Toimintamuodot

Diakoniatyön toimintamuodot eri seurakunnissa vaihtelevat seurakunnan koon ja seurakuntalaisten tarpeiden mukaan.

Diakoniatyön toiminta pohjaa siihen, että seurakuntalaiset tuntevat toisensa, tapaavat säännöllisesti toisiaan messussa ja ovat tietoisia toistensa hyvinvoinnista ja arjen sujumisesta. Diakoniatyö lisäksi varmistaa, että messuun pääsemättömät seurakuntalaiset tulevat säännöllisesti kasvotusten kohdatuiksi ja hengellinen yhteys seurakuntalaisiin säilyy sanan, virsien, rukousten ja hartauksien kautta pastorin vierailujen, ripin ja ehtoollisen jakamisen rinnalla.

Diakoniatyötä tekevät seurakuntalaiset. Tarjottava apu vaihtelee seurakuntalaisten tarpeiden perusteella, se voi olla yhtä hyvin lastenhoito-, asiointi- kuin muuttoapua. Diakoniatyötä tukevat myös seurakunnissa kokoontuvat pienryhmät, joiden kautta pidetään yhteyttä seurakuntalaisten välillä, lievitetään yksinäisyyttä, tuetaan ja rohkaistaan toinen toistamme hengellisesti.

Seurakunnan tilanteesta riippuen diakoniatyö voidaan organisoida eri tavoin. Joku seurakuntalainen voidaan valita diakoniavastaavaksi. Hänen kanssaan voi toimia diakoniatiimi. Jossakin seurakunnassa tehtävään on kutsuttu diakoniatyöntekijä. Yhdessä pastorin kanssa nämä henkilöt koordinoivat seurakunnan diakoniatyötä. Lisätietoa löydät diakoniapolun kautta.