Blogi: Minä uskon iankaikkisen elämän – ja kadotuksen

Blogi
26.10.2020

Pastori Juuso Mäkinen

Viime aikoina kristillisessä mediassa on ollut esillä oppi, jonka mukaan kaikki pääsevät taivaaseen. Lokakuun alkupuolella aihetta käsiteltiin Helsingissä varta vasten järjestetyssä seminaarissa. Käsityksen puolustajat viittaavat mielellään siihen, että käsitys on vanha. Jo kirkkoisä Origenes (kuoli 254) on esittänyt, että lopulta jopa itse perkele kääntyy ja kaikki palaa Jumalan alaisuuteen. Mutta onko asia näin?

Kun avaamme Pyhän Raamatun kysellen, mitä Jumala sanoo sanassaan iankaikkisesta elämästä ja iankaikkisesta kadotuksesta, huomaamme, että helvetistä opettaa selvimmin, vakavimmin ja pelottavimmin Jeesus Kristus. Tässä vain neljä esimerkkiä:

”Mutta kun Ihmisen Poika [Jeesus] tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle…. Silloin hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.’ Silloin hekin vastaavat sanoen: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?’ Silloin hän vastaa heille ja sanoo: ’Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle’. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.” (Matteuksen evankeliumi 25:31–33, 41‭–46)

”Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen. Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin, jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu.” (Markuksen evankeliumi 9:43–48)

Ja Jeesus vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti, kulkien Jerusalemia kohti. Ja joku kysyi häneltä: ”Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat?” Niin hän sanoi heille: ”Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Sen jälkeen kuin perheenisäntä on noussut ja sulkenut oven ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea sanoen: ’Herra, avaa meille’, vastaa hän ja sanoo teille: ’En minä tunne teitä enkä tiedä, mistä te olette’. Silloin te rupeatte sanomaan: ’Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme sinä opetit’. Mutta hän on lausuva: ’Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.’  Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettain olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyiksi ulos. Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa.” (Luukkaan evankeliumi 13:22‭–29)

”Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat Jumalan Pojan äänen ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.” (Johanneksen evankeliumi 5:28‭–29)

Jeesus opettaa helvetistä kaikissa neljässä evankeliumissa ja lukuisissa kohdissa. Ei ole älyllisesti rehellistä väittää, että ajatus helvetistä perustuisi väärinkäsitykseen tai että kirkko olisi myöhemmin lisännyt sen Jeesuksen alkuperäiseen opetukseen. Jeesus Kristus on opettanut selvästi, että Hän, Ihmisen Poika ja Jumalan Poika, palaa kerran Jumalan kirkkaudessa. Kaikki kuolleet nousevat silloin ruumiillisesti ylös ja Jeesus tuomitsee heidät, toiset iankaikkiseen elämään ja toiset iankaikkiseen kadotukseen. Iankaikkinen elämä on ikuista olemista Jumalan kanssa, joka on kaiken hyvän Lähde ja täydellinen Hyvyys. Iankaikkisen elämän vastakohta on iankaikkisen kadotus, helvetti, sammumaton tuli, jossa tuomitut joutuvat kärsimään ikuista tuskaa erossa Jumalasta.

Jos olen johdonmukainen, minulla on lopulta vain kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on, että uskon Jeesuksen puhuvan helvetistä totta. Se on tietysti aluksi pelottava vaihtoehto. Jeesus on opettanut, että pelastuminen on ihmiselle mahdotonta (Matteuksen evankeliumi 19:26). Silloin se on mahdotonta minullekin! Mutta jos uskon Jeesuksen puhuvan totta helvetistä, saan uskoa Jeesuksen puhuvan totta myös kun Hän lupaa, että Hän voi pelastaa joutumasta helvettiin. Niin sanotussa pienoisevankeliumissa Jeesus sanoo: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Johanneksen evankeliumi 3:16) Jeesus on kuollut ristillä ja kärsinyt kaikkien ihmisten puolesta Jumalan täydellisen hylkäystuomion, sen mistä helvetissä on pohjimmiltaan kyse. Jeesus on maksanut meidän velkamme ja kärsinyt meidän ansaitsemamme rangaistuksen. Tämä Jeesuksen työ otetaan vastaan uskolla, luottamalla siihen. Siksi jokainen, joka uskoo Jeesukseen, pääsee aivan vastoin omia ansioitaan ikuiseen elämään. Minä uskon iankaikkisen elämä ja iankaikkisen kadotuksen. Mutta ennen kaikkea minä uskon Jeesukseen Kristukseen, joka on lunastanut pyhällä verellään minut, kadotetun ja tuomitun syntisen, ja siirtänyt minut pyhässä kasteessa kadotuksen alta taivaan perilliseksi.

Toinen vaihtoehto olisi, että minä en uskoisi Jeesuksen puhuvan helvetistä totta. Mutta silloin joutuisin olemaan varma myös siitä, että en uskoisi siihen Jeesukseen Kristukseen, josta Raamattu puhuu. Silloin Hän ei voisi myöskään auttaa minua, jos lopulta kävisi ilmi, että helvetti onkin totta. Vaihtoehtoja on siis kaksi: joko saan olla Raamatun Jeesuksen kanssa helvetiltä turvassa tai kiellän helvetin lisäksi myös Raamatun Jeesuksen.

”Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: ’Tahdotteko tekin mennä pois?’ Simon Pietari vastasi hänelle: ’Herra kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat; ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä.’” (Johanneksen evankeliumi 6:67–69)

Juuso Mäkinen

Juuso Mäkinen

Pastori

Vantaa , Lohja ,