Kanadan luterilainen kirkko ja Lähetyshiippakunta

Uutiset
19.10.2017

Kanadan luterilainen kirkko, Lutheran Church – Canada

Kanadan luterilaisen kirkon (LCC) synodaalikokous päätti 15.10.2017 yksimielisesti solmia kirkollisen yhteyden Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan kanssa. Tämän tiedon lähetti LCC:n presidentti Dr. Robert Bugbee heti päätöksen julkistamisen jälkeen. Uutinen LCC:n sivuilla.

Mitä tämä merkitsee? Kanadan luterilaisella kirkolla on ollut yhteyksiä Lähetyshiippakuntaan jo useampien vuosien ajan. Dekaanimme Juhana Pohjola opiskeli ja opetti LCC:n teologisessa seminaarissa St. Catherinsissa muutama vuosi sitten. Sama seminaari kutsui pastori Esko Murron kaksi vuotta sitten opettajaksi ja nimitti hänet dogmatiikan apulaisprofessoriksi viime syksynä. Lisäksi Lähetyshiippakunta on aloittanut yhteistyön LCC:n kanssa Ukrainassa Odessan seminaarissa, jota LCC pitää yllä sekä Jarai-heimon parissa Kambodsassa.

Kirkollinen yhteys, ns. saarnatuoli- ja alttariyhteys, merkitsee sitä, että yhteyden solmineet kirkot tunnustavat toisensa oppipohjan ja viran. Kirkkojen jäsenet ovat tervetulleita myös virallisesti molempien kirkkojen ehtoolliselle.

Kirkollinen yhteys vaatii tietenkin molempien osapuolien päätöksen. LCC:n synodaalikokous oli tänä vuonna noin kuukautta ennen Lähetyshiippakunnan hiippakuntakokousta, jossa päätetään Lähetyshiippakunnan kanta kirkollisesta yhteydestä.

LCC ja Lähetyshiippakunta neuvottelivat viime elokuussa kirkollisesta yhteydestä. Kanadasta oli neuvottelemassa kirkon presidentti Robert Bugbee ja pastori Hamp, Suomesta piispa Risto Soramies ja dekaani Juhana Pohjola ja pastori Samuli Siikavirta. Neuvotteluissa ei ole kysymys kummankaan osapuolen opin ja käytännön sovittamisesta toisilleen sopiviksi, vaan yhteisen uskon ja teologisen pohjan arvioimisesta ja toteamisesta. LCC:n ja Lähetyshiippakunnan historia, ikä ja koko sekä rakenne ovat melko erilaisia. Saatoimme kuitenkin todeta, että meillä on yhteinen usko ja teologia, joita myös tunnustamme samalla tavalla.

Kanadan luterilaisen kirkon perustivat vuonna 1988 seurakunnat, jotka olivat aikaisemmin kuuluneet yhdysvaltalaiseen Missouri-synodiin, johon seurakunnilla on edelleen lämpimät välit. Kirkolla on 300 seurakuntaa kolmella eri alueella, joilla kullakin on oma hallintonsa. LCC on ILC:n (Kansainvälinen luterilainen neuvosto) jäsen. Neuvostoon kuuluu tunnustuksellisia luterilaisia kirkkoja ympäri maailmaa. Juuri ILC:n puitteissa onkin Lähetyshiippakunta ja LCC tulleet toisilleen jonkin verran tutuiksi. Hiippakuntamme ei ole vielä ILC:n jäsen, mutta jo useamman vuoden aikana kutsuttu osallistumaan erilaisiin neuvotteluihin ja konferensseihin.

Iloitsemme tietenkin kanadalaisten myönteisestä päätöksestä. Yhteinen usko ja yhteisen ikeen kantaminen on suurenmoinen asia. Helsingissä kokoontuu hiippakuntakokous 11. marraskuuta. Siellä on keskusteltavien ja päätettävien asioiden joukossa meidän kantamme kirkolliseen yhteyteen Kanadan luterilaisen kirkon kanssa. Vaikka on kysymys tietenkin myönteisestä ja kallisarvoisesta asiasta, on päätös tehtävä kuitenkin harkiten sopimuksen arvoa vastaavasti.

Risto Soramies