Opetussarja 1. Mooseksen kirjasta, Genesiksestä, Luukkaan luterilaisessa seurakunnassa 2013-2021. Pastori Markus Pöyry

 

1. Moos. 1:1 – 1:2

1. Moos. 1:3 – 1:5

1. Moos. 1:6 – 1:19

1. Moos. 1:20 – 1:25

1. Moos. 1:26 – 1:31

1. Moos. 2:1 – 2:3

1. Moos. 2:4 – 2:14

1. Moos. 2:15-22

1. Moos. 2:21 – 2:25

1. Moos. 3:1 – 3:6

1. Moos. 3:7 – 3:13

1. Moos. 3:14 – 3:16

1. Moos. 3:17 – 3:24

1. Moos. 4:1 – 4:7

1. Moos. 4:8 – 4:15

1. Moos. 4:16 – 4:26

1. Moos. 5:1 – 5:27

1. Moos. 5:28 – 6:4

1. Moos. 6:5 – 6:10

1. Moos. 6:11-17

1. Moos. 6:18 – 7:1

1. Moos. 7:2 – 7:16

1. Moos. 7:17 – 8:3

1. Moos. 8:4 – 8:14

1. Moos. 8:15 – 8:22

1. Moos. 9:1 – 9:7

1. Moos. 9:8 – 9:17

1. Moos. 9:18 – 9:25

1. Moos. 9:26 – 9:29

1. Moos. 10:1 – 10:32

1. Moos. 11:1 – 11:9

1. Moos. 11:10 – 12:2

1. Moos. 12:3 – 12:5

1. Moos. 12:6 – 12:20

1. Moos. 13:1 – 13:13

1. Moos. 13:14 – 14:12

1. Moos. 14:10 – 14:16

1. Moos. 14:17 – 14:24

1. Moos. 15:1 – 15:1

1. Moos. 16:1 – 16:10

1. Moos. 16:11 – 16:16

1. Moos. 17:1 – 17:14

1. Moos. 17:15 – 17:27

1. Moos. 18:1 – 18:15

1. Moos. 18:16 – 18:33

1. Moos. 19:1 – 19:10

1. Moos. 19:11 – 19:16

1. Moos. 19:17 – 19:22

1. Moos. 19:23 – 19:29

1. Moos. 19:30 – 19:38

1. Moos. 20:1 – 20:8

1. Moos. 20:9 – 20:18

1. Moos. 21:1 – 21:8

1. Moos. 21:9 – 21:13

1. Moos. 21:14 – 21:21

1. Moos. 21:22 – 21:34

1. Moos. 22:1 – 22:4

1. Moos. 22:5 – 22:14

1. Moos. 22:15 – 23:2

1. Moos. 23:3 – 23:9

1. Moos. 23:10 – 24:4

1. Moos. 24:3 – 24:14

1. Moos. 24:15 – 24:28

1. Moos. 24:29 – 24:60

1. Moos. 24:61 – 25:11

1. Moos. 25:12 – 25:21

1. Moos. 25:22 – 25:26

1. Moos. 25:27 – 25:34

1. Moos. 26:1 – 26:11

1. Moos. 26:12 – 26:22

1. Moos. 26:23 – 26:35

1. Moos. 27:1 – 27:27

1. Moos. 27:28 – 27:38

1. Moos. 27:39 – 28:4

1. Moos. 28:5 – 28:11

1. Moos. 28:12 – 28:18

1. Moos. 28:19 – 29:11

1. Moos. 29:12 – 29:25

1. Moos. 29:26 – 30:6

1. Moos. 30:7 – 30:24

1. Moos. 30:25 – 31:14

1. Moos. 31:14 – 31:30

1. Moos. 31:31 – 31:54

1. Moos. 31:55 – 32:20

1. Moos. 32:21 – 32:32

1. Moos. 33:1 – 33:11

1. Moos. 33:12 – 33:20

1. Moos. 34:1 – 34:31

1. Moos. 35:1 – 35:10

1. Moos. 35:11 – 35:29

1. Moos. 36:1 – 37:4

1. Moos. 37:5 – 37:11

1. Moos. 37:12 – 37:28

1. Moos. 37:28 – 37:36

1. Moos. 38:1 – 38:30

1. Moos. 39:1 – 39:12

1. Moos. 39:13 – 39:20

1. Moos. 39:21 – 39:23

1. Moos. 40:1 – 40:23

1. Moos. 41:1 – 41:1

