Diakonia

Tervetuloa mukaan diakoniatyöhön! Näille sivuille on koottu tietoa diakoniatyöstä, ja siihen liittyvistä käytännöistä, toimintatavoista sekä kehitystyöstä Lähetyshiippakunnassa.

Lähetyshiippakunnassa näkymme diakoniatyöstä on, että 

Kristuksen lähettämä seurakuntaperhe
tulee arjessa toistensa palvelemaksi
Jumalan antamilla lahjoilla.

Jumalan suurimmat lahjat ja tärkeimmät aarteet löytyvät messusta, joka on kaiken toiminnan lähtökohta. Diakoniatyö ei ole tästä irrallista, vaan kumpuaa osallisuudesta yhteiseen jumalanpalvelukseen, jossa Kristus itse palvelee meitä Sanalla ja sakramenteilla ja josta Hän lähettää meidät palvelemaan toisia ja tulee itse mukaamme. Syvimmältään diakoniassa on siis kyse siitä, mitä Jeesus itse tekee seurakunnassaan ja sen kautta. Messuun saamme myös palata aina uudestaan Herran armoapua vastaanottamaan.

Seurakunnan toimesta tapahtuva diakoniatyö on tärkeä osa seurakunnan elämää. Meidät on kutsuttu elämään seurakuntaperheenä toinen toistemme taakkoja kantaen. Erilaisten elämäntilanteiden huomiointi ja keskinäinen arjessa auttaminen rakentavat seurakunnan keskinäistä yhteyttä ja tekevät seurakunnasta kodin, johon uusienkin ihmisten on hyvä tulla.

Diakoniatyön missiomme on, että

Messuyhteydestä elävä seurakunta
oppii tuntemaan toisensa,
rohkaistuu jakamaan kuormaansa ja
kasvaa antamaan apua rinnalla kulkien
yhdessä sovitulla ja kestävällä tavalla.

Teemme diakoniatyötä seurakuntiemme yhteydessä niin keskinäisenä vapaamuotoisena auttamisena kuin antamalla apuamme seurakuntiemme toimesta.

Kutsumme seurakuntalaisemme mukaan elämään uskoamme todeksi. Jos haluat tulla mukaan toteuttamaan seurakunnan toimesta tehtävää työtä, olethan yhteydessä seurakuntasi pastoriin ja ilmoittaudu mukaan!

Linkkejä:

Petri Hiltunen: Diakonian lähtökohtia (Vuosikirja 2020)

Pauliina Pylvänäinen: Diakonia kuuluu kaikille (Vuosikirja 2020)

Diakoniatyön tilanne lähetyshiippakunnan seurakunnissa (Vuosikirja 2020)