017

Lauantaina 11.11.2017 Koinonia-keskukseen Helsinkiin kokoontui Lähetyshiippakunnan seurakuntien ja pappiskollegion edustajat vuosittaiseen hiippakuntakokoukseen. Tila tuli nopeasti täyteen, kun reilusta kolmestakymmenestä seurakunnasta saavuttiin päättämään yhteisistä asioista. Tilaisuus alkoi lounaalla ja keskipäivän rukoushetkellä, Ad sextamilla. Ennen varsinaista kokousta hiippakuntakokousedustajille esiteltiin hiippakunnan strategisen työskentelyn periaatteita ja valmisteleva työryhmä saikin mukaansa kokousedustajilta reilusti kehitysideoita strategisen työskentelyn eteenpäin viemiseksi.

Hiippakuntakokouksessa oli tänä vuonna yksi suurempi päätösasia normaaleiden vuosikokousasioiden lisäksi. Lähetyshiippakunta päätti solmia täydet kirkolliset yhteydet Kanadan luterilaisen kirkon, Lutheran Church-Canada, kanssa. Kesän aikana päätökseen saatujen teologisten keskustelujen päätteeksi hiippakunnan konsistori suositteli hiippakuntakokoukselle kirkollisten suhteiden sopimista. Kanadan luterilainen kirkko on jo oman päätöksensä tehnyt aiemmin syksyllä. Lue uutinen aiheesta. Näin läheisen yhteistyökirkkomme kanssa on yhteistyö tulevaisuudessa vieläkin helpompaa.

Normaaleihin vuosikokousasioihin kuului Lähetyshiippakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen vuoden 2016 osalta ja vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen. Taloudellisesti ja toiminnallisesti hiippakunnan ja sen seurakuntien toiminta on jatkanut kasvuaan. Tulevalle vuodelle asetettiin erityisiksi tavoitteiksi vapaaehtoisorganisaationa kehittyminen ja talouden rakenteiden kehittäminen.

Hiippakuntaneuvoston erovuoroisilta jäseniltä avautui kolmen varsinaisen jäsenen ja heidän varajäsentensä paikat hiippakuntakokouksen täytettäviksi. Tulevalle kaksivuotiskaudelle valittiin Helena Sandberg Vaasasta (varajäsenenä Pauliina Pylvänäinen Oulusta), Erkki Pitkäranta Helsingistä (varajäsenenä Sami Koskela Helsingistä), Anna-Kaisa Leino Raumalta (varajäsenenä Ida Heikkilä Kokkolasta).

Kokouksen lopulla julkaistiin hiippakunnan ensimmäinen hartauskirja ”Sano vain sana, vuosi Jeesuksen seurassa”. Kirjan toimituskunnan jäsen Markus Nieminen esitteli kirjaa ja sen käyttöä päivittäisessä hartauselämässä. Hartauskirja sisältää jakeita jokaisesta raamatun kirjasta alkaen 1. Mooseksen kirjasta ja päättyen Ilmestyskirjaan. Raamatunkohdat ovat järjestyksessä niin, että lukemalla kirjan hartaudet ja aina kulloisenkin päivän väliin jäävät raamatunjakeet, tulee samalla lukeneeksi raamatun vuodessa läpi. Vuosi Jeesuksen seurassa on halutessasi myös vuosi raamatun äärellä! Kokouksen päätyttyä hiippakuntakokousedustajille luovutettiin oma kappale hartauskirjasta.

Hiippakuntakokous on vuosittain todella tiivis tapahtuma ja kokous on luonteeltaan päätöskokous. Tarve olisi kuitenkin myös puhua, keskustella ja yhdessä pohtia hiippakunnan toimintaa. Pitkät välimatkat ja seurakuntien toiminnan keskittyminen viikonloppuun asettavat kuitenkin vuosittaisen yhteisen tapaamisen liian tiiviiseen väliin tätä ajatellen. Varsinkin pitkältä matkalta Koinoniaan saapuneet veljet ja sisaret tekevät pitkän viikonlopun kiirehtiessään sunnuntaiksi kotiseurakuntaansa jumalanpalvelukseen. Hiippakuntakokousedustajilta tulikin palautetta, että päätösten taustoihin perehtymiseen ja henkilövalintoihin valmistautumiseen ei ole nykyisin riittävästi aikaa ennen kokousta eikä kokouksen aikana. Hiippakuntaneuvostolle ja hiippakunnan kanslialle tulikin paljon kotiläksyjä hiippakunnan toiminnan ja päätöksenteon parantamiseksi. Nuori organisaatiomme on kasvanut niin, että selkeämpiä ja seurakuntia paremmin osallistavia prosesseja tarvitaan myös hiippakuntakokoukseen valmistautumisessa. Kaiken kaikkiaan hiippakuntakokouksen jälkeen jäi innostunut olo sillä, kiitos Jumalalle, työ etenee ja seurakuntien ja lähetyshiippakunnan toiminta kehittyy vuosi vuodelta. Kiitokset vielä kaikille osallistujille ja Jumalan siunausta seurakuntien elämään!