1. Moos. 41:1 – 41:32

1. Moos. 41:32 – 41:49

1. Moos. 41:50 – 41:57

1. Moos. 42:1 – 42:8

1. Moos. 42:9 – 42:17

1. Moos. 42:18 – 42:28

1. Moos. 42:29 – 42:38

1. Moos. 43:1 – 43:23

1. Moos. 43:24 – 43:34

1. Moos. 44:1 – 44:16

1. Moos. 44:17 – 44:34

1. Moos. 45:1 – 45:8

1. Moos. 45:9-20

1. Moos. 45:21-28

1. Moos. 46:1-6

1 Moos. 46:5-34

1 Moos. 47:1-10

1. Moos. 47: 11-26

1. Moos. 47:27- 48:6

1. Moos. 48:7-22

1. Moos. 49: 1-12

1. Moos. 49: 13-21

1. Moos. 49: 22-33

1. Moos. 50:1-13

1. Moos. 50:14-26

 

 

 

Markus Pöyry

Pastori

Seinäjoki , Alajärvi ,

ILMESTYSKIRJA – Mitä aikaa elämme? 

Ilmestyskirjan luentosarja 2012-2013. Aamoksen seurakunta. Pastori TT Anssi Simojoki

Luentoäänitteet soittolistana

Luentomuistiinpanot

1. Ilmestyskirja I Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörassa Anssi Simojoki Aamos
2. Ilmestyskirja II Johanneksen Ilmestys kanonisena kirjana – Luentomoniste
3. Ilmestyskirja III Johanneksen Ilmestyksen syntyaika
4. Ilmestyskirja IV Lopun aika Uudessa Testamentissa
5. Ilmestyskirja V Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti
6. Ilmestyskirja VI Ilmestyskirjan rakenne
7. Ilmestyskirja VII Ilmestyskirjan keskus (Ilm 4 ja 5)
8. Ilmestyskirja VIII Ilmestys Patmos-saarella (Ilm 1)
9. Ilmestyskirja IX Vähän-Aasian piispantarkastuspöytäkirjat – Efeso
10. Ilmestyskirja X Vähän-Aasian piispantarkastus II- Sardes, Filadelfia
11. Ilmestyskirja XI Vähän-Aasian piispantarkastus – Laodikeia
12. Ilmestyskirja XII Seitseman sinettia Ps.45 2-8 sotaretki alkaa (Ilm 6)
13. Ilmestyskirja XIII Aabrahamin lasten luku täyttyy Ilm. 7
14 Ilmestyskirja XIV Pasuunat 1-4, hälytyssireenit soivat (Ilm. 8)
15 Ilmestyskirja XV Pasuunat 5-6, hälytyssireenit ulvovat (Ilm. 9)
16 Ilmestyskirja XVI Viimeisen pasuunan partituuri tämä on loppu (Ilm 10)
17. Ilmestyskirja XVII Kaksi viimeistä todistajaa, kirkot suljetaan peto nousee (Ilm 11)
18 Ilmestyskirja XVIII Vaimon ja käärmeen siemen, causa belli ja causus belli (Ilm. 12)
19 Ilmestyskirja XIX Antikristus ja väärä profeetta maailman valtiaina (Ilm. 13)
20 Ilmestyskirja XX Psalmien 2 ja 110 täyttymys, Israelin kääntymys (Ilm. 14)
21 Ilmestyskirja XXI Pyhät ylittävät Punaisen merensä (Ilm 15)
22 Ilmestyskirja XXII Vihan maljat (Ilm 16)
23 Ilmestyskirja XXIII Suuren Babylonin tuomio (Ilm. 17)
24 Ilmestyskirja XXIV Suuren Babylonin tuho (Ilm. 18)